13 oktober, 2007

Sagan om de två tornen

Jag har blivit uppmanad av Gustafsson i Säffle och Johan C i Skåne att redogöra för min syn på vad som hände den 11 september 2001 i New York och Pentagon. Det som vanligtvis kallas ett terrorattentat utfört av Bin Laden och Al Qaida. Tidigare har jag berört ämnet då det, enligt mig, finns många frågetecken i den officiella versionen av vad som hände denna dag.

I denna artikel ska jag ta fram de indicier som i högsta grad visar på att den officiella konspirationsteorin inte stämmer, att 19 araber kapade fyra Boeing-flygplan och flög in i World Trade Center-skraporna och Pentagon. Vi börjar med en tidslinje över händelserna denna dag, den 11 september 2001.

Kl. 08:15 kapas American Airlines Flight 11.
Kl. 08:42 kapas United Airlines Flight 175.
Kl. 08:46 kraschar American Airlines Flight 11 in i WTC 1 (North Tower).
Kl. 08:46 rapporteras American Airlines Flight 77 vara ur kurs.
Kl. 09:03 kraschar United Airlines Flight 175 in i WTC 2 (South Tower).
Kl. 09:16 kapas United Airlines Flight 93.
Kl. 09:37 kraschar American Airlines Flight 77 in i Pentagon.
Kl. 09:59 skakar marken och WTC South Tower (WTC 2) pulvriseras och rasar samman


på 10 sekunder.
Kl. 10:06 kraschar United Airlines Flight 93 i Shanksville, Pennsylvania.
Kl. 10:15 kollapsar den träffade sektionen av Pentagon.
Kl. 10:28 skakar marken till och WTC North Tower (WTC 1) pulvriseras och rasar samman
på 10 sekunder.
Kl. 16:54 rapporterar BBC att WTC 7 har rasat samman.
Kl 16:57 rapporterar systerkanalen BBC World att WTC rasat samman.
Kl 17:10 rapporterar man detta igen samtidigt som man i livesändningen i bakgrunden kan se
att WTC 7 inte har rasat samman
Kl 17:20 WTC 7 rasar samman på 6.5 sekunder.

Från första kapningen till sista kraschen går det 111 minuter utan att något av planen blir konfronterade av det amerikanska flygvapnet. Alla andra dagar på året går det högst 20 minuter innan varje plan som i USA avviker det minsta från sin rutt blir anropade och konfronterade av amerikanska stridsflygplan. Normalt sker det uppåt 100 sådana händelser på ett år. Men inte denna dag. Nästan två timmars fritt flygande över och kring USA:s största städer var fullt möjligt.
Värt att notera är att vare sig före eller efter den 11 september 2001 har någon stålbyggnad kollapsat av eldhärdar. Det hände bara denna dag i världshistorien. Tre gånger. I samma stad.

Varför kollapsade WTC 7?
Vi börjar bakifrån, med kollapsen av World Trade Center 7 (WTC 7), även känd som Salomon Brothers Building. Även om WTC 7 var stor var den ändå den minsta av de tre World Trade Center-byggnaderna som kollapsade denna dag. Den var 47 våningar högt, vilket motsvarar 228 meter i detta fall. En ganska präktig byggnad trots allt. Här kan du se kollapsen i realtid.

Denna byggnad var den enda av de tre kollapsade WTC-byggnaderna som inte blev träffad av ett jumbojet. Inget flygplan träffade denna byggnad. Ändå föll den. Ingen vet varför. 9/11-kommissionen försöker inte ens förklara varför denna byggnad kollapsade. De kan inte. Deras utredning på 600 sidor berör inte WTC 7 med ett enda ord.

Den enda teorin från myndighetshåll som existerar är att brinnande bråte från kollapsen av WTC 1 (North Tower) flög 110 meter genom luften, över WTC 6, genomborrade en yttervägg och fortsatte 15 meter in i WTC 7 där den också genomborrade en betongvägg för att sedan slå av en oljeledning. Detta skulle ha skapat en kraftig brand i ena änden av huset vilket fick huset att kollapsa. Men ser man på kollapsen så är den vertikal - utan avvikelser.

