28 februari, 2008

Brev till Niklas Ekdal

DN:s Niklas Ekdal skrev följande om Kosovos självständighet:
”I dag räcker det att titta på vem som är i majoritet och på vad denna majoritet önskar. Jugoslaviens blodiga upplösning är en unik händelsekedja som skapat ett nytt läge. Om Serbien en gång haft historisk rätt till Kosovo är den upphävd av demografin, inbördeskriget och självständighetsförklaringen.”

Hela artikeln kan läsas här:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=745783

En Rakryggadläsare med signaturen Spitfire har svarat på Ekdals provokation. Brevet nedan.

-----------------------------------------------

Niklas Ekdal - DN,

DN i allmänhet och Niklas Ekdal i synnerhet, har satt i system att föra läsarna av Dagens Nyheter bakom ljuset. Varför?

När Woodrow Wilson lade fram sin plan om självbestämmande, hade bläcket bara hjälpligt torkat på The Declaration of Independence, från 1776. Man slickade fortfarande såren efter inbördeskriget. Segregationen i södern stod på sin höjdpunkt. Wilsons idé kunde naturligtvis inte tas på allvar. Med den ökade och utbredda insikten och kunskapen som finns i dag, framstår denna tanke ännu mer utopisk, än då den föddes i anslutning till första
världskrigets slut.

President i en nation som fortfarande var på hyggligt optimistisk tillväxt, och mindre än halvtannat sekel gammal, uppbyggd på bekostad av utrotandet av urbefolkningen. Dessutom
med övervägande etniskt sammansatt befolkning från människor, som flytt från förtryckets och ofrihetens Europa, fanns här inte några som helst politiska beröringspunkter med den gamla världen. Amerikas Förenta Stater är ett unikt konglomerat, och går inte att jämföra med något annat land i världen. Ännu mindre kopiera. Bara tanken är fullständigt främmande. Politiskt tänkande designat i USA, går aldrig att implantera i Europa; inte då, ännu mindre i dag. USA och Europa är två vitt skilda begrepp, inte minst genom diametralt olika sätt att tänka och att se på omgivningen. I USA agerar man - i Europa snackar man!

Förresten... vem har rankat Wilson som 1900-talets mest omstörtande revolutionär? DN...? Av Wilsons påstådda "revolution" stannade det mesta kvar på pappret... Jag vill istället påstå att han försökte utmana (troligtvis i ren okunskap) säkerheten och den relativa stabilitet som fanns i Europa, samtidigt som han förespråkade (troligtvis utan att veta det) splittring och precis som hans utrikesminister Lansing förutsåg: "kommer att kosta tusentals liv...". Dessvärre är jag rädd för att detta antal inte kommer att förslå långt... på det sätt som den sociopolitiska bilden håller på att utvecklas...miljoner!

Den springande punkten, som du väljer att gå kring "som katten kring het gröt" är förstås islams allt större inflytande i Europa. Fin i kanten som du är, väljer du att tala om det "Ottomanska riket". Vilket förstås låter mer politiskt korrekt än att säga som det är: islamismen!

År 1989 fanns för de politiskt medvetna, inget geopolitiskt begrepp som Ottomanska riket. Vi talade allmänt om islam och islamismens frammarsch, understödd av den islamistiska världen. Samt vilka konsekvenser det skulle komma att få. Effekterna börjar vi i dag i allt större omfattning få erfara. Förutsatt att man har ögonen öppna...och inte är förblindad av politisk korrekthet!

Genom att acceptera Kosovo, har islamismen medgivits att skjuta in ytterligare en kil i Europa, och europeisk politik. För alla dem som sedan förespråkar att Turkiet skall ges tillträde i EU, påskyndas processen med att gräva Europas egen politiska - och demografiska - grav. Genom att ge efter för alla dessa politiska påtryckningar ger man även till upp sin europeiska identitet. Detta är ofrånkomligt. Och uppenbarligen ingenting som stör .... förutsatt man är uttalat proislamistisk! Och det är förstås här som du och din tidning - DN - kommer in i bilden. Det är olyckligt.

"Om Serbien en gång haft historisk rätt till Kosovo är den upphävd av demografin..." Detta skriver du Niklas Ekdal, utan att blinka!

