26 oktober, 2005

Hets mot folkgrupp – men ändå inte

TV4 bedriver återigen den politiska kampanjen ”Nollrasism”. Kanske minns den insatte hur man bedrev samma kampanj för några år sedan. Den var synnerligen verklighetsfrånvänd, med ett fåtal välanpassade invandrare som visades upp i propagandasnuttarna. Riktigt trevliga människor - helt enligt manus. Utifrån denna utopiska bild dömde TV4 ut de svenskar som i ord eller handling tar avstånd från den verklighet som är förhärskande utanför TV4:s luxuösa programstudior.

I år förfärar sig TV4 över att vissa bostadsbolag inte lika lätt förmedlar bostäder till invandrare som svenskar. ”Rasism!” skriker TV4. De glömde dock en detalj i sammanhanget. Svenska folket har aldrig fått säga sitt om huruvida samhället ska bygga på global massinvandring eller inte. Ingen har frågat de som byggde landet om de föredrar traditionell invandring eller massmediastöttad massinvandring från världens alla hörn. Men det som vi svenskar inte får säga i ord – det säger vi i handling.

De flesta svenska hyresgäster vill inte ha Mona Sahlins politik inpå knutarna. Detta har ett flertal bostadsbolag hörsammat – detta reagerar TV4 mot. Det ingår ju inte i deras politiska agenda, precis som demokrati heller aldrig ingått i deras agenda. TV4 är, i egenskap av en av de större politiska aktörerna med tolkningsföreträde, ansvarig för att demokratin upprätthålls men detta ansvar tar man inte.

Man presenterar en del av sin kampanj Nollrasism med orden:
”Ungdomar med invandrarbakgrund har svårt att komma in på den svenska bostadsmarknaden när det blivit dags att skaffa eget boende. Genom en unik rundringning till ett hundratal bostadsbolag på mellanstora, svenska orter granskar kvällens Kalla fakta bostadssegregationen.”

Så värst unik är dock inte rundringningen. Det skulle nämligen vara betydligt mer intressant att veta var t ex TV4:s styrelseledamöter, redaktörer och journalister bor. Vilken typ av områden har de slagit rot i? Vilka mångfaldsplaner bedriver dessa områden? Hur stor andel invandrare har man bland sina grannar? osv. Jag tror vi alla vet svaren.

Rumlarfest i glashuset
Men hur sköter sig TV4 egentligen? I ett reklaminslag som sändes bland annat i december 2003 får en vältränad afrikan illustrera resultatet av god kost, medan en mindre välbyggd, tatuerad svensk med dålig hållning får illustrera motsatsen. Denna rasism motsäger inte det politiskt korrekta diktatet – därför klandras den inte. Rasismen i inslaget vänder sig ju mot den icke erkända folkgruppen svenskar.

I ett annat reklaminslag från AMF Pension är gruppen ”svennar” nåt som inte är önskvärt på semesterorten om invandrare ska åka på semester. Ingen av dessa reklaminslag är hets mot folkgrupp, enligt de politiska lagar som numera styr samhället. TV4 – hycklarnas tillhåll.

TV4 förväntar sig trots detta att bli tagna på allvar. Man genomdriver en regimtrogen kampanj för att brännmärka den växande gruppen kritiker av regerings och riksdags katastrofalt misslyckade projekt att omsätta amerikansk Coca-Cola-reklam till svensk realpolitik.

Rasism med lagens stöd
Anledningen till att TV4:s rasism inte är åtalbar är att det, enligt regeringens proposition 1997/98:16 inte finns någon svensk folkgrupp. Svenskar erkänns inte som folkgrupp och kan därför inte diskrimineras, trakasseras, förlöjligas eller terroriseras i juridisk mening.

En folkgrupp som inte erkänns, omfattas inte av lagen om Hets Mot Folkgrupp. Detta har visat sig få juridiskt-praktiskt genomslag i varje domslut gällande gruppvåldtäkter, Salemmordet och många andra liknande - men mindre uppmärksammade fall. Eftersom offren i samtliga fall är svenska och förövarna utländska, gäller inte de hårdare domarna som brukas i, vad etablissemanget definierar som, rasistiska brott. Bevisligen stöder TV4 detta och de portionerar även ut reklaminslag som förlöjligar svenskar och förhärligar utlänningar.

Summa summarum kan det konstateras att ett bättre namn på TV4:s åsiktskampanj torde vara ”Nollkritik”.

Den som vill visa lite civilkurage och ställa de svåra frågorna till TV4 kan begagna sig av nedanstående adress:

tittarombudsmannen@tv4.se

Inga kommentarer: