18 november, 2007

Reflektioner angående HMF

Det finns mycket att säga om den politiska lagstiftningen i Det Nya Sverige. En av de mest bedrövliga punkterna är naturligtvis laget om hets mot folkgrupp (HMF).


Enligt svensk rätt, är hets mot folkgrupp att:
1. uppsåtligen,
2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse, eller sexuell läggning.


Justitiekanslern har tolkat denna. Med begreppet folkgrupp menas, enligt Justitiekanslern, varje befintlig etnicitet utom den svenska. Att svenskar undantas säger Justitiekanslern beror på att syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.

Av Justititekanslerns uttalande och lagboken kan man dra följande slutsatser:

1. Kritik är detsamma som hets - lagen stipulerar således vem man får kritisera (!)
2. Alla är inte lika inför lagen - vissa skyddas dubbelt upp av lagen
3. Det är tillåtet att uppsåtligen hota eller uttrycka missaktning mot svenskar på grund av ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. (Jmfr: ”Jag ska knulla din mamma, jevla svennebög!”)


Hot mot svensk döms formellt som icke-rasistiskt hot mot individ och ges därför mildare straff. Hur overkligt det än låter blir följaktligen offrets svenskhet därmed en förmildrande omständighet. Likhet inför lagen? Låter inte riktigt så…

Angående stiftandet av denna lag så skedde detta, enligt Justititekanslern:
1. Medvetet/uppsåtligen
2. Som en skriftlig lag/annat meddelande
3. Att inte omfatta svenskar/uttrycka missaktning för folkgrupp…med anspelning på…etniskt ursprung

Hmm, låter inte det som…hets mot folkgrupp? Det är intressant att kanslerns tolkning av lagen om hets mot folkgrupp gör stiftandet av samma lag ett brott mot denna. Dvs. i samma stund som lagen blev en lag, var den ett brott mot sig självt. Knepigt - som allt annat i "Det Nya Sverige". Påminner om när Miljöpartiet i Östergötland, för några år sedan, lade en motion med lydelsen ”organisationer som syftar till att begränsa yttrandefriheten ska inte få yttra sig”. Klockspel...

Och vad värre är, bisarra underligheter som dessa kommer inte att sluta att uppfinnas i Det Nya Sverige – Absurdistan – som vi tvingas leva i. Men vi är människor vi också, och därmed har vi makt att påverka. Inte lika stor makt som våra uttalade fiender, men ändå makt. Det är hur man använder sin makt som formar framtiden. Allt får konsekvenser. Allt du gör får konsekvenser, allt du inte gör får konsekvenser. Ditt liv – ditt val.

2 kommentarer:

Blaewaz sa...

Ja, man kan då betänka följande.

Vi svenskar är kloka och vi har vetat länge hur det står till med folkförrädarnas 'välsmorda käftar'.

Så, anmäler sig August Strindbergs första roman >> Röda rummet >> med orden:

"Rien n'est si désagréable que d'être pendu obscurément.
VOLTAIRE"

Tilllika, slutar denna roman med följande:
".... . Falk är en politisk fanatiker, som vet att han skulle brinna opp,om han gav luft åt lågan, och därför släcker han den med stränga, torra studier; men jag tror icke det lyckas honom, ty hur han lägger band på sig så fruktar jag en gång en explosion; för övrigt - oss emellan - tror jag han tillhör något av de hemliga sällskap som reaktionen och järnväldet har framalstrat på kontinenten. När jag såg honom här om dagen på rikssalen såsom härold vid trontalet, iklädd röda purpurkappan och med plym i hatten och stav i handen, vid foten av tronen ( vid foten av tronen!) - då tänkte jag - ja, det är syndigt att säga det; men när då ministern kom och avlämnade Kongl. Majestäts nådiga proposition angående rikets tillstånd och behov, då såg jag en blick i Falks öga som sade så här: vad vet M:tet om rikets tillstånd och behov? - Den mannen, den mannen! ... ."

Nu finns det åter andra stycken i denna roman för vilka en skrivande Strindberg skulle träffas av straffstadgandet.

Detta är folkförrädarens mening, att skrämma till tystnad, kväva folkets röst och storslagna författare i sin linda, så att han desto bättre må ådraga sig >> de bildade folkförrädarnas allmänna gillande >>. Han erhåller då också en tacksamhetsadress från sina herrar för att han bevakat deras >> rättigheter >> (nämligen att härska genom illasinnad kraft).


Men vi är ej något folk som låter oss förnedras och förringas;

"Rien n'est si désagréable que d'être pendu obscurément".

Vi återkommer !

UltraV:s värld sa...

Bra formulerat, jag och mina barn fick utstå vedervärdiga glåpord från invandrade barn under en tid innan de kom till en privat skola, där det var mest svenska barn. Våldsam misshandel, de skickade sina beundrande tjejer att förstöra vår dörr och smutsa ner framför den. De hotade per telefon och skrek fula ord, svordomar och svenskförakt efter mig då jag råkade vistas ute. Vi bodde i ett lugnare område än dessa barn, men ibland för att nå sjukhuset, bank, postfunktionerna och kunna handla mat, var vi tvungna att passera dessa barns domäner och det väckte ilska. Varför allt detta hat då? Jo, för att mina grabbar var lugna och begåvad i skolan, de vägrade våld och sa ifrån som det var då de blev misshandlade. Det får en svensk inte göra, då ska det straffas. En enda polis hade jag som stöd, en närpolis och han sade att jag fick ta det som andra vuxna inte bemödade sig med. Dessa barn förstod att mina barn hade en mamma som brydde sig och det retade dessa, ansåg han. De muslimska föräldrarna glodde på föräldramöten på oss svenska mödrar och blängde och låtsades att vi hatade dem om vi visade dem en sittplats eller talade till dem. De vill bara leva i sin egen lilla värld, där de lär sina barn hat mot USA. Jag mötte ofta småkillar som talade med svarta ögon och hån i rösten om det vidriga USA. De män som finns i vårt samhälle som busschaufförer exempelvis talar om USA som en hon, som en hora. Jag är så less på att svenska barn ska vara de som ska integrera dessa invandrarbarn och som tack för det får sin skolgång störd. Jag kan inte förstå att en svensk familj som bryr sig och som bara vill ha lugn och ro kan väcka sådant hat. De fick mig och mina barn att framstå som ett slags hatande människor och det är obegripligt. Mina barn är vuxna nu, men jag ser och läser hur andra familjer drabbas och känner en enorm maktlöshet. De ljugs så mycket om att svenskar hatar invandrare att man blir förstummad, hur orkar man trampa på sin medmänniska på det här viset!