Då känner nu naturligtvis till islamismens främsta invasionsvapen (bortsett från sprängmedel förstås), som just precis är det demografiska vapnet! Genom en abnorm reproduktionsförmåga
- med hög nativitet, liten barnmortalitet i västvärlden till följd av medicinsk utveckling - breder man ut sig, i land efter land. Effektivt, "fredligt" men framför allt ändamålsenligt!

Du talar om att Serbien får lära sig leva med nationella trauman, som bland annat Sverige. Vad har vi för nationella trauman i Sverige? Inga mig veterligen. Men det håller på att segla ut ett magnifikt trauma vid horisonten. Seglet på en islamistisk fullriggare!

Nämn för hela friden inte Finland i detta sammanhang. Eller Estland tillsammans med halva Litauen. Det är en helt annan sak. Kanske det mest avgörande: det ligger ett helt hav mellan. Här var det varken tal om geografisk, kulturell eller etnisk integration. Det är en väsentlig skillnad. Dessa områden - i likhet med Mecklenburg-Vorpommern - måste stället ses som fjärran appendix; utan traumaskapande egenskaper...

Dessutom - EU är definitivt ingen universallösning! Hur tror du EU skall överleva med ett allt större islamistiskt inflytande...? Woodrow Wilsons, som du kallar för - "revolutionära ideal" - har aldrig framstått så orealistiskt som just i dag!

Desinformation har blivit Niklas Ekdals signum; i den ena ledaren efter den andra - på bästa redaktionella plats. Landets s k journalister har, av någon anledning, tagit på sig att mästra svenska folket i korrekt politiskt tyckande. Detta gäller inte minst Niklas Ekdal!

Detta leder till en katastrofalt farlig utveckling beträffande samhällsdebatten. Särskilt som han får fortsätta dag efter dag, utan att bli ifrågasatt på redaktionell plats i DN! Icke politiskt korrekta, är som bekant utestängda från det offentliga rummet. Som politiskt skribent i DN, tycks man vara immunitetsvaccinerad från allmänhetens åsikter. Detta betyder i praktiken att denna "journalistiska" gärning sker inom väggarna för vad som närmast kan jämföras med en
skyddad verkstad!

Det är precis så här som en massmedial demokrati INTE skall fungera. Den vitala och dynamiska samhällsdebatten är stendöd i Sverige. Dagspressen (DN) bestämmer agendan för vad som får tyckas och exponeras - offentligt, i detta land. Sådant stavas: ÅSIKTSDIKTATUR.

Spitfire

4 kommentarer:

Spitfire sa...

Det bör kanske tilläggas att, det snart är en vecka sedan Nikls Ekdal fick mitt brev.
Naturligtvis hade jag förväntat mig ett svar. Men icke sa Nicke!

Heimdall sa...

Niclas Ekdal menar att vita folk har skyldighet att avträda landområden vilka de har bebott sedan urminnes tider när främmande folk har blivit så många att de har blivit i majoritet. Inom de närmaste decennierna kommer dessa områden att vara riktigt talrika i Europa. Han menar att liksom indianerna trängdes tillbaka i USA och förflyttades till reservat, så skall vita europeéiska folk acceptera att förflyttas till åt dem utmätta reservat. Ekdahl som arbetar åt familjen Bonnier och det folk dessa tillhör, kritiserar dock inte dem som angriper ett helt land , i detta fall trans-jordanien, och driver bort befolkningen med våld och upprättar en egen stat. Vissa får bedriva angreppskrig, medan andra bara tysta skall vika ner sig och helst självdö som folk genom att sluta föda barn eller sluta föda barn med partner från den egna folkgruppen. Ekdahl är en hög med avskräde, men detta är just ingen nyhet. När far super är det rätt. Menar detta avskum och hans anhang.

Anonym sa...

Sådana som Ekdahl är mästare att snacka skit, men kan inte klara av att hantera en annan åsikt än sin egen.

Vilket pack!

sebastian sa...

Niklas Ekdal är en feg nolla.
När västmakterna avgjort kosovos framtid vågar sociopaten först yttra sig, och då givetvis på vinnarens sida.Eu-projektet har väldigt lite förankring i folkflertalet. ekdals åsikter är väldigt elitistiska.