05 december, 2007

All kritik förbjuds

De senaste decennierna har Sverige och Europa varit utsatta för en omvälvande och i grundvalarna förändrande politik. Som en del av globaliseringen förändrade man under 60- och 70-talet immigrationspolitiken, från att tidigare ha omfattat assimilerbara länder såsom europeiska grannländer, till att istället fokusera på diametralt olika kulturer på andra kontinenter.

Många människor har försökt vända denna utveckling och pekat på det ohållbara i denna historie- och kunskapslösa politik. Dessa frågor och funderingar har ekat ohörda genom maktens korridorer, vilket till viss del kan antas bero på de helt olika behov och mål som de med makt har jämfört med vanliga människor.

Med åren har den valda politiken gått allt sämre - i samma takt har repressionen mot kritikerna tilltagit mer och mer. Chansen att få behålla sitt jobb, sitt fackmedlemskap, sina karriärsmöjligheter, rätten till opinionsbildning, mötesfrihet och informationsfrihet drar sig mot mikroskopiska med tiden.

Man ser med vilken lätthet människor utpekas som främlingsfientliga och rasistiska av medieföretagen och politikerna när till och med min egen blogg Rakryggad vid två olika tillfällen stämplats som främlingsfientlig och rasistisk. Nu senast i och med Klüfthärvan. Bloggen utpekades som högerextrem och främlingsfientlig innehållandes ”rasistpropaganda” och ”rent rasistiska budskap”. Inte vid ett enda tillfälle grundades dessa anklagelser på konkreta och specifika hänvisningar. Och ingen i maktposition har ifrågasatt anklagelserna trots att de inte är underbyggda. Det är alltså mycket lätt att bli utpekad som främlingsfientlig och rasistisk i Det Nya $verige.

Detta leder mig till själva kärnan av detta inlägg. EU kommer sannolikt införa förbud mot främlingsfientlighet och rasism. Detta framgår av Rambeslut om bekämpning av rasism och främlingsfientlighet. I denna står följande:

”Rasistiska och främlingsfientliga gärningar bör utgöra brott i samtliga medlemsstater och beläggas med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.”

”Motvilja mot individer grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung ska anses vara rasism och främlingsfientlighet.”


Följande ska, bland andra, anses som främlingsfientliga och rasistiska brott:
”Offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material som innehåller uttryck för rasism eller främlingsfientlighet.”

”Ledning av en rasistisk eller främlingsfientlig grupp. Med "grupp" avses en strukturerad sammanslutning, som inrättats för en begränsad tid av mer än två personer.”

Detta tolkar jag som att samtliga samarbeten, oavsett om det gäller bloggar, tidningar, alternativa nyhetsmedier, proteströrelser etc, som numera stämplas som ovanstående epitet kommer att göras till kriminella sammanslutningar, vilket kommer att medföra rättsliga påföljder. George Orwells mardrömsscenario ”1984” är på väg. Vad gör DU för att stoppa detta vansinne?

12 kommentarer:

Anonym sa...

Inom en snar framtid:

Sven Gustafsson viskar med kollegorna på fikarasten kring regeringens nya beslut att dubbla "flyktingmottagandet" från endast 100 000 flyktingar per år till 200 000 per år.

"Det måste vara galet! Hur ska vi ta hand om alla dessa människor? Det kostar skjortan att betala för deras uppehälle och de flesta verkar inte heller vara flyktingar överhuvudtaget och kriminaliteten slår ständigt nya rekord. Vad är det här för galenskaper?"

Sven Gustavsson viskar, för han vet att kritiken han och kollegorna på fabriken har mot de nya oförankrade påbuden från ovan är brottsligt att uttrycka öppet. Det gäller att passa sig när det diskuteras den här typen av frågor, någon kan skvallra för polisen om vad för kritiska diskussioner som pågår i fikarummet på fabriken.

Johan C Skåne sa...

Bra Skrivet Weine..

