07 september, 2006

Åtta steg framåt

Det är snart val och demokrati spelar däri en central roll. Aftonbladet hade för ett tag sedan en artikel där man påpekar fem fel med dagens demokrati. Den handlade mest om antalet riksdagsplatser som man ansåg var för många och liknande icke-frågor. Metro har också gett sin version av demokrati alldeles nyligen, vilket verkar begränsa sig till själva röstningsproceduren.

Jag ska naturligtvis inte vara sämre utan går nedan igenom en rad verkliga fel med det som massmedia kallar demokrati i dagens Sverige.

8 (verkliga) fel med demokratin:

Den otidsenliga 4%-spärren som utestänger minoritetsåsikter och förhindrar en rättvis fördelning av rösterna. Den begränsar den levande debatten och konserverar etablerade åsikter. Detta kan inte betraktas som demokratiskt hederligt.

Den gammalmodiga valsedeln som lätt kan fuskas bort. Med en valsedel för varje parti är det lätt för antidemokrater att systematiskt plocka bort valsedlarna för det eller de partier som ogillas av fuskarna. Det fria valet omintetgörs. Separata valsedlar inbjuder till fusk. En gemensam valsedel för alla partier borgar för att partierna får lika villkor på valdagen mot just denna (och mycket vanliga) form av fusk.

Intolerans mot avvikande åsikter. Alla åsikter är inte lika mycket värda i dagens Sverige vilket avspeglar sig på alla nivåer i samhället. Tongivande och inflytelserika aktörer sätter agendan efter sina internt gemensamma åsikter.

Den representativa demokratin har visat sig inte vara representativ. Pådyvlad omvälvande politik (läs: massinvandring) har genomdrivits utan föregående demokratiska process där medborgarna kunnat utöva inflytande. Större förändringar av samhället bör alltid föregås av folkomröstningar.

Förnekande av hemortsrätten - det vill säga alla folks rätt till sitt land - genom verkande för s.k. etnisk mångfald vilket i praktiken innebär devalverandet av alla folks lika värde. Genom expropriationen av hemortsrätten undanröjer man grunden för demokratin där folket får bestämma över sin existens, identitet och framtid.

Yrkesförbud. Personer med avvikande åsikter blir av med sina jobb utan att samhället reagerar. Företeelsen är helt förkastlig för en demokrati självfallet. Denna punkt skulle kunna infogas under Intolerans mot avvikande åsikter, men förfarande med yrkesförbud är så konkret och påtagligt för den drabbade att det förtjänar en egen punkt.

Verkningslösa blankröster. Alla platser i riksdagen fördelas idag på partierna oavsett antalet blankröster istället för hur valresultatet verkligen ser ut. Ett visst antal blankröster borde leda till samma proportion tomma riksdagsplatser för att tydliggöra missnöjet med sittande partier. 10 procent blankröster bör få genomslag på så vis att 10 % av riksdagsplatserna står tomma. Så fungerar det inte idag utan dessa 10 % (eller hor stor andelen faktiskt är) fördelas på riksdagspartierna.

Privata intressen dikterar demokratins villkor. De privata företag som vanligtvis samlas under namnet "massmedia" sätter sig till doms över allt och alla på många vis vilket jag ofta redogjort i denna blogg. Detta är långt ifrån demokratiskt acceptabelt. Icke folkvalda ska inte få ha så stor makt i en demokrati. Vem granskar massmedia?

Åtgärder i dessa åtta förslag är lika många steg närmare demokrati. Vem kan säga nej till detta?

7 kommentarer:

z999 sa...

Suveränt bra. En konkret kritik av demokratin utan att ifrågasätta själva systemet med att folkviljan ska styra. Själva uttrycket "makten ska utgå från folket" är så diffus att den även kan innefatta de som är helt emot demokrati som har andra idéer om hur folkviljan ska manifesteras. En sån här direkt uppspaltning av hur man anser att folkviljan ska komma till tals borde vara varje partis skyldighet, och vill dom ha ett annat upplägg än Weines så kan dom då tala om det (helst före valet).

IAN W. sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
PH sa...

Snälla - ta bort nasseinlägget ovan (ian w)

sCUM sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Erik, Sthlm sa...

Mycket bra skrivet igen.
Hur representativ är vår representativa demokrati om var tjugonde medborgare som röstat på ett parti inte får någon representant i riksdagen som kan föra hennes talan?

Jag förstod inte bilden. 3+6 = 9.
8 steg?

Tommy Funebo sa...

Det här är bland det bästa Weine någonsin skrivit, och det tycker jag trots att jag inte håller med om alla slutsatserna.

Tror nästan jag ska försöka skriva något själv i samma fråga, som egentligen borde vara den viktigaste valfrågan i år.

Weine Berg sa...

Erik, Sthlm: Bilden avr en nödlösning. Jag hade tagit fram en bra bild i Photoshop, mewn blog-programmet vägrade lägga in det i artikeln så jag letade upp en bild på nätet istället. Nödlösning, som sagt...