07 juni, 2007

Svar från Helena Leander (mp)


Hej Weine!


Jag kan tänka mig att många som får det här brevet kommer att tänka att det inte är någon idé att svara eftersom du redan har bestämt dig och knappast tänker ändra dig pga ett litet brevsvar, men jag tycker ändå att ett seriöst skrivet brev är värt ett seriöst svar, även om man absolut inte håller med. Svar och kommentarer hittar du därför nedan.


Vänliga hälsningar

Helena Leander


Fakta 1: En stor ökning av arbetskraften till en statisk, minskande eller sakta ökande mängd arbeten leder ofrånkomligen till lönedumpning och urholkning av arbetsrätten. Varför fortsätter ni i detta läge att ta in 60 000-100 000 nya immigranter varje år? Strävar ni efter att dumpa lönerna och göra människor desperata?”


Antalet arbetstillfällen är inte oberoende av arbetskraftens storlek - i så fall skulle den befolkningsökning som Sverige upplevt de senaste århundradena ha resulterat i en katastrofal arbetslöshet. Nya människor bidrar med både efterfrågan (de vill ju också ha mat, kläder osv) och utbud (startar företag osv) av arbete.


Fakta 2: WHO varnar för hur västvärldens braindrain övergår i fatal flows på många ställen. Läkare och sjuksköterskor lockas från sina behövande hemländer till västvärlden - och ni pratar om att invandringen från dessa länder berikar Sverige. Är det så ni vill visa solidaritet med tredje världen - genom att ta deras hjärntrust?”


Braindrain är onekligen ett problem som inte kan viftas bort hur som helst, men frågan är vad som är alternativet. Är det bättre att läkaren som förföljs pga av sitt politiska engagemang sitter i fängelse än får en fristad här? Ska den homosexuella sjuksköterskan stenas till döds i sitt hemland hellre än att få komma hit? Och varför ska de lågutbildade människor som inte bidrar till någon braindrain när de vill söka sig ett bättre liv här hindras från det?


Fakta 3: Inte ens med FN:s flyktingdefinitioner är mer än 5 % flyktingar av dem som beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Er motivering att de som kommer till Sverige är flyktingar är således rent nys. De flesta är anhöriginvandrare. Varför fortsätter ni att hjälpa de 95 % som inte behöver hjälp? Har Sverige de resurserna, tycker ni?”


Tittar man på Migrationsverkets statistik från 2006 utgör de som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov eller är kvotflyktingar 7 % av dem som fått uppehållstillstånd. Det låter kanske lågt, men då ska man komma ihåg att Migrationsverket är väldigt snåla med att ge asylsökande flyktingstatus. Det är inte ovanligt att människor som flytt undan förföljelse inte får uppehållstillstånd pga sitt skyddsbehov, utan först får stanna när de mår så dåligt efter rädslan och den långa ovissa väntan att de får stanna av humanitära skäl/synnerligen ömmande omständigheter. Dessa räknas alltså inte som "riktiga" flyktingar i statistiken, men det innebär inte att de inte behöver skydd. Ska jag tolka din kritik mot anhöriginvandring som att den som tvingas fly sitt hemland ska lämna familjen kvar om inte de är förföljda? Att den som finner kärleken utomlands ska säga nej till den? Och hur är det med utlandsadoptioner?


Fakta 4: Med dagens nivå på invandringen är svenskarna i minoritet i Sverige inom ett par generationer. Väl i minoritet är det bara en tidsfråga innan svenskarna är ett minne blott. Hur motiverar ni detta ur ett humanistiskt perspektiv?”


Svenskarna blir knappast färre av att det kommer andra människor hit. Däremot kommer de med tiden att utgöra en lägre andel av befolkningen, men jag ser inte på vilket sätt det skulle vara ett problem.


Fakta 5: Ni satsar betydligt mer pengar på immigration och integration än på bistånd - trots att endast få av dem som drar nytta av er immigrations- och integrationspolitik är verkliga flyktingar. Och trots att fler kan hjälpas på plats eller i närområdet för varje satsad krona än för varje satsad integrationskrona i Sverige. Varför satsar ni mer pengar på att hjälpa låtsasflyktingar än de verkliga flyktingarna, såsom svältande barn i Afrika? Varför lägger ni inte alla resurser på att hjälpa flyktingar där de behöver hjälp?”


