21 december, 2006

Barn botade - av uppehållstillstånd

De apatiska barn, vars föräldrar suktat efter uppehållstillstånd och livstids standardhöjning i vardagen, tycks ha tillfrisknat.


Hela 31 av de 40 apatiska barnen som vårdats i Stockholm har blivit botade från sin sjukdom, som är en företeelse begränsad till Sverige. Chefen för Flyktingenheten vid barn - och ungdomspsykiatrin, Lotta Wiberg, förklarar:”- Uppehållstillstånd är den enskilt viktigaste faktorn”Om inte det går med att ljuga om sin identitet, dröja sig kvar efter avvisningsbeslut, gifta sig med en svenska eller allmän amnesti så går det tydligen att få stanna i det svenska bidragssystemet med hjälp av ”apatiska” barn.

Wiberg fortsätter:

”- Det är jättebra att 31 barn har tillfrisknat, men det hade varit ännu bättre om det hade varit 40.”
Detta samtidigt som man odlar en hel generation apatiska svenskar, handfallna inför den apokalyptiska politiken, som inte får ifrågasättas, och som syftar till att göra dem till en minoritet i sitt eget land.

Inga kommentarer: