19 maj, 2007

Har du de meriter som krävs?

Den som påstår att Sverige är en demokrati bör reflektera över ordets sanna betydelse och dagens samhälles natur, och bejaka den stora skillnad dessa två enheter emellan. Demokrati handlar inte enbart om rösträtt utan minst lika mycket om yttrandefrihet, informationsfrihet och rätten till fri opinionsbildning. Hur väl praktiseras detta i Det Nya Sverige?

Enligt min mening kan man numera beskriva landet som en meritokrati. Varje medborgares rättigheter bygger på de meriter denne har skaffat sig. I Det Nya Sverige är således följande meriterande: rätt åsikter, rätt ursprung, rätt sexualitet. En person med åsikter som inte är kritiska eller negativa till massinvandring och massintegration får uttala sig, bilda opinion, vara fackligt aktiv, hyra lokaler osv. En person med utländskt ursprung har alltid rätt att uttala sig och binds inte av de begränsningar som svenskar drabbas av. En person kan alltså vara kritisk mot massinvandring och tvångsintegrationen om han uppfyller kravet på rätt ursprung eller rätt sexualitet. Annat ursprung än den svenska är meriterande. Svenskt ursprung är det inte.

En person som inte är heterosexuell har en meriterande sexuell läggning. Personen ifråga anses ha en bra och för samhället värdefull kunskap. Den stora massan är med dessa intagningskrav till den offentliga arenan diskvalificerade och får inte full tillgång till sina medborgerliga rättigheter. Det Nya Sverige är en meritokrati och ingen frågar vem som bestämmer vilka meriter som räknas och vilka som inte räknas.

2 kommentarer:

Relay sa...

Samtidigt skulle det motsatta att exkludera alla som inte kritiserar massinvandringen och homosexualitet vara minst lika illa, tycker ni inte det?

Weine Berg sa...

Ja självfallet. Yttrandefriheten är för alla - inte bara några få utvalda med "rätt" åsikter.