FEMA (Federal Emergency Management Agency) har bara en teori:
"The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time. Although the total diesel fuel on the premises contained massive potential energy, the best hypothesis has only a low probability of occurrence. "

24 vertikala stålbalkar i det inre av byggnaden och 57 vertikala stålbalkar i byggnadens väggsektioner bar upp byggnaden. Vad kan få dessa, totalt 81 stålbalkar, att ge vika samtidigt? Eld som brinner på en handfull ställen i byggnaden? Skador på ena väggen?
WTC 3,4,5 och 6 låg alldeles inpå tvillingtornen, som rasade, och ådrog sig omfattande skador från de stålbalkar som föll ner från tornen vid kollapsen. Dessa fyra byggnader kollapsade ändå inte. Men WTC 7 som låg 100 meter bort och bara fick en bråkdel av skadorna, kollapsade. Hur är det möjligt?

Att ett föremål kan flyga en sådan sträcka och orsaka så stor skada av en explosion är förvisso inte omöjligt, men enligt den officiella versionen skedde inga explosioner i vare sig WTC 1 eller WTC 2 efter att planen hade kraschat in i dem. Den officiella versionen av vad som hände WTC 7 kan bara stämma om den officiella versionen av vad som hände WTC 1 inte stämmer. En klar självmotsägelse. Därtill måste WTC 7 var byggt av hyfsat brandfarligt material istället för stål, för att så lätt raseras av spridda eldhärdar.

I WTC 7 fanns en dieseltank i källaren. Denna skulle kunna explodera och orsaka stora skador på byggnaden, men bara i den del av byggnaden där tanken befann sig. WTC 7 rasade samman prydligt och vertikalt vilket inte kan orsakas av en asymmetrisk skada såsom denna dieseltank skulle vid en eventuell explosion.

Intressant nog rasade byggnaden samman på 6.5 sekunder – nära nog tiden för fritt fall från byggnadens tak. Om en sten hade släppts från taket på WTC 7 hade den nått marken efter 6 sekunder. Att en byggnad kollapsar i fritt fall kan endast åstadkommas genom att alla större bärande punkter i byggnaden ger vika samtidigt. För att den officiella versionen ska stämma måste elden haft en synnerligen stor förmåga till koordination och precision.

Flera experter intygar att byggnaden måste ha rivits med avsikt. Den holländske rivningsexperten Danny Jowenko, säger att
"- A team of experts did this. This is professional work, without any doubt."

Hugo Bachmann, a schweizisk professor i byggnadsteknik säger till tidningen Tages-Anzeiger:
"- In my opinion WTC 7 was with great probability brought down by controlled demolition done by experts".

Ytterliggare en schweizisk professor i byggnadsteknik, Jörg Schneider, säger att:
"- WTC 7 was with great probability brought down by explosives".

Den kompletta listan över de hittills 230 ingenjörer och arkitekter som ifrågasätter den officiella versionen av kollapserna av de tre WTC-byggnaderna finns på denna länk.

Här kan du se en föreläsning av arkitekten Richard Gage som han höll på Manitoba Universitet. Föreläsningen är på två timmar. De första 45 minuterna behandlar främst kollapsen av WTC 7.

Här kan du se en italiensk dokumentär (textad på engelska) om kollapsen av WTC 7. Filmen är 6 minuter lång.

Sagan om de två tornen
De två tvillingtornen som symboliserade World Trade Center föll samman efter att ha brunnit endast 56 minuter (WTC 2) respektive 1 timme och 42 minuter (WTC 1). Hela händelseförloppet är ytterst osannolikt – för att inte säga omöjligt. Byggnaderna var konstruerade för att stå emot en eller flera träffar med ett Boeing 707 – som vid byggandet av tornen var dåtidens största passagerarplan.
Boeing 767 som användes den 11 september är inte mycket större än ett 707. Ett Boeing 707 väger maximalt 149 ton vid start och ett 767 Boeing 180 ton. Tornens stålkonstruktion bestod av ytterväggen uppbyggd av 240 vertikala stålbalkar och en stålkärna i mitten på byggnaden bestående av 47 vertikala stålbalkar som var betydligt kraftigare än väggbalkarna. Stålkärnan var utformad att klara av att hålla uppe hela byggnadens vikt - flera gånger om.

