20 oktober, 2006

Ställda diagnoser

Att Sverige exempelvis hade en blygsam invandring från Tyskland under medeltiden och från Frankrike på 1700-talet används som ett incitament och fundament av invandringsivrarna idag för att bedriva massinvandring från andra kontinenter. Det är bedrägligt, propagandistiskt och illvilja i all sin okunskap.

Invandringen sker idag i sådan utsträckning och karakteristika att svenskarna håller på att bytas ut på blott ett fåtal generationer. Detta måste vara nutidshistoriskt världsrekord i rasism. Utgångspunkten är nämligen att svenskarna inte duger. Hånfullt kallas svenskarna för "enfald" och utbytandet för "mångfald" av dem som pådyvlar oss politiken. Sovjetkommunisterna hade inte kunnat utforma propagandan bättre själva.

Ingenting svenskt finns, heter det. Således går inget av värde förlorat när svenskar byts ut mot en oändlig rad av världsmedborgare. Det finns ingen svensk kultur, påstår man. Men samma personer vågar inte säga samma sak om afrikanska kulturer, asiatiska kulturer eller andra icke-europeiska kulturer.

Säg samma sak om dessa kulturer så lyser föraktet så tydligt att det blir smaklöst. Säg samma sak om den svenska kulturen så är du både tolerant och demokrat.

Sjukklassificerandet av oliktänkande
Islamofob, xenofob och homofob. Vad betyder det? Nationalencyklopedin definierar fobi nedan:

1. fobi
fobi´ (grek. -phobi´a, av pho´bos 'fruktan', 'skräck'), intensiv,
irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga
rum.


En fobi innebär således en sjuklig skräck eller rädsla för något.

1. Att inte vilja att homosexuella ska få adoptera andras barn, gifta sig, ingå partnerskap osv. – är det ”intensiv, irrationell rädsla för homosexuella”?

2. Att inte vilja låta islam breda ut sig i Sverige eller Europa – är det ”intensiv, irrationell rädsla för islam”?

3. Att inte vilja ha immigranter från hela världen i Sverige – är det ”intensiv, irrationell rädsla för det främmande”?


Det låter jag vara upp till dig som läser detta. Vad jag kan konstatera är hursomhelst att de som oftast använder termerna xenofob, islamofob och homofob inte har påvisbar kompetens att ställa dessa diagnoser.

Medicinska termer på åsikter
Sättet att stämpla svenska oliktänkande med medicinska termer är inte unikt. Ord som "löss", ”ogräs” och "ohyra" används även de för att frysa ut oppositionella i dagens Sverige och konservera de gemensamma åsikterna. För att betraktas som en frisk och sund människa får man inte ifrågasätta massinvandring, mångkultur, individualism, internationalism eller massmedias oproportionerliga makt.

Om du tiger undgår du att bli utfryst och uthängd och får fortsätta leva enligt de ramar man satt åt dig. Yppar du däremot kritik kan du bli bade förtalad, arbetslös och få indragna fackliga rättigheter. Sverige har i praktiken blivit en en-parti-demokrati. Med anledning av alla felställda diagnoser vill jag åberopa den ännu obefintliga motsvarigheten till Lex Maria: Lex Svea!


Fotnot: Lex Marias primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller dennas närstående) genom utredningen så långt möjligt skall få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått. [Källa: Socialstyrelsen]

1 kommentar:

Lucifer Rising sa...

Invandring löser alla problem. De anarkistiska högerextremisterna i den blå regeringen har tagit över Sverige !! Anarkister pga att de ej betalar skatter. Högerextremister pga av att allt ska släppas fritt : Massinvasion , knark , aids mm mm.. Rösta på sd.