Enligt budgetpropositionen för 2007 går 5 032 876 tkr till migration, 4 071 374 tkr till integration och 26 656 588 tkr till internationellt bistånd. Redan går alltså en större del av statens budget till bistånd än till immigration och integration. Jag tycker absolut att vi ska satsa på att hjälpa människor på plats, men varför ställa det mot att hjälpa människor som faktiskt inte kan stanna? Varför inte ställa det mot t ex nya JAS-plan i stället? Trots allt är biståndsarbete ett långsiktigt arbete som inte över en natt avskaffar människors behov att fly. Även om vi jobbar med långsiktig demokratiuppbyggnad finns det fortfarande just nu människor som är förföljda, och de blir inte hjälpta av att vi skickar filtar och mat.


Möjlighet till förändring

Förslag: Stoppa invandringen och skicka tillbaka alla som inte har skyddsbehov. För de som har skyddsbehov, omvandla deras permanenta uppehållstillstånd till temporära sådana. Genom dessa förändringar uppnås många sannolika fördelar: ”


Redan idag är det knappt att alla med skyddsbehov får stanna, så jag undrar det är vad det är för några som ska skickas ut. Är det månne utbytesstudenterna och EU-medborgarna som skrämmer dig? Och menar du att en människa som rotat sig i Sverige, skaffat barn som pratar svenska och har alla sina vänner här, plötsligt ska skickas ut ur landet om situationen i hemlandet förbättras?


”1. Mer resurser till verkliga flyktingar frigörs

2. Flyktingskapet återfår sin tidigare värdiga status

3. Mer pengar finns till välfärd, samtidigt som fler flyktingar kan hjälpas på plats

4. Safe Havens kan upprättas på flera håll i världen

5. Motsättningar och kriminalitet minskar

6. Utflödet av svensk valuta minskar då pengarna inte skickas utomlands av privatpersoner i samma omfattning

7. Hedersvåldet minskar

8. Administrationen att hantera en i det närmaste verkningslös flyktingpolitik kan läggas ner och satsas på en effektiv och kraftfull flyktingpolitik på plats och i närområdet (se punkt 3 och 4)9. En tryggare tillvaro för arbetstagare skapas

10. Risken för terrordåd och religiöst våld minskar

11. I takt med att punkt 5, 7, 9 och 10 uppnås kommer troligtvis att självmorden, sjuktalen och tablettberoendet att minska

12. Svenskarna får möjlighet att fortsätta existera och får därmed vara med och utgöra en del av världens mångfald

13. Ni politiker återfår ert tidigare goda anseende”


Tänk så behändigt om allt ont här i världen var "invandrarnas" fel! Tyvärr är inte världen riktigt så enkel.


”En sista kommentar: Sluta kalla de som inte accepterar er massinvandringspolitik för "främlingsfientliga". Ni gör er själva till åtlöje. Det lyser dessutom dubbelmoral om anklagelsen eftersom Ni själva framstår som främlingsfientliga genom sättet ni lever era liv. Ni ser till att landet tar emot upp till 100 000 nya immigranter varje år samtidigt som flertalet av er bor i områden som är i det närmaste etniskt rensade från både nya och gamla immigranter. Det kan tolkas som både dubbelmoral och främlingsfientlighet.”


Jag bor definitivt inte i något etniskt rensat område, men jag trivs alldeles utmärkt.


Summering

Ni fortsätter hela er monstruösa karusellpolitik trots alla dessa fakta och trots allt vad ni ställer till med i Sverige. Ska ni nånsin få råg i ryggen och stå upp för verklig solidaritet med era egna och med andra så är det rätta tillfället NU!


Hoppas på svar, men tvivlar.

Med vänliga hälsningar,

Weine Berg

http://www.rakryggad.blogspot.com/


----------------------------------------------------

Hejsan Helena,

Jag tackar för ditt konstruktiva svar. Du är den förste som faktiskt försöker svara på de undringar jag har. All heder till dig! Det kanske inte var så fel av mig att i första riksdagsvalet jag var röstberättigad till, rösta på Miljöpartiet…

Nedan kommer min respons på dina svar.

Fakta 1. Många skulle i och för sig kalla 17 % arbetslöshet för katastrofal. Det är uppenbart att så många arbeten inte skapats på grund av invandringen. Jag räknar då bort skattefinansierade arbeten som konstruerats för att komma till rätta med integrationen och dylikt. Med dessa borträknade har vi en stor nettoökning av arbetslösa, inte tvärtom. Vi importerar arbetslöshet, samtidigt som företag flyttar utomlands. Det är en resursväxling som inte är konstruktiv.

Fakta 2. WHO har visat att de högutbildade som söker sig från Afrika till västvärlden gör detta för att höja sina levnadsstandard, inte för att de flyr från vare sig stening eller förföljelse. I en rapport som heter Migration of health professionals in six countries: a synthesis report (2004) av Awases M, Nyoni J Gbary A och Chatora R har man undersökt orsakerna till varför läkare och sköterskor lämnar sina afrikanska hemländer för västvärlden. Av de tolv vanligaste orsakerna är inte en enda någon form av flyktingskap. Rapporten citeras i WHO:s Migration of healthworkers. Och du undrar vad som är bäst, ja, det bästa är naturligtvis att de berikar sina egna länder och sitt eget folk med den högkvalitativa kunskap som de har. Har de inte möjlighet att göra detta i sitt hemland behöver nog något av grannländerna deras kunskap mer än vad t ex Europa gör. Siffrorna talar sitt tydliga språk i och med att Afrika årligen utbildar ett fåtal tusen läkare, medan västvärlden utbildar hundratusentals läkare. Frågan kvarstår alltså: är det att visa solidaritet med tredje världen att importera deras hjärntrust?

Och varför vi inte ska importera lågutbildad arbetskraft beror naturligtvis på att vi har en hög arbetslöshet och att det då skulle vara en allvarlig kränkning av de svenska arbetslösa - som i längden leder till lönedumpning. Hur tror du att arbetslösa svenskar känner det när ni i riksdagen fortsätter att importera arbetslöshet och talar er varma om ännu mer arbetslöshetsinvandring? Familjefädrer, ensamstående mammor och ungdomar som aldrig får en chans för att människor som du föredrar att importera arbetskraft som inte behövs, har säkerligen en del åsikter om er politik. (De kan naturligtvis inte yppa dessa eftersom de då betraktas som hemska och suspekta människor.)

Fakta 3. Att asylsökande mår dåligt efter lång handläggningstid och ovisst väntande är en helt normal mänsklig reaktion, den är förståelig, men dock kan man i jämförelse med flyktingar runt om i världen som svälter, inte likställa dessa asylsökande med svältande flyktingar som står utan hjälp. Föredrar du att hjälpa nedstämda asylsökande eller väljer du att hjälpa flyktingar som svälter på plats?

Du frågar också om asylsökande ska vara utan sina familjer, dvs. om anhöriginvandring ska förvägras. Mitt svar är ett obändigt ja, eftersom det finns flyktingar som är i betydligt mer akuta situationer än brist på sällskap och familjeåterförening. Om jag skulle stå inför x antal fall där svältande och uttorkade människor i Afrika, i behov av hjälp på plats, ställs mot dagens anhöriginvandrare som vill till Sverige, kommer jag alltid att välja det förstnämnda. Jag kan inte för mitt liv förstå hur du kan välja det motsatta.

Fakta 4. Du ser inget problem i att andelen svenskar minskar i Sverige? Sverige är ett litet land. Vi svenskar är blott 7, av totalt 6 000, miljoner människor på jorden. Hur liten andel svenskar är godtagbar för dig? En tiondel, en tjugondel eller kanske en hundradel? Och anser du även att andra länder, låt oss exemplifiera med Indien, Gambia och Israel, i proportion ska minska sin andel indier, gambianer respektive israeler till förmån för folk som redan har egna länder? Vart går skammens gräns? Finns den?

Fakta 5. Din siffra på 9 miljarder för immigration och integration är ju ren ploj och det tror jag du vet. Med dina siffror på 9 miljarder skulle det betyda att (om vi förutsätter att aktuellt år har samma nivå som förra årets invandring på cirka 100 000 människor) att varje immigrant skulle immigrera och integreras till en kostnad av futtiga 90 000 kr per man. Det låter inte riktigt rimligt. I dina kostnader tror jag inte att kostnader för äldreförsörjningsstöd, möbelbidrag, utbildning, vård, rättskostnader, barnbidrag osv är medräknade. Jag kan ha fel, så rätta mig om så är fallet.

Skattebetalarnas förening menar i sin rapport Vad kostar invandringen? att den kostar mellan 43,5 och 94 miljarder kronor. Ekonomen Jan Ekberg hävdar att den kostar 30 miljarder. Professor emeritus Lars Jansson framhåller en kostnad på 240 miljarder. Ingen tycks således hålla med er politiker om en kostnad på blott nio miljarder.

Till sist
Synd att du i slutet hänger dig åt ”du-är-en-hemsk-människa-som-skyller-problemen-på-invandrarna”-resonemang i ett annars respektfullt brev. Som du skulle ha märkt, om du läst min blogg, anklagar jag inte invandrarna (utom möjligtvis de kriminella dito) utan det är er politiker och journalisterna jag anklagar – ni som skapat Det Nya Sverige. Det är ni som bär ansvaret. Invandrarna är bara vanliga människor som tar de chanser de får, enligt individuell moralisk bäring.

Du undrar också hur jag anser att man ska hjälpa de flyktingar som inte kan stanna i sina hemländer. Som jag tidigare skissat på tror jag till fullo på hjälp på plats i första hand, i andra hand hjälp i närområdet. Storbritannien har föreslagit upprättandet av s.k. Safe Havens som en lösning. Det är betydligt bättre lösningar än er ständiga invandring.

Du frågar också vilka som ska skickas ut. I enlighet med det jag tidigare skrev anser jag att alla utan skyddsbehov ska skickas hem. Du nämner utbytesstudenter och EU-medborgare men mig veterligen är inte de flyktingar och berörs därför inte av frågan, eller hur? Målsättningen är att alla ska återvända när förhållanden så tillåter. Det är ju en riktlinje som t o m FN förespråkar, om jag inte missminner mig. Invandring kan inte, och skall inte, ske på de invandrandes villkor.

Du antyder även att jag förespråkar en enkel politik, men det är snarare tvärtom. Ni riksdagspartier har bara en lösning på alla problem: Mer invandring!

Till sist passar jag på att ge dig en eloge för att du inte isolerar dig från din egen politik, som t ex att bosätta dig i Danderyd eller på Kungsholmen. Starkt jobbat! Du tillhör en minoritet bland dina kollegor.

Mvh,
Weine Berg
www.rakryggad.blogspot.com

10 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, verkligen en eloge till Helena!
Fler sådana politiker, tack!

Synd bara att hon är så disorienterad inom invandringspolitiken, eller så är hon bara rädd om sitt jobb.

Gabbi

Göran olsson sa...

Håller med Gabi.

Hon sköter sitt uppdrag som riksdagspolitiker exakt som det är meningen till skillnad mot de andra tillfrågade. Hon tar sig tid och svarar seriöst. Att hennes svar inte överenstämmer med våra värderingar är ju baserat på hennes partitillhörghet. Men absolut en eloge till henne för att hon svarar.
Tyvärr har de flesta etablerade politiker blivi arroganta och satt sig själva på en pedistal och avskärmat sig från folket.

z999 sa...

Några kommentarer till Helena Leanders svar. Först så tycker jag att hon var väldigt modig som tog sig tid att svara och modet består i att hon vågat ge en del egna funderingar.

"Antalet arbetstillfällen är inte oberoende av arbetskraftens storlek - i så fall skulle den befolkningsökning som Sverige upplevt de senaste århundradena ha resulterat i en katastrofal arbetslöshet. Nya människor bidrar med både efterfrågan (de vill ju också ha mat, kläder osv) och utbud (startar företag osv) av arbete.


Såhär, om företagandet i landet ökar (och det är konjunkturberoende) så är inte en normal befolkningsökning någon katastrof. Med normal menar jag den svenska synen på barnafödande och inte att man anser att det är en bra familjeplanering att sitta i Rosengård och skaffa nio barn när båda föräldrarna lever på socialbidrag (den beskrivningen är enbart invandrarfientlig om du som läser anser att invandrare beter sig på det sättet).

Om företagandet inte ökar nämnvärt och om de styrande talar om plusjobb och annat för att kompensera detta, då är det definitivt en katastrof att ha en invandring samtidigt.

"Braindrain är onekligen ett problem som inte kan viftas bort hur som helst, men frågan är vad som är alternativet. Är det bättre att läkaren som förföljs pga av sitt politiska engagemang sitter i fängelse än får en fristad här?"


Om vi talar om uländer så behövs det inte en så hög utbildning för att det ska uppstå braindrain. Produktion av mat är i många länder väldigt okvalificerat arbete. Anledningen till den enorma överpopulationen människor i uländerna är för att det på kort sikt är lönsamt för dom att ha en sådan befolkningstillväxt.

Om dom någon gång skulle utvecklas till iländer så kommer det istället att vara kraftigt negativt för dom. Lika negativt som det är för Sverige med invandring.

"Ska den homosexuella sjuksköterskan stenas till döds i sitt hemland hellre än att få komma hit?"

Homosexuell?! Men guuud så trendigt:-)
Nä, men jag förstår att man drar ett sånt exempel när man dagligen vistas i en pkmiljö även om asyl på grund sexuell läggning är sällsynt i Sverige.

"Och varför ska de lågutbildade människor som inte bidrar till någon braindrain när de vill söka sig ett bättre liv här hindras från det?


Jag ser det som att det handlar om att bruta en trend där det handlar om att de starkaste flyttar och de svagaste lämnas åt sitt öde.


"Tittar man på Migrationsverkets statistik från 2006 utgör de som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl, andra skyddsbehov eller är kvotflyktingar 7 % av dem som fått uppehållstillstånd. Det låter kanske lågt, men då ska man komma ihåg att Migrationsverket är väldigt snåla med att ge asylsökande flyktingstatus. Det är inte ovanligt att människor som flytt undan förföljelse inte får uppehållstillstånd pga sitt skyddsbehov, utan först får stanna när de mår så dåligt efter rädslan och den långa ovissa väntan att de får stanna av humanitära skäl/synnerligen ömmande omständigheter."

Marken gungar under mig...jag har aldrig sett någon politiker erkänna att beviljade uppehållstillstånd beror på såna orsaker. Så en lång oviss väntan skapar så mycket lidande att personen inte kan skickas tillbaka? Men om det nu inte förelåg risk för personen i hemlandet, då har ju den personen själv försatt sig i en lång väntan på uppehållstillstånd. Sen kan jag själv tänka mig värre saker att råka ut för, men det beror förståss på hur känslig man är.

I dagens samhälle har vi inte längre råd med att låta förtidspensionärer slippa ideliga meningslösa omprövningar av sina fall. Omprövningarna syftar enbart till att knäcka personen så att den missar bidrag som den är berättigad till. Man vet att många av dessa personer inte klarar av att tala i egen sak eller ens orkar söka upp en läkare som kan göra en meningslös bekräftelse av en sjukdom som man vet är kronisk.Dessa personer plus massor med andra som får uppleva den sociala nedrustningen på nära håll är det faktiskt ingen som bryr sig om. Vi är på väg mot ett samhälle där pensionärer snart ses som bidragsfuskare.

"Dessa räknas alltså inte som "riktiga" flyktingar i statistiken, men det innebär inte att de inte behöver skydd."


På tal om att inte räknas som flyktingar så beviljades som bekant en flyktingamnesti förra året. Alltså ett beviljande av bidragsfusk åt människor som man knappast ens har undersökt vilka de är ens. Tänk hur det skulle låta om försäkringskassan beviljade amnesti åt bidragsfuskare på samma sätt.

"Ska jag tolka din kritik mot anhöriginvandring som att den som tvingas fly sitt hemland ska lämna familjen kvar om inte de är förföljda?"


Skulle det vara så otroligt otänkbart då? Alternativet just nu är att man har en viss oginhet mot behövande fall för att ha råd med anhöriginvandring. Det är ett kompromissande som du säkert känner till bättre än mig (eller heter det bättre än jag? :-))

"Att den som finner kärleken utomlands ska säga nej till den?"


Jag råder dig att se den dokumentära filmen prinsessan och marinkårssoldaten. Samhället kan ju inte dadda runt med varje enskild händelse på det sättet och förälskelse brukar skapa en viss kreativitet hos folk ändå.

