17 oktober, 2007

Olika sidor, olika tider, samma sak

UPPDATERAD MED ÖVERSÄTTNING
”There is no such thing, at this date of the world's history, in America, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone.

The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it and I know it, and what folly is this toasting an independent press?

We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.”

John Swinton, journalist och redaktör i New York, sagt 1880 vid en bankett för den oberoende pressen.


"We are grateful to the Washington Post, The New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years.

It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government.

The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national auto-determination practiced in past centuries."

David Rockefeller, världsbankir, sagt i Baden-Baden 1991


Översättning

”I denna dag i världshistorien i Amerika finns det inte något som heter oberoende press i dess egentliga mening. Ni vet det och jag vet det. Ingen av er vågar skriva era sanna åsikter, och om ni gjorde det, vet ni på förhand att de aldrig skulle tryckas. Jag betalas varje vecka för att hålla mina sanna åsikter borta från den tidning jag jobbar för. En del av er har liknande löner för liknande gärningar, och om någon av er skulle vara så dum att skriva vad ni egentligen tycker skulle ni snart få se er om efter ett nytt jobb. Om jag tillät mina egna åsikter komma till tryck skulle jag inom ett dygn bli av med mitt jobb.

Journalisters syssla är att förstöra sanningen, att ljuga hejdlöst, att förvränga, vilseleda, fjäska för mammon och sälja ut sitt land och sin ras för sitt dagliga bröd. Ni vet detta och jag vet detta - vilket dårskap är detta att skåla för oberoende press?

Vi är redskap och tjänare åt de rika männen bakom kulisserna. Vi är marionettdockor, de drar i trådarna och vi dansar i takt. Våra talanger, våra möjligheter och våra liv är andra mäns egendom. Vi är intellektets horor.”

John Swinton, journalist och redaktör i New York, sagt 1880 vid en bankett för den oberoende pressen.


”Vi är tacksamma mot Washington Post, The New York Times, Time Magazine and andra större tidningar vars ledare har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.

Det hade varit omöjligt för oss att utarbeta vår plan för världen om vi hade granskats i offentligheten under de åren. Men, nu är världen mer sofistikerad och förberedd att marschera framåt mot en världsregering.

Den internationella suveräniteten för en intellektuell elit och världsbankirer är med säkerhet att föredra före nationellt självbestämmande som varit gällande i tidigare århundraden.”

David Rockefeller, världsbankir, sagt i Baden-Baden 1991

5 kommentarer:

Rune sa...

Hoppas att det inte var något viktigt i denna text på utländska.

Weine Berg sa...

Rune: Jag kan bifoga en fri översättning om du vill.

Weine Berg sa...

Sådär, översatt och klart. :- )))

Rune sa...

Tack! Det var inte dåligt att få läsa på klar och redig svenska.
Ibland tror jag att många svenskar vill glömma sitt språk och ursprung.

Anonym sa...

Rockefellar&Rothschilds är några av dom mäktiga familjer som styr bakom kuliserna, som vill införa en världregering ,en ny världordning (A New World Order).

Här några ytterliggare citat.
----------------------------------------
"Here we had the Morgans, the Rockefellers, Kuhn, Loeb & Company, the Rothschilds and the Warburgs. Anything strange about that mixture? These were competitors. These were the major competitors in the field of investment and banking in those days; these were the giants. Prior to this period they were beating their heads against each other, blood all over the battlefield fighting for dominance in the financial markets of the world. Not only in New York but London, Paris and everywhere. And here they are sitting around a table coming to an agreement of some kind. What's going on here?"
- G. Edward Griffin, discussing Rockefeller’s hand in starting illegal Federal Reserve
------------------------
"Some even believe we (Rockefeller family) are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as 'internationalists' and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure---one world, if you will. If that's the charge, I stand guilty, and I am proud of it."
- David Rockefeller, “Memoirs”, 2002
--------------

"Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering high morale and community of purpose. The social experiment in China under Chairman Mao's leadership is one of the most important and successful in human history."

-- David Rockefeller, 1973, on Mao Tse-tung: (NY Times, 1973-10-08)
-----------------------
"You know, gentlemen, that I do not owe any personal income tax. But nevertheless, I send a small check, now and then, to the Internal Revenue Service out of the kindness of my heart."
- David Rockefeller, before a Congressional Committee
-------------------------------

"The end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the
bankers and the elite people control the world."
- Nick Rockefeller
---------------------------
Johan C Skåne