01 oktober, 2007

Myten om bildade människor

Vid ett flertal tillfällen har olika attitydsundersökningar använts av politiska skäl. Senast den s.k. Mångfaldsbarometern av Uppsalauniversitetet. I sådana här fall har man gjort gällande att högutbildade är mer öppna för ett etniskt splittrat samhälle än lågutbildade, som enligt samma undersökning i större grad är motståndare till detta.

Det som ska underförstås med dessa uppgifters entré i den begränsade nyhetsfloran är att välutbildade smarta människor väljer den globalistiska agendan medan de dumma okultiverade primaterna med hår i knävecken inte förstår vad som är bäst för oss alla.

Ligger det något i detta? Min personliga erfarenhet, vilket stöds av de olika lärosätenas propagerande för s.k. mångfald, är att universitetsutbildning i hög grad har assimilerat globalistiska politiska ställningstaganden, problemformuleringar och perspektiv. Studenterna får en snäv fastlagd politisk hållning med den akademiska bröstmjölken. Sannolikt kan många högutbildade rakryggadläsare verifiera detta. Universiteten är rena dockfabrikerna.

En annan faktor som spelar roll (och som gäller för hela samhället i stort) är en utbredd medvetenhet om att man inte når speciellt långt i karriären om man inte anammat vissa globalistiska stöttestenar. Ju högre man strävar, ju större är denna medvetenhet och (dessvärre) anpassning.

Ytterliggare en tes som troligtvis äger berättigande är att lågutbildade svenskar oftare bor i direkt kontakt med den s.k. mångfalden och därför har mer vardagsnära än utopisk vetskap om denna. Detta påverkar inställningen till den påtvingade inrikespolitiken.

Apropå Mångfaldsbarometern kan det anmärkas att frågorna är öppet propagandistiska då man jämställer en hög andel invandrare i befolkningen med den utopiska visionen kallad mångfald. Detta undanröjer den teoretiska möjligheten att svenskar i sig själva anses ha en mångfald. Med andra ord är en värdering inbakad i frågorna vilket leder svaren i en viss riktning. Mångfaldsbarometern är utan tvekan ett politiskt integrationsprojekt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Ytterliggare en tes som troligtvis äger berättigande är att lågutbildade svenskar oftare bor i direkt kontakt med den s.k. mångfalden"

Detta har du helt rätt i. Det är lätt att vara politiskt korrekt och okritiskt godta allt snack om "mångkultur" och "kulturberikande invandring" om man bor i ett stillsamt medelklassområde, har ett priviligierat jobb, och på sin höjd har sett invandrare på bild.

Erik sa...

Ordet mångfald kontra enfald verkar vara någon socialdemokratisk slogan som alla socialdemokratiska politiker utbildas till att upprepa.

Mångkultur, mångfald, multi etc börjar låta väldigt ihåligt och skadligt, direkt farligt.

Som exempel ska vi ha mångfald i skogen säger biologerna, precis som att det inte redan fanns det. Dom gräver igen diken för att skapa sk "översilnings-områden" så att friska träd ska drukna och att föruttnelsen ska sätta igång. Detta menar dom gynnar vedätande insekter och mångfald.

Ett mkt konstigt beteende när vi har vår skog för att skapa välstånd.

Generellt verkar det vara samma logik bakom alla beslut som fattas över vanliga människors huvud.