"Och hur är det med utlandsadoptioner?"


Det har väl inte så mycket med invandring att göra? Adoptioner bör alla partier se över efetrsom det har framkommit en del nya fakta om adopterade. Adoptioner handlar om så fall så jag anser inte att det på något sätt är en belastning för hela landet.


"Svenskarna blir knappast färre av att det kommer andra människor hit. "


Jo, faktiskt. Svenskarna familjeplanerar utefter hur de kan ta hand om sin avkomma och ju mer resurser som går till invandringen så minskar barnafödandet (vilket det har gjort).

"Däremot kommer de med tiden att utgöra en lägre andel av befolkningen, men jag ser inte på vilket sätt det skulle vara ett problem."


Då har du kanske aldrig varit utomlands någon gång. Att det finns ett Sverige att fly till för andra människor beror på att landet har byggts upp av människor med i huvudsak västerländska/svenska värderingar. Framöver så kommer knappast svenska värderingar att råda i landet med den politik som du förespråkar.

Anonym sa...

Jo vist var det storstilat av Helena Leander att ta sig tid till att svara en skattebetalare som är en av oss alla andra som står för vederbörandes lön. Men att upphöja vederbörande till skyarna för någonting så skälvklart är väl dock att ta i.
Nu är det en gång för alla att man ser der det man vill se och här får vi åter bevittna en politiker som inte ser längre en näsan pekar, eller snarare vill se!
Det som är uppenbart för gemene man där kör dessa så kallade folkvalda likt strutsen huvudet i sanden. Ja blåögdheten har tydligen inga gränser.

Kalle

Anonym sa...

Helena är den enda som hitintills har utfört sitt arbete (politik) all heder till henne för det, samt naturligtvis all skam över folkpartistpajasen. Dock är det rätt klart att hon skrämmer mig med uttalandet: "Däremot kommer de med tiden att utgöra en lägre andel av befolkningen, men jag ser inte på vilket sätt det skulle vara ett problem."

Anonym sa...

Lars Jansson är för fan ingen professor!*S*

Han VAR en LEKTOR i FÖRETAGSEKONOMI!

Han är också en nolla som dels räknar fel, dels inte har stöd från någon enda ekonom i hela landet! Det finns inte en enda som backar upp hans förvirrade bok!

Men ni gillar den förstås!
Det säger det mesta om ER....

Weine Berg sa...

Anonym 4: Jag tror iofs mer på Lars Jansson än en som inte är utbildad i ekonomi...

Anonym sa...

Hahaha!

Du är inte smart du Weine!
Lars Jansson är alltså inte nån professor!

Att nån på fullaste allvar kan hålla på och tro att "invandringen" kostar 267 miljarder om året, 1/3-del av statsbudgeten, kan inte ha alla "hästar" hemma om du förstår!

Det finns uträkningar av RIKTIGA professorer!

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_2589429.asp

"Rakryggad" blogg??? *ASG*
Snarare Desinformations Blogg!

Anonym sa...

Det har gått så långt att osannolika 267000000000 kronor, som flyktingskojeriet kostar svenska skattebetalare varje år kräver mer än 1000 professorer för att förstå. Med all desinformation som media och Danderydspolitiker för ut, så är det nog så att många svenskar har uppfattningen att vi svenskar BERIKAS med samma summa varje år.Jansson hit Jansson dit.... En ekonom som har fria händer att samköra alla kostnader som föräderiet innebär, först brutto och sen netto, eftersom förädarna menar att (flyktingen) genererar en massa pengar till systemet ex. mat, köp av andra varor,skapar arbete,så är nettokostnaden den för svensken viktigast ty alla kostnader vad gäller kriminalitet,felaktiga bidrag,advokatkostnader som lägges på staten,skola och sjukvård, ÄR ska ni veta ofantliga.

Erik, Sthlm sa...

Det finns en hel del tveksamheter i Janssons sätt att räkna (men det finns också kostnader som han inte räknat med, bgf.nu har en lång lista på sådana).

Men det är intressant att det finns en dansk undersökning över invandringens konstnader, och om man skalar den efter antalet invandrare som tagits emot (Sverige har ju tagit emot många fler) så kommer man fram till ungefär samma nettokostnad som Jansson!