Dataanimation över kollapsen av WTC 1 och 2.

I North Tower var det bara 36 av de 240 väggbalkarna som förstördes i attacken och i South Tower förstördes 23 väggbalkar av 240. I följande länk (pdf-fil) går det att läsa en studie av fysikprofessorn och författaren dr Crockett Grabbe som bevisar att WTC-byggnaderna exploderade.

William Rice, ansedd ingenjör som jobbat mycket med stålkonstruktioner och byggnader och tidigare varit professor vid Vermont Technical College, har följande att säga om kollapsen av North och South Tower:

”The interesting fact is that each of these 110-story Twin Towers fell upon itself in about ten seconds at nearly free-fall speed. This violates Newton’s Law of Conservation of Momentum that would require that as the stationary inertia of each floor is overcome by being hit, the mass (weight) increases and the free-fall speed decreases.

Even if Newton’s Law is ignored, the prevailing theory would have us believe that each of the Twin Towers inexplicably collapsed upon itself crushing all 287 massive columns on each floor while maintaining a free-fall speed as if the 100,000, or more, tons of supporting structural-steel framework underneath didn’t exist.“

Många vittnen berättar också om explosioner före kollapsen. Nedan några vittnesmål från poliser och brandmän och andra som var på plats den 11:e september 2001.

“- It was a frigging noise. At first I thought it was -- do you ever see professional demolition where they set the charges on certain floors and then you hear "pop-pop-pop-pop-pop" That's exactly what - because I thought it was that. When I heard that frigging noise, that's when I saw the building coming down." Daniel Rivera, akutsjukvårdare."- It actually gave at a lower floor, not the floor where the plane hit, because we originally had thought there was like an internal detonation explosives because it went in succession, boom, boom, boom, boom, and then the tower came down." Ed Cachia, brandman vid FDNY.

"- It [WTC 2] started exploding, it was about the 70th floor. And each second another floor exploded out for about eight floors, before the cloud obscured it all. I saw small explosions on each floor." Ross Milanytch, Chase Manhattan Bank.

"- We were there I don't know, maybe 10, 15 minutes and then I just remember there was just an explosion. It seemed like on television they blow up these buildings. It seemed like it was going all the way around like a belt, all these explosions." Rich Banaciski, brandman vid FDNY.

"- When I looked in the direction of the Trade Center before it came down, before No. 2 came down. I saw low-level flashes. In my conversation with lieutenant Evangelista, never mentioning this to him, he questioned me and asked me if I saw low-level flashes in front of the building. I agreed with him because I thought - at that time I didn't know what it was. I mean, it could have been as a result of the building collapsing, things exploding, but I saw a flash-flash-flash and then it looked like the building came down.

- The whole time you're hearing boom, boom, boom, boom, boom. I think I know an explosion when I hear it." Craig Bartmerm polis vid NYPD.

- You know like when they demolish a building, how when they blow up a building, when it falls down? That's what I thought I saw. And I didn't broach the topic to him, but he asked me. He said I don't know if I'm crazy, but I just wanted to ask you because you were standing right next to me… He said did you see any flashes? I said, yes, well, I thought it was just me. He said no, I saw them, too." Stephen Gregory, FDNY.

"- Somewhere around the middle of the World Trade Center, there was this orange and red flash coming out. Initially it was just one flash. Then this flash just kept popping all the way around the building and that building had started to explode. The popping sound, and with each popping sound it was initially an orange and then a red flash came out of the building and then it would just go all around the building on both sides as far as I could see. These popping sounds and the explosions were getting bigger, going both up and down and then all around the building." Karin Deshore, befäl vid FDNY.

“- As we are looking up at the building, what I saw was, it looked like the building was blowing out on all four sides. We actually heard the pops. Didn't realize it was the falling - you know, you heard the pops of the building. You thought it was just blowing out.” Joseph Meola, brandman vid FDNY.

Här kan du läsa samtliga 503 vittnesmål från räddningsarbetare (pdf-format) som 9/11-kommissionen helt enkelt valde att inte titta på, i sin utredning.

Den sista spiken i kistan för den officiella versionen av vad som hände med de två tornen är fyndet av smält stål bland rivningsmassorna i uppröjningsarbetet. Brandmännens stövlar smälte av hettan i massorna. Temperaturer på upp till 800 grader Celsius uppmättes en vecka efter attacken. Leslie Robertson, en av ingenjörerna som konstruerade World Trade Center sa följande:

”- As of 21 days after the attack, the fires were still burning and molten steel was still running.” (The Newsletter of the Structural Engineers Association of Utah, volym 6, Nummer 2, oktober 2001, sid 3) Läs detta här.

Det smälta stålet och den intensiva hettan kan dock förklaras av användningen av Thermite. Vad är Thermite? Wikipedia definierar Thermite som ”…a kind of pyrotechnic composition of aluminium and a metal oxide which produces an aluminothermic reaction”

Thermite används bland annat till att svetsa under vatten och riva stålbyggnader genom att kapa balkarna med hjälp av den kemiska reaktion som Thermite skapar. Reaktionen genererar hetta på över 2400 grader Celsius och producerar smält järn och vit aluminium-rök. Programmet Brainiac på Discovery Channel förklarar hur Thermite fungerar här.
På följande länk kan du se en satellitbild av området där temperaturer mäts med termoteknik. Just där WTC 1, WTC 2 och WTC 7 stod var det fem dagar efter attacken fortfarande många hundra grader bland massorna. Kan den officiella versionen med brinnande jetbränsle förklara detta?

Trettio silvermynt senare
World Trade Center-komplexet har alltid varit i det offentligas förvaltning. Men sex veckor innan attentatet ändrades detta. Efter börskraschen 1987 behövde New York City skära i utgifterna och det beslutades att WTC skulle hyras ut. Larry Silverstein, en new york-magnat, tog över WTC 1, WTC 2, WTC 4, WTC 5 och mer därtill. Hyresavtalet sträckte sig över 99 år. Den 24 juli 2001 skrevs avtalet under och för första gången var komplexet i privat ägo. För 3.2 miljarder dollar köptes egendomen, värd 8 miljarder dollar. Silverstein bidrog med endast 14 miljoner dollar av egna pengar.

Silverstein försäkrade sitt nya förvärv så att det i händelse av en terroristattack skulle utbetalas det fulla värdet av komplexet plus att han blir befriad från de åtaganden innehavet förband honom till i 99 år. Sex veckor senare skedde elfte-septemberattentatet.

WTC 7 hade Silverstein byggt 1980 och hyrde ut vid tillfället. Efter elfte-septemberattentatet stämde Silverstein försäkringsbolagen och hävdade att det var två attentat hans byggnader hade råkat ut för, och därför skulle ha försäkringspengarna utbetalade dubbelt upp. Han vann den rättegången och efter ytterliggare några juridiska vändor slutade det hela med att Larry Silverstein fick 5 000 miljoner dollar i försäkringspengar på grund av de tre kollapsade byggnaderna. Blodspengar?

Bevisförstöring och justitiemord
När ett massmord på 2986 människor just begåtts skulle man kunna tro att myndigheterna gör allt för att kartlägga vad som hänt, hur det kunde hända samt sätta de skyldiga i elektriska stolen. En omfattande polisundersökning där varje ledtråd analyseras och tas tillvara. Vittnesförhör som omfattar alla som såg, hörde eller på något annat vis hade något att bidra med borde höras. Men vad hände efter elfte september 2001? Ingen polisundersökning, ingen rättsteknisk bevisning, inga vittnesförhör. Här kommer några exempel på underligt beteende från myndigheterna.

* Stålbalkarna efter de tre kollapsade byggnaderna exporterades snabbt till bland annat Indien och Kina för nedsmältning – innan en rättsteknisk undersökning hade påbörjats. Ingen utredning tillsätts och alla försök från civilt håll att få till en undersökning stoppas av regeringen. Inte förrän efter 441 dagar går Bushregeringen motvilligt med på ett tillsätta den s.k. 9/11-kommissionen. Först ville man att Henry Kissinger skulle leda denna, men så blev det inte. Senare skulle Thomas H. Kean och Lee H. Hamilton, ordförande och vice ordförande för kommissionen, hävda i sin bok Without Precedent: The Inside Story of the 9/11 Commission att ”…the Commission was set up to fail.”