Vi lever redan i 1984 och det är på väg att bli värre.Där finns redan lagar i EU som kan kasta människor i fängelse bara för att dom råkar ha obekväma åsikter, bla sk förintelseförnekare.
Samma sak kommer att hända med alla
kritiker till mångkultur,massinvandring,islam osv.
En Italiensk EU minister har redan öppet sagt att alla EU-motståndare/kritiker skall räknas som terrorister.Kriget mot Terrorismen är egentligen kriget mot oss skötsamma människor.

1975 bestämde man I Riksdagen med bla O Palme i spetsen att Sverige skulle gå från en homogen till en mångkulturell nation. Detta beslut togs utan att Svenska folket äns fick rösta om det.Det är viktigt att folk kommer till insikt och förstår ,att vi Svenska folket har uttsatts för en konspiration av våra sk ledare.Varför tror ni man inför mångkultur överhuvudtaget?

Ju för att likt romarna "söndra och härska", "order out of chaos".
Den globala makteliten vill införa
en Världregering, för att lättare få folk att gå med på det så måste man klippa alla nationella och kulturella band.Och det är det som hänt i Sverige nu dom senaste 30 åren.Våra sk ledare inför lagar som gör att vi etniska Svenskar inte längre räknas om en folkgrupp längre+Svenska att språket inte är officelt .Vi kan bli anmälda för "hets mot folkgrupp"men kan inte själva tillämpa lagen,fast etniska Svenskar ofta blir rasistikt behandlade.Våra sk ledare ger ej etniska Svenskar särbehandling och förintar och förlöjligar allt som har med Svensk kultur att göra.Ja kan gör listan hur lång som helst.
Ser ni inte mönstret?Varför tror ni dessa skaer händer?Det är knappast en slump,utan det ingår i elitens nermontering av vår nationalstat samt vår kultur och traditioner.

EU är skapat bla pga globalistiska
principer där alla nationalstater stegvis helt skall monteras ner och människor och varor skall kunna förflyttas som boskap.Alltså inga gränser längre.

Först bildas där Unioner som tex Europeiska Unionen,Afrikanska Unionen den Amerikanska Unionen som skall bestå av Kanada;USA och Mexiko osv...Sen sammansluter man alla Unioner till en och samma vilket =med världsregering en ny världordning(New World Order) Hur mycket tror ni att ni har att säga till om om vi har en Världregering.Bara folk iEU har inget att säga till om..

Sverige räknas inte länge till som en nation, utan endast som en kommun,region i EU och Världen.
Svenska Folket måste "Vakna upp " vi måste räddas vad som räddas kan .Vi måste ut ur EU omgående. Vi måste även byta ut samtliga Riksdagspartier då dom springer Globalisternas (den globala maktelitens) ärende .

JAg vet att många tycker det låter mäktigt och det är det också ,men att stoppa huvudet i sanden hjälper ingen, det endast gör saker och ting ännu värre.
Samtliga Riksdagspartier är inflitrerade och kontrollerade och deras politik är landsföräderi.Det är varje Svensks skyldighet att informera sina ,grannar,arbetskamrater,vänner och släktingar att vi måste säga stopp till detta vansinnes expriment ,vi måste för våran egen överlevnads skull.Sluta vara naiva och absolut inte lita på politiker från Riksdagen eller EU.Rösta på antingen SD eller ND.

Stefan sa...

Istället för att bara se på när makten rycks en ur händerna kan man ju göra något. Det är ingen gudagiven naturlag som säger att politikerna ska ha rätt att göra vad de vill. Bara vanliga människors slapphet.

Den som själv vill ta makten över sin politiska framtid borde stödja ett direktdemokratiskt parti. Direktdemokraterna heter ett av dem och finns på www.direktdemokraterna.org.

Jonatan sa...

Det hela är helt enkelt för jävligt! Man skyr inga medel för att förtrycka oliktänkande.

Hoppas att Europas folk vaknar snart!

z999 sa...

