03 juni, 2007

Svar från Cecilia Magnusson (m)

Hej och tack för ditt e-brev!
Jag har inte samma uppfattning som du men jag respekterar att du har den uppfattning som du framför i brevet.

Med vänlig hälsning
Cecilia Magnusson
Riksdagsledamot (m)
Göteborg
08-786 46 37
0703 -76 06 67


-------------------------------------------------------------
Hejsan Cecilia,

Jag framför konkreta problemställningar - dessa kan väl knappast definieras som "uppfattningar"? Du sitter i riksdagen och har gjort så sedan 1998, nog måste du väl kunna motivera de beslut som leder till lönedumpning, undanträngningseffekter, motsättningar, kriminalitet och enklaver i samhället?


Kan du svara på någon fråga av de jag ställer i mitt brev?


Varför för ni en politik som leder till lönedumpning? Är det att visa solidaritet med tredje världen att ta deras hjärntrust? Har Sverige resurser att låta 95 % av de som får uppehållstillstånd i Sverige inte ha skyddsbehov?


Att föra en politik som gör svenskarna till minoritet i sitt eget land, är det något som på något vis överhuvudtaget går att motivera ur ett mänskligt perspektiv? Varför lägger ni inte alla resurser på att hjälpa flyktingar där de behöver hjälp?


Mina frågor är grundade i en allvarlig oro för framtiden. Jag hoppas att du, som en representant för väljarna, kan ta detta på allvar och svara på mitt öppna brev. Jag tror det är många med mig som vill ha klarhet.Mvh,

Weine Berg

Inga kommentarer: