29 oktober, 2005

Stoppa presstödet!

För nästa år har statens presstöd reglerats till 507 miljoner kronor. En inte försumbar andel kronor och ören i dagens ansträngda ekonomi. Presstödet är till för att stimulera åsiktsfriheten och fri opinionsbildning. Dock fungerar det inte som tänkt.

Regeringen skriver bland annat om presstödet att
”I enlighet med målet för regeringens mediepolitik ska ett brett ägande eftersträvas för att motverka sådan ägar- och maktkoncentration inom massmedierna som kan skada ett fritt och brett meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning.”

Tanken är att den finansiella situationen hos tidningsägare och potentiella tidningsägare inte ska avgöra vem som ska få bilda opinion eller inte. Åsikter ska inte värderas i pengar.

Bevisligen fungerar inte dagens system så bra. Likriktningen av, och inom, massmedia är slående (presstödet till trots) och naturligtvis förödande för hela demokratin. Detta måste åtgärdas.

Integration av massmedia i demokratin
Därutöver måste dagens tidningsdistribution brytas upp och demokratiseras. Det är inte rimligt att en aktör, för närvarande Tidsam, i det närmaste enväldigt ska bestämma vilka tidningar som ska nå ut till folket och vilka som ska stoppas före leverans.

Man skulle alltså kunna vända på steken och låta presstödet omvandlas till distributionsstöd. Det nya distributionsstödet blir progressivt och är större ju mindre tidningen ifråga är. Det innebär att de största tidningarna måste anpassa sig efter vad folk vill läsa, istället för som idag prångla ut vad de anser att folk ska tycka. Samtidigt kommer konkurrensen att flöda i och med att nya uppstickare hela tiden får chansen att bevisa sig.

Genom att demokratisera och reformera presstödet till att bygga upp tidningsdistributionen så har alla samma chans att få sin tidning spridd över hela Sverige oavsett om man är rik eller inte. Fram för en levande debatt!

5 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Erik Hellsborn sa...

Bra skrivit. Instämmer.

Jimmy S. Windeskog sa...

Jag är emellertid nog inne på att man behåller den lägsta formen av presstöd (som kräver veckovis utgivning och minst 2 000 prenumeranter), det stödet går inte till politiska drakar utan främjar utbudet av politiska veckotidningar.