Vad som jag anser att saknas när nationella kritiserar flyktingpolitiken är att ifrågasätta själva grundmoralen i att leka rik med en gemensam kassa. I den gemensamma kassan ingår ägare som är långtifrån rika, har man rätt att stjäla deras pengar? Har man rätt att bekosta något med egemnsamma medel när man är medveten om att det drabbar personer som kanske inte är lika välbeställda som en själv.

Politiker är ett förtroende uppdrag. Om något utanför ägarna (svenskarna) ska bekostas med den gemensamma kassan så är det djupt omoraliskt att inte först ha en omröstning. Jag skulle gärna skriva längre och mer motiverat i detta ämne.

Johan Björnsson sa...

Man tror verkligen inte att det är sant. Detta är ju åsiktslagar i samma nivå som bakom järnridån innan muren föll (fast deras fördel var i alla fall att dom slapp bongospelande lata bananplockare och kamelfösare i sitt land). Frågan är hur hårt och på vilket sätt dessa lagar kommer att tillämpas? Men om man tittar på utvecklingen, så är vi ju på god väg till att hamna på samma nivå som i de forna öststaterna.


Angående

”Motvilja mot individer grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung ska anses vara rasism och främlingsfientlighet.”


Vad händer förresten om någon visar motvilja mot vita/svenskar/europeér? Kommer det finnas en lika sjuk 1984-klausul som i Sverige som säger att lagen inte gäller just denna grupp?

Intressant blir det även med definitionen "övertygelse"; räknas nationalism (dvs "rasism" och "främlingsfientlighet") som en övertygelse? Förstår ni det paradoxala?

Johan Björnsson sa...

Jag kom på en annan sak som blir konsekvenserna att sådana här lagar. Nämligen det att med sådana här tankebrottslagar, förtryck, och påföljder osv, så kommer ju reaktionen från en del dissidentgrupper eller enskilda små grupperingar av oliktänkande, säkert bli våldsdåd, politiska mord, terrorbombningar, gerillakrigsföring osv, och detta är antagligen vad Överheten kallt och cyniskt räknar med, för då har dom helst plötsligt "anledning" att dra åt snaran ytterligare, stärka greppet ännu mer kring kontrollsamhället, öka antalet åsiktslagar och öka repressionen, motivera ökad budget till antirasismprojekt, öka budgeten till polis och militär, införa fler förbud mot åsikter och partier/organisationer osv, och på så vis göra det ännu svårare i framtiden för en folkligt resning.

Framtiden bådar verkligen inte gott för den

viseman sa...

Johan. Det var juden David Schwarz som satte igång mångkulturprojektet i Sverige genom sitt frenetiska lobbyverksamhet bland svenska folkvalda – vilket framförallt var riktat mot Olof Palme och Tage Erlander. Läs "Hur Sverige blev en mångkultur".
Det är samma mönster som går igenom hela västvärlden. I USA var det t ex judar som var dom drivande i medborgarrättsrörelsen och inte negrena. Men i deras eget land Israel förs det ingen mångkulturpropaganda.
Jag skulle dock avråda från SD då dom är alldelses för influrerade av sionismen och innehåller många sionsitiska judar. Dom vill bara minska invandringen till europeisk nivå vilket gör att hela mångkulturprojektet bara kommer gå lite långsammare. Deras ide om att tvångsintegrera invandrarna med svenskarna har bara visat sig göra muslimer ännu mer extrema.
Vidare vill dom inte längra stoppa den utomeuropeiska adoptionen. Vilket leder till att det kommer fortsätta importeras ungar till Sverige av främmande ras som inte är anpassad efter vår miljö. Dom kommer också att sakna sitt naturliga biologiska band som barnet behöver med sina föräldrar. Barnen har sedan mycket större risk jämfört med andra barn att få psykiska besvär och bli kriminella.
Dom kommer också ofta att se sig själva som rotlösa kulturellt och försöka hitta sina riktiga föräldrar när dom blir vuxna. inget barn vill vara adopterat om barnet själv får välja.

