31 oktober, 2006

854 miljoner svälter

FAO - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation - rapporterar i dagarna att minst 854 000 000 människor inte har tillräckligt med mat - de är kroniskt undernärda. Det största antalet finns i Asien och den största andelen av befolkningen återfinns i Afrika.

I detta perspektiv är det intressant att höra invandringsivrarna prata om solidaritet när det gäller människor som immigrerar till Sverige. Inte en enda krona som läggs ner på invandring och integration kommer dessa 854 miljoner personer till del.

Nej, istället går skattepengarna exempelvis till att integrera den irakiska medelklassen i Sverige. Dessa miljarder som läggs på integration - hur många av de 854 miljoner människorna hade pengarna kunnat ge mat att leva på? Och i förlängningen skapat möjligheter till självförsörjning?

Mångfald berikar? Nej, verkligen inte.

1 kommentar:

jalla sa...

Mona sahlin jublar !!!!!!!