23 mars, 2007

Stoppa diskrimineringen!

Det har kommit till Rakryggads kännedom att homosexuella par ska få gifta sig framöver. Detta är helt orimligt och bloggen protesterar därför å det grövsta mot denna begränsning! Varför ska inte tre, fyra eller fem homosexuella få ingå månggifte? Är inte deras kärlek legitim? Och hur kommer det sig att heterosexuella fortfarande diskrimineras och förbjuds gifta sig med fler än en person?

Då det är ovärdigt att samhället idag ännu inte tagit några steg framåt för de månggifteslystnas rättigheter kräver Rakryggad att följande åtgärder omedelbart vidtas:

1. Att äktenskap kan ingås av fler än två personer – oavsett kön

2. Att det inrättas en ombudsman – MångO – för att ta tillvara på de månggifteslystnas rättigheter och för att mönstra ut den strukturella mångfobin ur samhället

3. Att bolagsstyrelser kvoterar in minst en månggifteslysten för att på så vis öka mångfalden

4. Att elever runt om i landet informeras om tolerans och månggifteslystnas behov och värde

5. Att alla arbetsplatser utarbetar en värdegrund som understödjer och accepterar månggifteslystna människor

Till sist: Glöm allt tidigare skrivet i denna artikel.

Inga kommentarer: