03 augusti, 2007

Situation Los Angeles

Los Angeles historia är brokig och ter sig mörkare för vart år som går. Numer är 47 % av innevånarna officiellt latinamerikaner, men med den illegala invandringen (som George W Bush vill göra laglig genom amnesti) är sannolikt latinamerikanerna från Mexiko och sydamerika redan i majoritet. Det har till och med gått så långt att de afrikanskättade trängs undan i sina egna områden såsom i Watts.

Staden består nu till stor del av Lilla Japan, Lilla Mexiko, China Town, Lilla Saigon, Korea Town etc. Borgmästaren är själv latinamerikan och heter Antonio R. Villaraigosa. Gängvåldet ses dessutom numer som ett i det närmaste oöverstigligt problem för staden. Därför tes Villaraigosas oftast upprepade fras ”dröm med mig” som den uppgivnes flykt från verkligheten.

Ättlingarna till européerna, som byggde staden, flyr nu till områden som är mindre drabbade av mexikanernas återerövring av Los Angeles. De flyr för de känner sig inte längre hemma. Usch, vilka fascister.

Folket i den liberala åsiktsfabriken Hollywood sitter dock säkert i sina områden, som är nerlusade av väktare, övervakningskameror och dubbelmoral.

Mycket av problemet, förutom de som äger och missbrukar informationskanalerna för sina egna dunkla syften, är de lokala arbetsgivarna som mer än gärna anställer billig olaglig arbetskraft istället för sina egna arbetslösa. Los Angeles framtid ligger redan i dess historia. Skeendet är en varning om vad som kommer att ske i alla europeiska länder – om de goda fortsätter att hålla truten i rädsla och egoism.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Fenomenet som tydligen kallas White flight:

http://en.wikipedia.org/wiki/White_flight

Anonym sa...

Dom illegala invandrarna används som ett verktyg för att dumpa lönerna och krossa medelklassen.
Det hela är ett av många katasrofala konskvenser USA drabbas av för närvarande. Bakom stängda dörrar så håller the North American Union att skappas där Mexico USA och Kanada skall slås ihop precis america.com/TER
_ANDERSON_SHOW_ARCHIVES_PAsom länderna iEU med en ny valuta AMERO.
Det som händer i LA är fruktansvärt, det inte bara LA som drabbats.I 1 av 10 countys i USA är nu vita minoritet bla pga den illegala invandringen samt latinos och afroamerikaners höga barnafödande .Där är en väldigt utbred rasism mot alla vita ,afroamerikaner och asiater utförd av
La Raza grupper (latinos)deras beteende kan jämföras med nazisternas under andra världskriget.Dessa brown n pride chicanos ser ner på alla andra raser och ser sin egen som starkare. Dessa starkt rasistiska grupper vill deportera alla icke latinos ifrån Texas och Kalifornien.Det har även rapporterats om många fall då latino gäng eller (ryders gangbangers )dödad oskyldiga bara för att dom inte var latinos. Det snackas flitigt i olika rasistiska grupper att Kalifornien inte tillhör USA utan Mexiko.Där hissas även upp och viftas flitigt med Mexikanska flaggor.
WAINE Läs & se mer nedan.

Johan C SKÅNE
----------------------------------
Racist Mexican Gangs "Ethnic Cleansing" Blacks In L.A.
http://www.prisonplanet.com/articl
es/january2007/220107mexicanga
ngs.htm
----------------------------------
Terry Andersson bosatt i South Central LA är en radiopratare. Som tar upp problemen med illegala invandrare samt deras rasism i sitt radioprogram.http://www.thewakeupam
erica.com/TERRY_ANDERSON_SHOW_ARCHI
VES_PAGE_01.htm
-----------------------------------
del 1/12 Alex Jones on Illegal Immigration -
http://youtube.com/watch?v=bvnS_
lqG38o&mode=related&search=
--------------------------------
http://youtube.com/watch?v=UdlMWj0L
h9o&mode=related&search=
---------------------------
http://youtube.com/watch?v=BjxyZf
QvC1Q
----------------------------------
http://www.humanevents.com/article.
php?id=13863
------------------------------------
http://www.infowars.com/articles/
immigration/deisyseis_partone
.htm#plan
--------------------------
http://www.infowars.net/Pages/Sept
05/200905TCRR_attacks_Alex.htm
---------------------------------