* Attacken mot Pentagon är ett kapitel för sig. Pentagon är sannolikt den mest övervakade byggnaden i världen med eget luftvärn, säkerhetsstyrkor, minst ett 80-tal CCTV-kameror osv. Men vad än dessa kameror registrerade den ödesdigra dagen så släpper inte myndigheterna informationen till allmänheten. Det enda man har gjort är att släppa en suddig film som inte visar American Airlines Flight 77 krascha in i byggnaden. Tvärtom så beslagtog män som utgav sig för att vara FBI övervakningsbilderna från närliggande bensinmackar inom loppet av fem minuter efter attacken. Där kan man snacka om snabba insatser.

* Ex-presidenten Bill Clinton vittnade i fyra timmar under ed inför 9/11-kommissionen. George W Bush gick med på att vittna inför kommissionen under följande omständigheter: 1. Att han får ha vicepresident Dick Cheney med sig. 2. Att vittnesmålet inte sker under ed. 3. Att vittnesmålet inte skrivs ner eller spelas in på band. 4. Att kommissionens utfrågning begränsas till en timme. Källa: New York Times

* BBC rapporterade att WTC 7 (också känd som Salomon Brothers Building) hade kollapsat – en timme före kollapsen faktiskt skett. Så sent som 20 minuter före kollapsen hävdade man att WTC 7 hade kollapsat – samtidigt som man kunde se byggnaden stå kvar i bakgrunden. Hur kunde BBC veta att byggnaden skulle kollapsa när WTC 7 var den byggnad som var minst skadad? Titta på nyhetsinslaget här.


Attentatet mot World Trade Center, 11 september 2001 har blivit Sagan om de två tornen. Få vet om alla de övriga olösta frågorna från denna dag, till exempel det så uppenbart rivna WTC 7. Det finns en uppsjö av tvetydigheter, lögner, felaktigheter och propaganda om attentatet. Inget av dessa hade varit möjligt utan medieföretagens benägna stöd. Medieföretagen har resurserna och möjligheterna att granska den officiella konspirationsteorin, syna påståendena i sömmarna och bena ut härvorna. Men de gör det inte. Vare sig amerikanska medieföretagen eller de svenska medieföretagen gör detta.

Har du någon gång läst en enda kritisk artikel eller notis i svensk massmedia om attentatet? Klart du inte har, eftersom en sådan inte skrivits. Det är just detta som händer när den massmediala makten går samman med det politiska komplexet. En ohelig allians. Kvar står folken som tappat kontrollen över sina ledare. Och det de får nöja sig med, är en saga om två torn.


"The individual is handicapped by coming face-to-face with a
conspiracy so monstrous he cannot believe it exists."

J. Edgar Hoover

15 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra sammanfattat.Vad säger alla skeptiker nu då? Jag förstår om folk kan tycka det är svårt att börja tänka i ett bredare perspektiv.
En sak är säker politiker är bara marionetter,en bricka i spelet dom som verkligen styr håller sig i bakgrunden.Medborgarnas vilja är det inte tal om ,vi är slavar under ett system där ledarnas agenda är det änsa som räknas. Vår egen regering är inte ett dug bättre .Med tex mörkläggningen & lögnerna om Estonia ,osv.......
Weine är du påläst om Estonia?
Johan C Skåne

Weine Berg sa...

Nja, jag har hört lite olika teorier om varför Estonia sänktes, men jag har ännu inte sett några bevis på att den officiella versionen inre stämmer, som är fallet med 9/11. Har du nån info?

Anonym sa...

Ja frågan är vad vi skeptiker nu ska säja?
Personligen är jag övertygad om att jultomten existerar. Att skogen är full av troll och att vår planet är platt som en pannkaka. Bevisen för detta skulle ta mig en hel dag för att redogöra för så det ska jag bespara er.

Karl

Weine Berg sa...

Karl: Jag är absolut redo att avsätta en dag för att titta på dina teorier. Jag gillar att ta del av olika perspektiv och information. Var inte blyg nu.

Anonym sa...

Det var en ambitiös och utförlig inlaga.

Vad man efterfrågar ytterligare, är främst två saker.

