03 maj, 2007

Vården vittrar sönder

Politikernas bortskänkande av vårdens resurser till ett helt onödigt och endast 30 år gammalt amatörpolitiskt projekt kallat immigration och integration får allt större konsekvenser.

En svensk 16 månaders bäbis dog i februari sedan han nekats vård ett flertal gånger trots hans föräldrars ihärdiga kamp för sin son. Efter dödsfallet vägrade vårdcentralen att anmäla händelsen enligt Lex Maria. Inte förrän Patrik och Rebecca, pojkens föräldrar, anmälde vårdcentralen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd gjorde man själv en anmälan.

I ett annat fall blev Jesper, 26, misshandlad av tre män. Männen fann ett särskilt intresse i att stampa på Jespers hand tills man inte längre kunde se att det var en mänsklig kroppsdel. Väl på sjukhuset avfärdade handkirurgen Jespers skador som "blåmärken" varpå han skickades hem. Tre dagar senare var handen groteskt svullen och vävnaden hade börjat dö. Härnäst väntar Jesper på en amputation av det som tidigare var hans hand.

Båda dessa fall kan antas bero på den allt mer pressade och hysteriska arbetssituation som vårdpersonalen tvingas verka i. De ansvariga, dvs. politikerna, märker sällan av den situation de själva skapat. Men mer immigration och integration - ja, det finns det alltid pengar till. När det handlar om människor kan man inte prata om pengar. Det är bara för oss icke-människor att tolerera. Eller?

Inga kommentarer: