20 oktober, 2007

Charlie Sheen: - Jag vill ha en ny utredning

Det är inte längre bara vanliga medborgare och anhöriga till omkomna som kräver en ny och oberoende utredning av elfte september-attentatet mot World Trade Center och Pentagon, utan nu vågar fler i toppen av samhället ta bladet från munnen. En av de mer erkända är kanske skådespelaren Charlie Sheen.

Charlie Sheen är mest känd för sina roller i Plutonen, Hot Shots 1 och 2, Wall Street, Fritt fall, Young Guns, Scary Movie 3 med mera.

"- It seems to me like 19 amateurs with box cutters taking over four commercial airliners and hitting 75% of their targets, that feels like a conspiracy theory. It raises a lot of questions." säger Sheen till massmedia i USA när det uppmärksammades att han inte rättade in sig i ledet.

(Översättning: ”- 19 amatörer med mattknivar tar över fyra passagerarplan och träffar 75 % av sina mål – för mig, känns det som en konspirationsteori. Det väcker många frågor.”)

Om attacken mot Pentagon säger Sheen att:
"- Show us this incredible maneuvering, just show it to us. Just show us how this particular plane pulled off these maneuvers. 270 degree turn at 500 miles an hour descending 7,000 feet in two and a half minutes, skimming across treetops the last 500 meters."

(Översättning: ”- Visa oss den här otroliga manövern. Visa oss hur just detta flygplan klarade av dessa manövrar. En sväng på 270 grader, 800 km/h och dyker 2100 meter på två och en halv minut, strykande över trädtopparna de sista femhundra metrarna.”)

Charlie Sheen tycker också att det var lite väl lägligt att USA och Storbritannien två dagar innan elfteseptember-attentatet hade samlat 44 000 soldater respektive 18 000 soldater i Tajikistan och Uzbekistan för en invasion av Afghanistan.

"- It is up to us to reveal the truth. It is up to us because we owe it to the families, we owe it to the victims. We owe it to everybody's life who was drastically altered, horrifically that day and forever. We owe it to them to uncover what happened." avslutar Charlie Sheen.

Inga kommentarer: