22 augusti, 2007

Icke-frågor och icke-kandidater i USA

Republikanerna har nu sin traditionella rutin för att vaska fram en presidentkandidat till nästa års val. Och medieföretagen är med för att styra dit de själva vill. Kandidaterna som tävlar om att bli sitt partis representant i tvåpartistaten USA är som följer: Fred Thompson, Sam Brownback, Rudy Giuliani, Tom Tancredo, Mitt Romney, Ron Paul, John McCain, Mike Huckabee. Av dessa är det egentligen bara Ron Paul och Tom Tancredo som sticker ut.

Vare sig Paul eller Tancredo kommer att tillåta att landets södra gräns lämnas öppen, som den gjort under Bushadministrationen, utan kommer att se till att illegal invandring över gränsen omöjliggörs. Ron Paul säger att ”We must secure our borders now. A nation without secure borders is no nation at all.“ Tancredo å sin tur menar att: ”Illegal aliens threaten our economy and undermine our culture. While our brave soldiers risk their lives to protect us overseas, our political elites lack the courage to defend us at home.”

I övriga frågor vill Paul och Tancredo göra motsatsen av vad Bush gör. USA ska omedelbart dra sig tillbaka från Irak. Paul vill inte att USA ska föra krig över hela världen, utan istället föra dialog och låta andra länder själva få välja väg. Paul och Tancredo vill också minimera det federala engagemanget – vilket också står i motsats till Bush. Under Bushs styre har nya myndigheter vuxit upp som svampar ur jorden. Både Ron Paul och Tom Tancredo är emot abort och kritiska till inkomstskatten. Ron Paul har jobbat som läkare och i detta yrke förlossat över 4000 barn under sin karriär. Paul vill också att USA drar sig ur NAFTA, ICC, GATT, WTO och CAFTA. Tom Tancredo ser den olagliga immigrationen som det största hotet mot landet.

Om homoäktenskap säger Tancredo: “Society supports traditional marriage because it is the only union which, in the ordinary course, leads to children, without the intervention of a third party. “ Om politisk korrekthet menar Tancredo att: ”A democracy that cannot tolerate debate on controversial issues cannot function.”

Föga förvånande är det just Paul och Tancredo som motarbetas av de amerikanska medieföretagen. Vissa TV-program och TV-kanaler låtsas helt enkelt som att vare sig Tancredo eller Paul kandiderar. I många omröstningar på Internet ligger Paul mycket högt, något som medieföretagen bortförklarar och påstår att hans anhängare ”fuskar”.

Det är heller inte förvånande att medieföretagen, som ju ordnar och styr tv-debatterna, inte låter immigrationsfrågan – den hetaste frågan bland vanligt folk just nu – komma upp till diskussion och debatt. Det ser ut som Tom Tancredo och Ron Paul är USA:s sista hopp, men som det är nu blir USA:s näste president någon som har medieföretagens välsignelse.

Ron Pauls hemsida

Tom Tancredos hemsida

2 kommentarer:

Guds Basun sa...

Jag tror att Rudy Giuliani är den kandidat som kommer att möta demokraternas kandidat i valet, och jag är ganska övertygad om att det blir fortsatt republikanskt i Vita huset. Förutom den ilegala invandringen så är det amerikanska folket väldigt intresserade av att leva sitt liv i säkerhet. Och med demokraternas tänkande så blir det inte så.

Anonym sa...

Ron Paul är Usas sista hopp.Dom andra kandidaterna är inget annat än marionetter åt den Globala Makteliten.Han är den ända av kandidaterna som vill aveckla det privatägda " Federal Reserve" Den Amerikanska staten trycker inte upp sina egna pengar utan det gör det privatägda Federal Reserve åt dom.

America Freedom to Fascism är en riktigt bra dokumentär som alla bör se .Den handlar bla om hur vida det finns en lag eller ej i USA att betala inkomstskatt. Ron Paul är med lite i dokumentären. Dokumentären är gjord av Aaron Russo som tragiskt nog dog i Fredags (24 aug)
http://www.imdb.com/name/nm0751567/

Waine kommentera gärna i din blogg om vad du tykte om filmen.
länk till America Freedom to Fascism :

http://video.google.com/videoplay?
docid=5355374476580235299&q=americ
an+freedom+to+fascism&total=539&st
art=0&num=10&so=0&type=search&plin
dex=0