03 augusti, 2007

Göran Lindblad (m) tar bladet från munnen

Som svar på mitt öppna brev till riksdagsledamöterna var det få folkvalda som bemödade sig att ge respons. De flesta som gav livstecken ifrån sig innan hela riksdagen gick på sommarlov avfärdade mina frågeställningar och fakta som "uppfattningar" som inte gick att bemöta i debatt. Göran Lindblad (m) var en av alla de som inte klarade av att skicka iväg ett enkelt mäjl till undertecknad. Dock skrev denne man en insändare till GP den 2 augusti om vissa aspekter i mitt öppna brev. Jag återger insändaren här då den kan vara av intresse för den genomsnittlige rakryggadläsaren. (Tack, Anna, för hjälpen med insändaren!)Pengarna kommer tillbaka till u-länderna
I sin insändare oroas signaturen Arbetssökande över att fri arbetskraftsinvandring skulle dränera u-länderna på deras kompetenta arbetskraft. Förutom att det främst kommer att beröra personer som idag redan studerar eller arbetar finns det åtminstone två starka invändningar:
¤ För det första bidrar arbetskraftsinvandring i längden till utveckling av u-länderna. Det är nämligen vanligt att man efter avslutade studier eller efter några yrkesverksamma år i ett annat land väljer att flytta tillbaka till hemlandet. Med sig har man då en ökad kunskap som tillförs landet.

¤ För det andra är arbetskraftsinvandring den bästa formen av direktriktat bistånd till behövande. Exempelvis skickade personer bosatta i EU-länderna cirka 280 miljarder kronor till sina hemländer 2003.


Pengar som kommer personer till gagn med en gång och helt utan korrumperade mellanhänder.

Detta skall sättas i relation till de ungefär sex miljarder kronor som skänktes från svenska allmänheten till 90-konton 2005 och det sammanlagda svenska biståndet som är cirka 26 miljarder kronor år 2007.

En väl utvecklad arbetskraftsinvandring är alltså av stor betydelse för att förflytta ekonomiska resurser från den rika delen av världen till den fattiga. Jag vill bekämpa fattigdomen i världen. Inte bevara den stela svenska arbetsmarknaden, som ända tills regeringsskiftet utgjort skyddad
verkstad för dem som redan har jobb, men stängt ut alla andra.

Göran Lindblad
Riksdagsledamot (m)
Vice President i Europarådets parlamentariska församling

Inga kommentarer: