24 november, 2007

Brev till riksdagen och regeringen: Svar 2 från Lars Elinderson (m)

Hej Weine,

Jag noterar att Din allmänna inställning tycks vara att utveckling främjas av isolering. Jag har precis motsatt uppfattning. Det är länder som är öppna för intryck utifrån som har bäst möjlighet att utvecklas. Det tycker jag historien visar.


På samma sätt som några tusen valloner med ny kunskap hade en avgörande betydelse för bergsnäringens - och på sikt den begynnande industrialismens - utveckling i Sverige, har naturligtvis svenska uppfinningar och framsteg också påverkat andra länder. Vad hade Celcius eller Linné haft för betydelse i vårt land om inte deras kunskaper "exporterats" till andra delar av världen? Och hur mycket har inte erfarenheterna från "hemvändande" svenskar betytt genom historien. Hade vi överhuvud taget haft en svensk textilindustri om inte Alströmer (och andra) ägnade några år av studier i England, Frankrike och Spanien. Och - hemska tanke - hade den framgångsrika "svenska" textilindustrin i slutet av 1700-talet ens varit möjlig om vi inte "importerat" utländska långhåriga får till vår ullproduktion.


De flesta av oss har förfäder som krigat för Sverige, även om det var länge sedan. Jag tror inte att Din anfader Staffan Olsson skilde sig från andra unga män - bland annat några av mina förfäder (till exempel Erik Andersson, hans två bröder Henrik och Anders och flera av deras söner). De flesta blev tvångsrekryterade och hade sannolikt i första hand det ädla motivet att överleva. En stor del av våra framgångar på slagfälten berodde dessutom på insatser från tvångsrekryterade utländska soldater - inte minst under den så kallade stormaktstiden. Den idealistiska tanken att de kämpade för att "bevara Sverige svenskt" är nog en viss överdrift. De som hade nationalistiska motiv - det vill säga överheten - hade nog i första hand ambitionen att göra Sverige större genom att erövra andra folk.


Man kan mycket väl älska Sverige och det svenska utan att förneka (eller hata) det främmande. Eller de som har en annan uppfattning. Det är tvärtom vår fömåga att lära av andra som gjort oss så framgångsrika. I historiens ljus kan det dessutom ibland vara nyttigt att ifrågasätta tidigare "sanningar" i vår egen historia. Allt "svenskt" har inte varit bra genom historien.

Jag tycker att uttrycket "mångfald är bättre än enfald" på ett bra sätt uttrycker skillnaden mellan det öppna och det slutna samhället. I mina ögon riskerar alla slutna samhällen att bli mindre kreativa och utvecklingsinriktade än öppna samhällen - liksom människor. Dessutom blir sådana samhällen (och människor) ofta intoleranta och förtryckande mot oliktänkande!

Avslutningsvis - jag delar inte Din tilltro till sakligheten och korrektheten i medias beskrivning i referaten av vad som sägs eller görs - till exempel av Maud Olofsson, Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt.

Hälsningar

LarsE


Lars Elinderson

Riksdagsledamot (m)

Ledamot Finansutskottet

Suppleant Kulturutskottet

SVERIGES RIKSDAG

(tfn) 08786 44 38

(mobil) 046 70 528 51 11

(personlig websida) www.elinderson.moderat.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hejsan Lars,

Det var oväntat men välkommet att du skriver igen. Jag börjar med att besvara ditt brev från slutet. Du skriver att jag inte kan lita på att media har återgivit Mauds uttalande korrekt. Naturligtvis kan det vara så, medieföretagen kommer sällan med sanningar i avgörande frågor. Därför fick Olofsson en gyllene chans att korrigera denna eventuella miss när jag skrev till henne i ämnet den 16 november. Än så länge har hon inte hört av sig. Det tolkar jag som att hon inte har något att invända mot medieföretagens återgivning av hennes ord. Detta är min utgångspunkt.

Jag vill gå vidare med några korrigeringar av den uppfattning du har om mig. Du skriver att jag hyser åsikten att utveckling främjas av isolering. Detta är inte alls sant. Min ståndpunkt är snarare att kulturellt utbyte med andra länder inte alls måste ske genom invandring. Detta i synnerhet med vetskapen om hur allvarliga följder etniska motsättningar bevisligen får. Mig veterligen bedriver inte exempelvis Japan massinvandring från andra kontinenter och de är heller inte isolationistiska eller har en usel samhällsekonomi. Inte heller behöver vi invandring från Frankrike för att få hit franskt mode, för att ta ett exempel. Svenskar behövde inte flytta från Sverige i mängder för att Linnés och Celsius insikter och upptäckter skulle spridas. Exemplen kan göras många på hur man kan bygga framtidens politik genom att lära av historien – till skillnad från dagens radikala och oprövade politik.

Genom tiderna har utbytet med andra länder och folk fungerat alldeles ypperligt, men under andra halvan av 1900-talet skedde något som ställde allt på ända. Av någon anledning kom de som bestämmer på idén att tidigare erfarenheter inte har något att lära oss – nu skulle man prova annat. Sagt och gjort, en massiv invandring från helt andra kontinenter och kulturer drogs igång. Och se var vi står idag. Det går ju inget vidare – det kan nog både du och jag vara överens om.

Men som om detta inte räcker så finns det ingen självkritik. Ja, man konstaterar förvisso att integrationen har havererat, men ingenstans medges den egna skulden i detta. Och ingen lösning för den delen, utan den misslyckade politiken upprepas på enträgen daglig basis. Samtidigt anser man sig högre stående än människan i andra tider, man tror sig ha uppnått ett nytt stadie – men det enda man faktiskt har åstadkommit är en grad av dumhet som människan aldrig tidigare klarat av.

Vad gäller karolinerna inflikar jag följande reflektion: Vid ett nederlag i fält är det sannolikt så att mannarna slogs av den ytterst påtagliga tanken att förluster på fältet faktiskt kan få hemska följder för hembygden och de nära och kära och landet som de känner till det. Någon form av nationalism i soldaterna kan man därför utgå ifrån att de bar på. Dessutom tror jag inte Karl XII krigade för att expandera Sverige – han krigade för att vi blev överfallna av tre länder samtidigt. Fiender som inte alls hade så anspråkslösa ambitioner.

Till sist vill jag passa på att fråga dig: Hur det kommer sig att nästan samtliga riksdagspolitiker och ministrar, samt journalister och redaktörer – samtliga vurmandes för interkontinental massinvandring – bosätter sig i helt andra områden än där mångfalden är stor?

Och en sista fråga, obesvarad från mitt förra brev: Varför var det aldrig ett alternativ att stimulera familjebyggandet för att möta ett arbetskraftsbehov, som ni 30-40 år senare fortfarande hävdar existerar?


Mvh,
Weine Berg

10 kommentarer:

Jimmy S. Windeskog sa...

Ja, det var ju minst en smula ironiskt att han avslutar sitt mångkulturella hyllningstal med att vara skeptisk till media.

ekfahido sa...

I detta finns mycket, att ta fasta på. I den senare delen säger Lars Elindersson (m): "... .Man kan mycket väl älska Sverige och det svenska utan att förneka (eller hata) det främmande. Eller de som har en annan uppfattning. Det är tvärtom vår förmåga att lära av andra som gjort oss så framgångsrika. I historiens ljus kan det dessutom ibland vara nyttigt att ifrågasätta tidigare "sanningar" i vår egen historia. Allt "svenskt" har inte varit bra genom historien.
Jag tycker att uttrycket "mångfald är bättre än enfald" på ett bra sätt uttrycker skillnaden mellan det öppna och det slutna samhället. ...".

NÅ!SVENSKAR, GERMANER OCH NORDBOR! DET VET VI JU, ATT VI ÄR PÅ VÄG I EN RIKTNING SOM KOMMER ATT FÖRA TILL UTOTNING AV VÅRT FOLK OCH ATT DET SVÅRASTE GISSLET I DETTA AVSEENDE ÄR DE FOLKFÖRRÄDARE SOM DRIVER PÅ MASSINVANDRINGEN OCH NEDBRYTNINGEN AV VÅRT FOLK, DESS SAGA OCH FRAMTID !

