02 december, 2007

Reinfeldts dubbelmoral

Moderaterna svänger i fråga efter fråga. Nu senast tycker man inte längre att frågan om sjukvården ska utgå från privata eller offentliga alternativ, utan istället om kvalitet.

Kluvenheten har visat sig även i andra frågor. Det ryska valet har föranlett Reinfeldt att uttala oro kring att valet inte skulle gå rätt till. I Aftonbladets gratisblaska punktSE (27 november, 2007, sid 8) säger statsministern, med hänvisning till den ryska regeringens påstådda kontroll över ryska medier:

”- …vi vet att media spelar en stor roll, en fri press och obunden rapportering är grundläggande för att kunna överväga alternativ.”

Så låter det från statsministern när det gäller utlandet. Men det är annorlunda när det gäller hans syn på demokrati i Sverige. I april i år tyckte han att Sverigedemokraterna fick alldeles för mycket utrymme i medierna. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hade då deltagit i ett antal TV-sända debatter. Frågan till Reinfeldt om han skulle möta Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson retade honom.

”- Han ska inte ges en millimeter mer uppmärksamhet”, sa statsministern om en sådan debattmöjlighet.

Istället för att debattera med Sverigedemokraterna tyckte han att man skulle diskutera de samhällsproblem som SD ”parasiterar” på. Vidare sa han att SD:s syn på dessa är perverterad. Så för svensk del är det inte viktigt att väljarna kan överväga alternativ. Men för ryssar tycker statsministern att det är viktigt.

Påminner lite grann om hur Reinfeldt åker till Kina och skakar hand med massmördarna i det landets regering, men vägrar att ens samtala med Sverigedemokraterna på hemmaplan. Moral är bra, men dubbelmoral är inte dubbelt så bra, Reinfeldt!

Ny moderat sjukvårdspolitik

3 kommentarer:

z999 sa...


Nu senast tycker man inte längre att frågan om sjukvården ska utgå från privata eller offentliga alternativ, utan istället om kvalitet.


Det moderata konceptet med utförsäljning av sjukvården är hämtat från forna Sovjet när man försökte blåsa in lite konkurrens de statliga (arbetarägda) företagen. USA (som borde vara ett föredöme för moderaterna) har gått åt andra hållet. Man har insett att det är ganska meningslöst med konkurrens inom vissa branscher när det ändå inte leder till äkta konkurrens.

Farauisa sa...

OM ATT ÖVERVÄGA OLIKA MÖJLIGHETER

Vi, alla svenskar, skall som nordbor, germaner eller inhemsk befolkning överhuvudtaget överväga vad som är avgörande för oss nu!

SJÄLVKLART GÄLLER DET ATT ANSLÅ OFÖRSONLIG KAMP FÖR OSS OCH VÅRT LAND SVERIGE!

I det avseendet skall vi utgå från oss själva som det inhemska, sammanhållna folket i vårt fädernesland Sverige.

Nu skall vi sålunda överväga vad som krävs av oss för att åstadkomma ett Sverige och ett svenskt samhälle där vi är tillfreds med vad vi svenskar uppnått och vill leva som nordbor, germaner eller inhemsk befolkning överhuvudtaget.

Med detta skall vi överväga vad vi själva kan göra tillsammans med dem som står oss närmast eller i förening och sammanslutning med övriga likasinnade svenskar för att väcka förståelse och god vilja hos alla våra landsmän och vinna deras stöd och uppslutning i denna kamp.

I detta avseende är det oumbärligt, att vi svenskar vinner våra enskilda landsmäns verkliga och medvetna delaktighet i kampen, TVÄRS GENOM HELA SAMHÄLLET OCH DESS UPPBYGNAD I SVERIGE. Följaktligen skall vi inledningsvis inte oroa oss lika mycket för den politiska makten. Den politiska makten är ännu inte mogen för denna verkliga och medvetna delaktighet i kampen. Vad som krävs dessförinnan är en kamp som bärs fram av ett folk som nöjt stöder sina ledare och den sammanslutning som för kampen, därför att de själva valt och frambringat den och med detta är välvilligt och hängivet samstämda och eniga med varandra om det historiska sammanhanget och vilket Sverige som skall växa fram ur detta.

Vårt, det inhemska folkets, svar på folkförräderiet måste på det sättet vara politiskt skarpt och välriktat.

Ja, det skall inte lämna en millimeter mer uppmärksamhet åt folkförrädarna än så !


VÅRA BRÖDRAFOLK SKALL VI DÄREMOT BRY OSS OM ÖMSESIDIGT MED DEM OCH DE MED OSS OCH DÄRVID PÅ DET SÄTT SOM OVAN OMTALATS.

Ida Wester sa...

Tack för din kommentar i min blogg!
Givetvis är det alltid tråkigt då media förvränger och du har en poäng i att t ex sd inte får komma fram i debatterna.
Jag måste dock säga att jag motsätter mig din syn på invandring. Min systers pappa är ifrån domerikanska republiken och min make är 1/4 estländare. Själv ser jag inget hot emot "den svenska rasen" då jag ser oss alla just som människor och ursprungslandet är helt ointressant. Vi är lika mycket medmänniskor till syrianer som svenskar och jag tycker att även medelklass och överklass är väökommna till sverige om det är krig i deras länder. Om jag kan rädda en annan själ ifrån lidande blir jag lycklig!
Mvh Ida