Stefan. Både ND och SD stöder att folk ska kunna driva egna folkomröstningar om tillräckligt många namn finns i en namninsamling. Dom stöder även att kommunerna ska ha viss självständighet så makten blir så decentrialiserad som möjligt.

Denna EU-konstitution skall jämna ut skillnaderna i EU-ländernas beslutsmodeller, förenkla reglerna och göra avståndet mellan dig och de politiska besluten ännu längre. Majoritetsbeslut inom EU:s administrationer på områden som straffrätt och invandring skall införas. EU skall bli till en enda juridisk person. Nya institutioner kommer att skapas som likriktar EU:s utrikespolitik. EU:s rättighetsstadga skall bli bindande, så att medborgarna får juridisk möjlighet att klaga hos EU:s domstol om institutionerna trampar på deras "EU-rättigheter".
Din statsminister exempelvis - är din våldtäktsman. Trots att undersökningar visar att halva svenska folket vill ha en folkomröstning om den nya EU-konstitutionen, så vägrar han att låta oss få det. Synar man honom i sömmarna, ser vi att han är en medlem i den slutna klubben Bilderberggruppen, som har möten som samlar Europas och USA:s mäktigaste människor från näringslivet, forskningen och politiken. Inga protokoll görs på dessa möten, inga journalister är välkomna där. Är detta demokrati? Mona Sahlin har också deltagit i Bilderberggruppens möten.
De är trasdockor i den verkliga elitens giriga händer. Förutom EU har Bilderbergarna skapat Asian union, African union, American union bestående av Amerika, Mexico och Kanada etc. Bildergerggruppen har som mål att skapa dess unions världen över för att sedan slå ihop detta till en enda världsstat med en enda världsregering och världsbank.
Denna elit som har fler hemliga sällskap än bara Bilderberggruppen består av sionister, Jesuiter och kapitalister. Se Alex Jones film Endgame om du vill veta mer om detta. http://video.google.com/videoplay?docid=1070329053600562261
Men låt dig inte luras Alex är en JESUIT gift med en judinna som på uppdrag av den här New World Order (NWO) dominerar den alternativa median för att sopa dom känsligaste bitarna för NWO under mattan dvs allt som har med sionsim och Jesuitorden att göra.

Jesuitorden grundades 1540 och krigar för den katolska kyrkan med huvudsäte i vatikanen i Rom. Judarna och den katolska kyrkan har alltid vart i luven på varandra. Men den har avtagit i och med andra inkvisationen vatikanen gjorde och deras kontakter med judar dom har fått efter tid och då inte minst den judiska bankirfamiljen Rothschilds.

Men man behöver ju inte krångla till det heller. Utan man kan ju också se det såhär: USA styr världen, vilka styr USA?

Anonym sa...

Vad föreslår du att man ska göra för att stoppa vansinnet?

Johan Björnsson sa...

Jag gick igenom källorna mer ingående och hittade några riktigt bekymrande delar i ramlagstexterna (som både du Weine, samt även Oskorei i sin artikel, utelämnade), och skrev en synnerligen uttömmande artikel om det

http://johanbjornsson.motpol.nu/?p=20

Knute sa...

Viseman skriver att man inte behöver krångla till det, men det är just vad han gör med sin konspirationsteori som inte förklarar så mycket mer än hans behov av en förklaring. Visst finns Bilderbergruppen och säkert har den makt men jag tror att utvecklingen beror på teknologi och ekonomi och globalisering och allt möjligt som bara rullar på och som vi får spjärna emot så gott vi kan.

Knute sa...

Nu kom jag ihåg vad jag hade tänkt skriva innan jag läste Visemans kommentar, jo, stå på dig Weine, det är viktigt att du visar att media ljuger om din blogg, för när man googlar om Rakryggad i framtiden måste det komma fram att deras beskyllningar var orättvisa och lögnaktiga.