Det huvudsakliga felet med det nidingsstyre vi svenskar och även våra brödrafolk lever under i dag, är att vi blir påtvingade med hänsynslös råhet och själslig illvilja mot våra folk, att vi, skall leva med sådant som vi verkligen håller för osunt, eller fel. Vare sig det gäller, att våra egna germanska folk så småningom blir utrotade, eller går under genom undanträngning till följd av massinvandringen eller att vårt skick, vår konst vårt vetande, ja, vårt arv ödeläggs, ställs åt sidan och bryts ned, ja till och med fifflas undan, genom politiska beslut och på sikt också genom massinvandringen. DET ÄR DÅ DET OCKSÅ BLIR SÅ FRUKLTANSVÄRT VIKTIGT ATT LÄGGA MÄRKE TILL SAKER SÅSOM FÖLJANDE !:

Nu ivrar Coop och Konsum i Sverige för all slags främmande skick,konst och vetanden, såsom ifråga om muslimska högtider, genom storskyltning i påkostat flerfärgstryck, omkring 3 * 2,5 meter, som möter matköparen redan framför grinden i huvudingången: Härvidlag förklarar man med stora bokstäver, mitt under den svenska Julhelgen, att "Vi firar alla helger" och bredvid de orden, en jättebild på en uppenbarligen avsiktligt utvald, mörk liten flicka som sålunda skall framvisa, att man där valt att låta det svenska försvinna helt och att det är det utländska som skall härska. På samma gång, icke ett ljud, icke en bokstav därvid i kundingången om något sådant såsom att: Konsum önskar alla kunder en God Jul och ett Gott Nytt År: Nej!, men sedan, efter julhelgen byter man bara orden på skylten till något sådant såsom: "Vi har mat från världens alla hörn" och låter det svenska, eller nordiska, få fortsätta vara ute. På motsvarande sätt, gör Coop också på andra håll och ställer fram stora skyltar som möter matköparen redan framför grinden i huvudingången; där sägs det att nu är det 'Ramada'n' och så förklarar man vad detta är och menar så att det är ett erbjudande till alla matköparna, att komma in och anamma detta genom att köpa, laga och äta den muslimska maten för denna högtid Ramada'n.

SÅ VAD! ÄR DET DÅ SOM "som möter matköparen redan framför grinden i huvudingången"? Vår förmåga att lära av andra som gjort oss så framgångsrika? Historiens ljus som gör det nyttigt för oss, germaner, att ifrågasätta tidigare "sanningar" i vår egen historia ???

NEJ!! och betänk samtidigt vad som sägs i inlägget från 'National Alliance News' nedan och se på videon,som inlägget påvisar, http://www.natallnews.com/images/teaser/koshersla
ughter.wmv

På 'National Alliance News' >> http://www.natallnews.com/page.php?id=18 >> återfinns följande inlägg.

"Jews claim that they have been ordered by their God to eat “kosher” meat – and claim that the method used in kosher slaughter is “humane” and does not subject the animal to any necessary pain.
This is a blatant lie. Jews keep the real practice of Kosher slaughter a closely guarded secret – but a recent video of a Kosher slaughter house in Postville, Iowa, called Agriprocessors, which is overseen by a gaggle of Rabbis on site, shot in secret by a vegetarian activist group, has, for the first time exposed this evil practice for all to see.
This 3.4 mb video clip is not for squeamish viewers, as it exposes the full brutality of this disgusting Jew ritual slaughter, but it is a must see for all those wishing to obtain an insight into the Jewish mind.
It also serves as a potent reminder that both Kosher and Muslim ritual slaughter should be outlawed by any decent, humane, society.
Watch the video here.
See also the following on Agriprocessors: Story 1 Story 2"

Anmärkning:
Videon som avses ovan har följande adress ( URL ):

http://www.natallnews.com/images/teaser/koshersla
ughter.wmv

Anonym sa...