Dels förövarna. Mer precist: av vem utfördes det, och har du någon teori om varför?

Dels undrar man hur bin Laden och de saudiska kaparna, kommer in i den bild du presenterar. Att det var de saudiska kaparna som styrde in i WTC och att deras uppdrag var utlagt av al Qaida är det rätt få som betvivlar. På ett eller annat sätt så måste de "verkliga" förövarna (usa?) hänga ihop med kapargänget.

Hur tänker du här?

Sedan ska jag inte tjata vidare om det här.

:)
GiS

Weine Berg sa...

GiS: Man ska ju alltid kolla efter vem som tjänade mest på ett brott för att få reda på vem som gjorde det, samt vem som hade möjligheterna/resurserna. Jag har dessvärre inga indicier om vem som ligger bakom dådet. Men helt klart behövs det en oberoende undersökning och rättsteknisk utredning av detta massmord.

Weine Berg sa...

Karl: Ska jag tolka din tystnad som att du inte vill diskutera mer? Vid det här laget kanske du har övertygat dig själv om din egen moraliska överlägsenhet och din stabila förankring i illusionen om maktens hederliga avsikter?

Anonym sa...

Hej på dig Weine.

Efter att ha varit ute på resande fot den senaste tiden har jag inte haft möjlighet att besvara din fråga om hur till vida jag är övertygad om min egen moraliska överlägsenhet och i vad du benämner min stabila förankring i illusionen om maktens hedliga avsikter.
Till att börja med hyser jag nog inte någon större tilltro till makten och dess hantlangare som så men att påstå att jag skulle vara "moraliskt överlägsen" är väl ändå att ta i.
Med tanke på all den möda du lagt ner på "sagan om de två tornen" kontra de tidigare artiklarna i ämnet trodde jag att nu skulle vi minsann få svart på vitt här vid lag men här misstog jag mig.
Jag ser att du har svarat signaturen "Gis" och där framfört åsikten om att alltid först kolla vem som tjänade mest på detta brott för att ta reda på vem som gjorde vad men sen då? Du fortsätter med att förklara att du inte har några indicier om vem som ligger bakom. Du får ursäkta mig men jag hänger inte riktigt med här. Nog tycker man att du skulle ha lite mer kött på benen i denna affär innan du lägger ner så mycket arbete på någonting där du överhuvudtaget inte kan presentera någon form av indicier. Vad jag kan förstå så handlar det endast om att du "tycket" en massa.

Jag vet inte om du minns att det för X antal år sedan florerade rykten om att amerikanana aldrig landsteg på månen. Det gjordes filmer och skrevs böcker i en aldrig sinande ström men man missade det mest uppenbara. Nämligen det faktum att bevisen fanns här på jorden i form av månsten. Den exakta vikten av dessa stenar vill jag minnas är 480 kilo och av dessa har även svenska forskare fått ta del av. När detta bevis framlades tysnade också alla spekulationer.

Så låt oss återgå till lite mer jordnära ting.

Hälsningar.

Karl

Weine Berg sa...

Karl: Efter att du hade förlöjligat de som inte tror på Bushregeringens sagor om elfte september trodde jag inte att du skulle ha mage att svara. Du pratar om troll och tomtar och allt annat än vad som är viktigt. Du skriver också att Sagan om de två tornen bara är tyckande. Jag kan inte förstå vad du menar då jag belagt allt jag skrivit i den artikeln med solida källor såsom professorers utredningar, vittnesmål från förstahandsvittnen och byggnadsingenjörers uttalanden. Jag betvivlar att du har seriösa målsättningar med dina inlägg.

Vilka bevis lutar du dig emot när du förkastar mina indicier om varför byggnaderna rasade?

Jag har svårt att förstå varför du inte kan tro att USA-administrationen kan ljuga om 3000 människors död när man hittade på Tonkin-incidenten för att kriga i Vietnam vilket resulterade i 50000 amerikaners död och 1.5 miljoner vietnamesers död.

Eller varför tro dem när de ljög om massförestörelsevapen i Irak och Saddam Husseins koppling till Al Qaida vilket nu lett till 600 000 irakiers död och 3000 döda amerikanska soldater?

