11 januari, 2007

Med spenderbyxorna på

Förra året var ett rekordår. År 2006, som fick tillnamnet "Mångkulturåret", blev det i särklass värsta året när det gäller invandring sedan man började föra statistik på detta år 1875. Hela 96 800 nya invandrare strömmade till, vilket enligt SCB är en ökning med 48 % jämfört med året innan.

Låt oss betrakta situationen på det lokala planet. Hur ser det ut i din kommun? Har det skett neddragningar inom vård, polis, skola och omsorg? Motiveras detta med att det är brist på pengar?


Hur kan Sverige i så fall ha råd med 96 800 nya invandrare på blott ett år? För det är i huvudsak invandrare som kommer hit. Flyktingarna är lätträknade. Oftast blir de utan hjälp på plats i Darfur och resterande Afrika samt i de fattiga länderna i Asien. Det finns inga pengar att hjälpa dem med, när Achmed i Möllevången fått sitt. Så ser solidaritet ut i det mångkulturella samhället.


Missförstå mig rätt: jag tror inte invandring av riktiga flyktingar till Sverige är en långsiktig lösning. Långsiktiga lösningar måste bygga på djupgående förändringar där behovet i världen finns.

Huruvida Sverige kan hjälpa i dagsläget, även om invandringsströmmen vänds, tvivlar jag på. Eliten i samhället har redan kastat bort allt för stor del av skattepengarna och satt Sverige i djup skuld till finansvärlden. För statsskulden ligger väl fortfarande över ofattbara 1000 miljarder kronor? Rätta mig den som vet.

1 kommentar:

Erik, Sthlm sa...

Första träffen på Google "statsskulden":

http://www.rgk.se/omstatsskulden.htm

1 270 000 000 000 kr!

Så du hade rätt med god marginal,
tyvärr.

Så sent som 1977 var den mindre än en tiondel av dagens, av diagrammet att döma.