Återigen vill jag faktiskt berömma Lars som är med och diskutera. Som det står på en bild till vänster på sidan "NEJ till rasiststämpeln JA till diskutionen" Denna man svarar faktiskt på mejl medans alla övriga politiker bara avfärdar mejlen från Wiene som rasist-propaganda. Där gör Lars en insats vare sej man håller med han eller ej! berömvärt sejjer jag!

// Foffe

Christofer i Göteborg sa...

Skrämmande historielös och verklighetsfrämmande denna Elindersson är. Tror inte hans barn och barnbarn kommer tacka honom för hans lismande för mångkulturen och hans avfärdande av vikten av det svenska. Hans förfäder torde heller inte se uppskattande på hans bespottande av det svenska.
---
Inte är det ngn som förespråkar isolation på de områden där det är vikigt att ha utbyte; utbildning, handel, miljö etc. Är länder som Italien, Finland, japan m.fl isolerade och diktaturliknande länder, för att de inser vikten av tradition och ser potentialen i sin egen befolkning? Så svart-vitt målar Elindersson upp världen. Jag frågar mig; med en sådan anti-svensk hållning som Elindersson har, hur kan man vara medlem i ngt annat än ett stalinistiskt vänsterparti.
---
Vidare är den kulturen vi påverkas mest av idag Usa, och därifrån får vi en högst marginell invandring, så hans resonemang faller ihop.

Anonym sa...

Jag är så trött på den där karln (och alla andra i sjuparti-klövern). "Några tusen valloner med ny kunskap hade en avgörande betydelse för bergsnäringens..." och några hundratusen muslimer har haft en avgörande betydelse för gruppvåldtäkterna, eller vad? Han säger att allt i Sverige inte har varit bra. Håller med och inte lär det bli bättre framöver. Förresten vad ska man ha Moderaterna till? Jag röstade på dom för att dom skulle sänka skatterna, nu punkteras ju det iom att dom tar in massor med folk som vare sig kan eller i en del fall inte tänker göra rätt för sig. Det cementerar ju bara högskatte-klimatet. Där igenom har moderaterna tagit bort sin egen grund. "For the love of God". Moderat-idioter, förstår ni inte att ni sänker er själva, vad är det för en galen kraft som tagit er i besittning, finns ingen logik i L-E:s ordbajseri.

Weine Berg sa...

Ja, Foffe du har rätt. Han diskuterar ju faktiskt sakfrågan istället för att sätta sig på höga hästar. Hans åsikter kan diskuteras - och det är ju just det som är så bra.

Anonym sa...

På tal om att politiker inte bosätter sig i invandrartäta områden: Bor du själv i Angered eller Bergsjön?

Det är intressant hur den mediala bilden av invandrare (ofta negativ), era egna personliga misslyckanden och motgångar har fått stå som värdegrund för er uppfattning om samhället.

Jag är invandrare, jag kan förmodligen svenska bättre än åtminstone en av tomtarna som kommenterat det här inlägget, och jag kämpar dag ut och dag in för att göra rätt för mig i samhället. Att dra alla över en kam tjänar inga syften överhuvudtaget. Du påstår att du främjar diskussion, men tar du diskussionen med de som faktiskt ÄR invandrare? Försöker du ha dialog med oss som upplevt mödorna med att rota oss i ett nytt land? Gör du inte det, så är det häpnadsväckande och chockerande att du kan döma ut en sådan stor och betydande del av befolkningen utan att ha en egen personlig erfarenhet av den. Själv bor jag i Kortedala, och jag kan enkelt hävda att din förenklade världsbild är ett resultat av trångsynthet, illvilja och okunskap.

Alla invandrare är inte ett tjuvaktigt pack. Tro mig, de invandrare som begår brottslighet och utsätter sina medmänniskor för skada fördöms av mig också. Liksom de svenskar som gör detsamma.

