09 april, 2007

Resultatet entydigt: Ingen diskriminering av invandrare

I Göteborg har man i vissa stadsdelar prövat med att avidentifiera ansökningshandlingarna i anställningsförfarandet för att på så vis komma runt en påstådd diskriminering av invandrare. Nu är försöket avslutat och resultatet kommer som en chock för etablissemanget: inga invandrare fick jobb. Detta raserar etablissemangets käpphäst att invandrare sållas bort på grund av att de inte hör hemma här.

Även i Värmland har samma slående resultat uppvisats efter avslutat försök. Kungsbacka ska göra samma försök nu, men på Göteborgs-Posten är man inte hoppfulla. GP skriver:

”I Göteborg avslutades ett liknande projekt i höstas och man konstaterade att trots ett omfattande merarbete med 86 anonyma ansökningar fanns det inget som tydde på att mångfalden ökat.”

Det tycks således bli allt svårare för åsiktsminoriteten att hävda att deras misslyckade politik beror på en strukturell rasism i Sverige.

Källor:
GP: Anonym ansökan ska öka mångfalden


VF: Flopp för avidentifierad ansökan

2 kommentarer:

Anonym sa...

Som den lille elake gossen i Simpsons brukar säga: HA-HA! Fler fiaskon lär tyvärr följa, innan dom ger sig.

Erik, Sthlm sa...

De skulle tydligen prova att sänka kraven för att se om det "hjälpte". Kvalitén på utfört arbete är tydligen lågprioriterat.