Eller Pearl Harbor i vilket amerikanska administrationen i flera veckors tid för attacken visste att den skulle hända, men lät den hända för att kunna gå in i krig och bomba japanska civila med atombomber. Man ljög i samtliga dessa fall...men om elfte september-attacken talade man sanning? Tror du verkligen på det trots mina belägg?

Till sist: vad i min artikel är "tyckande"?

Weine Berg sa...

Jag ska ta GiS och Karl på orden och titta på vem som kan ligga bakom attentatet. Hittills har jag mest tittat på vad som avvikit från den officiella versionen av hur det gick till, men i mån om tid de närmaste veckorna ska jag försöka hitta en rimlig förklaring på vem som tjänade mest på detta massmord. Jag återkommer.

Anonym sa...

Ja du Weine, vad ska jag säga? Först ber och uppmanar du mig att svara sen undrar du hur jag kan ha mage till någonting dylikt. Du verkar inte riktigt veta på vilket ben du ska stå på om man säger så.
Vad är det du har belagt om jag får fråga och vad är det för belägg du yrar om? Har jag här med Gud fader själv att göra, den allsmäktige och allvetande, eller?
Vad är det som får dig att tro att just dina tankar och det du kallar indicier är dom sanna? Du refererar till vad du kallar dina solida källor och tycks svälja allt med hull och hår utan vidare spisning och dessutom kräva att alla andra ska göra detsamma.
Personligen tycker jag mig här kunna skymta en individ som med lätthet och utan tvekan likt strutsen kör ner huvudet i sanden och som samtidigt har fått en fix idé i ämnet konspirationer.

Karl


Karl

Weine Berg sa...

karl: Jag tolkar dig som att eftersom tomtar och troll inte finns, finns heller inga konspirationer. Jag tolkar dig också som att ett svar från dig innehåller inga uppgifter, inga fakta, inga vittnesmål, inga foton, inga filmer, inga källhänvisningar.

Ett svar från dig innehåller heller inga motbevis, inga uträtade frågetecken, inget rationellt tänkande.

Du vänder på steken och blandar päron och äpplen och lyckas därmed vara den förste som påstår att det är JAG som sticker huvudet i sanden av alla människor. Inte illa för en person med bara fluff i sina utlägg.

Medan jag åtminstone försöker ta reda på omständigheterna kring den händelse som, mer än någon annan händelse kommer att allt mer forma det västerländska samhället, förlöjligar du de som tänker utanför ramarna genom att du jämför dem med tokstollar.

Du är en skam för upplysningens ideal.

Anonym sa...

Den Danske tidningen Avisen har intervjuat en Lektor i kemi i från
Københavns Universitet .Niels Harrt
heter han. Niels tror inte på att tornen rasade pga flygplanen utan rivna med vilje .


http://avisen.dk/vaeltede-world
-trade-center-241007.aspx
Johan C Skåne

Nån ung människa som vill va anonym sa...

Jag tror det finns korn av sanningar i din teori Weine men faktumet att Al-qaida har erkänt att det har begått detta brott kan man inte komma undan. Jag undrar om inte USA visste i förväg att Al-qaida skulle göra det så att de la extra explosiva kemikalier och bomber så att hela händelsen skulle verka mycket mer extrem en va den redan var och sen vinna ett propaganda krig och hitta massa skäll till att sen inleda krig med Afghanistan med högre stöd en vad de skulle ha vart i andra fall.

Anonym sa...

Om det nu skulle vara Al CIAda som låg bakom attacken så självklart skulle tex CIA känna till detta. Då de skapade Al CIAda.När Sovjet ockupperade Afghanistan på 1980talet så använde dom Bin Laden &skickade pengar och vapen till motståndsgruppen bestånde av Muhadjadiner som där med registrerades i ett dataregister som fick namnet AL CIADA .Bin Laden blev ett perfekt verktyg att väcka liv i den Muslimska Fanatismen som därefter spred sig som en löpeld.Al Caida blev ett vapen som USA marionettregeringar har kunnat använda som verktyg till konflikter runt om i världen.Bin Laden hade träningsläger i Balkan och använde sina "nyttiga idioter"åt att provocera fram kriget i Balkan genom att anfalla Serberna.

Johan C Skåne