Har du dessutom någon gång funderat på sambandet mellan dålig miljö och livsstandard och kriminalitet? Jag välkomnar dig att ta del av världens alla slumområden och därefter se ifall det finns någon koppling. Jag kan dessutom garantera dig att kopplingen mellan fattigdom och kriminalitet är MYCKET starkare än kopplingen mellan etnicitet och kriminalitet.

Min vän, om du ska fördöma alla invandrare, ta först reda på vem den du fördömer är. Detsamma gäller alla andra ljushuvuden på den här sajten.

Weine Berg sa...

Anonym: Hejsan på dig. Jag förespråkar inte sådana områden men tvingas ändå bo i Kållereds mer blandade områden. Jättekul.

Jag vet inte vilka du åsyftar när du skriver "ni". Jag tror hursomhelst att allas åsikter och uppfattningar grundas av erfarenheter och upplevelser. Vad skulle de annars grundas på?

Du framställer det som att jag utmålar invandrare som dåliga människor. Du har förvisso inga exempel, men om du läst min blogg ordentligt hade du sett vid det här laget att jag inte vänder mig mot enskilda individer (förutom kriminella) utan mot en politik som i praktiskt resultat kommer att göra oss svenskar till minoritet i vårt eget land. Jag vet inte vart du kommer ifrån men jag kan tänka mig att du inte skulle vilja att det hände med ditt land. Eller har jag fel?

Jag vänder mig också mot medieföretagens ständiga lögner och förvrängningar som om vi medborgare inte till stor del vore vuxna människor.

Anonym sa...

"Oss svenskar till en minoritet i vårt eget land"? Etniska svenskar, alltså? Är det inte ett tydligt rastänkande, tro? Mitt pass säger klart och tydligt att jag är svensk, jag är född i Stockholm och har bott här i Sverige i hela mitt liv. Min världsbild är helt präglad av den svenska kulturen, med vissa inslag från mina rötters kultur.

Och jag har förvisso inga exempel från din blogg, men du har förvisso inga exempel på erfarenheter av möten med invandrare. Har du någonsin träffat andra än kriminella invandrare? Har du någonsin frågat en politisk flykting om deras situation i hemlandet? Min far skulle fängslas och mördas av den iranska regimen om han inte fick vara här i Sverige. Anser du det mer rättvist att han ska "beskyddas" i sitt hemland än att han ska tillåtas bo här? Min vän, du verkar ha noll förståelse för andra kulturer och styrelseskick. För övrigt kommer du snart att inse att långt ifrån alla muslimer, kurder, araber, perser osv. är mordiska islamister. Hedersmord är ett ständigt återkommande argument från er invandringsfientliga. Men är rätt lösning att stänga ute problemen, eller att utbilda i förebyggande syfte, så att problemet utrotas överhuvudtaget?

Din världsbild tar inget ansvar för andra länders och människors kulturer, det är därför jag anser att du inte har en sund människosyn.

Invandring är oftast inte fritt val, invandring är för det mesta tvunget att ske. Den förstående dimensionen saknas i din världsbild. Det är tyvärr inget annat än beklagligt.

End of debate. (Jag orkar nämligen inte med inskränkta, världsfrånvända människosyner. Jag hoppas innerligen att du och dina rakryggade polare lever ett gott och hälsosamt liv i alla era dagar, och ber till alla de gudar jag inte tror på att ni inte får barn så att era skeva teorier om rätt och fel inte sprids till kommande generationer.)

Weine Berg sa...

Anonym (senaste i raden): Egentligen borde jag inte svara eftersom det inte är så sannolikt att du läser detta då du tröttnat på att debattera redan i slutet på din egen argumentation.

Hursomhelst borde du kanske läsa lite mer på min blogg innan du dömer ut mig som inskränkt.

Läs t ex
http://rakryggad.blogspot.com/2007/11/problemet-frsvinner-inte-ens-om-man.html

Och "världsfrånvänd"? Ja det är man nog om man tror att det kan fortsätta som idag...