09 februari, 2008

Ännu ett misslyckande för Det Nya Sverige – illegala vapen blir allt fler

I globaliseringens spår ter sig Sverige allt mörkare. Brottsligheten är hög, arbetslösheten likaså och par måste dubbelarbeta för att kunna försörja sin familj.

EU-medlemskapet gör det inte enklare. Fri rörlighet för varor, tjänster och individer kallade man det inför EU-valet. Nu tycks det som att det betyder fri rörlighet för knark, vapen och kriminella.

DN rapporterar idag att de illegala vapnen ökar alltmer. Sedan år 2000 har antalet brott mot vapenlagen ökat med inte mindre än 20 %. Många av vapnen kommer från forna Jugoslavien, skriver man.

I det stora hela konstaterar jag att den skenbart ökade friheten innebär ett liv i bojor. Många finner sig instängda i sina hem på grund av den höga kriminaliteten, antidepressiva mediciner förbrukas i rasande takt, självmorden blir allt fler och drogerna florerar. Är detta frihet?

10 kommentarer:

Niclas Carlsen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Weine Berg sa...

Det kan jag hålla med om, bara de är lagliga. I USA försöker Bushregeringen numera att inskränka legala vapen. Varför, kan man fråga sig?

Quantrill sa...

Det kanske börjar bli dags att helt enkelt skita i lagarna, eftersom lagarna och "förslagen" alltid skrivs mot den svensk etniska befolkningen. Vill man vara laglydig kan man bli jägare och beväpna sitt hem. En av mina bröder, den socialdemokratiske ombudsmannen tillika jägare, sa till mig att det kan vara bra att ha vapen hemma så man kan försvara sig? Mot vad då? Han som är delaktig i "det nya sverige" vill kunna försvara sig? Jag fick naturligtvis inte något svar då jag ställde frågan.

Niclas Carlsen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

varför funderar ni?

jag är jägare och har legala bössor,men har även skaffat ett par handeldvapen för framtiden och intresset...en pistol blir aldrig gammal,så den har man livet ut.

inget att fundera på,om sverige fortsätter ta in folk på samma sätt så kan man ju lätt räkna ut att det kommer bli fler och fler problem och konflikter,fler våldtäkter.

vad ska du göra om någon närstående en dag kommer hem och blivit grupvåltagen och misshandlad av 4 pers?

fortsätta vara ursvensk och ringa polisen för att sen må dåligt resten av livet över att dom fick 2år och böter?

eller bege dig av hem till dom med en stekpanna?

sverige blir värre och värre,det är bara inse,och problem kommr vi få se gott om,så har du möjlighet skaffa dom vapen du kan,om inte annat för intresset.

kommer det en dag då svenska makthavare ska strypa friheten ytterligare genom förbud med vapen så kommer då mitt vapenskåp råka ut för ett litet "inbrott"...

eller är man för politiskt inkorrekt då måntro...

Anonym sa...

Nej ! - blir Svaret.

Uppmärksamheten kring vissa skeden i det förgångna liksom vissa skeenden i nutiden häver sig över oss i en enstavig och själsligt dödande, ständig jättevåg. Detta tjänar till att ta våra medvetanden i anspråk och undanhålla oss oönskad uppmärksamhet på saker såsom de vilka följande URL:er tar upp:

Första URL:en gäller en VIDEO som påträffades på internet, den gäller folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått under Stalin-tiden.

MÄRK! hade man kunnat skylla tyskarna för detta folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått under Stalin-tiden så hade vi högst sannolikt fått höra om detta folkmord mycket ofta i TV och filmer på motsvarande sätt som ifråga om de särskilda berättelser om 2:a världskriget vilka framförts år ut och år in sedan 60 år.

Till sist en lång rad URL:er som i synnerhet tycks vara föranledda av massinvandringen jämte EU och EU:s styressätt gällande frågor om invandring till dess medlemsländer. Dessa URL:er är hastigt ihopsamlade genom ett fritt urval från internet.

Allra först två VIDEOr som påträffats på internet, de uppfattas gälla frågan om vår överlevnad och avståndstagande till EU:

1 ) European Outrage:

http://i.ytimg.com/vi/Me7QWw_q7pQ/default.jpg


2) Surviving Ragnarok:

http://i.ytimg.com/vi/gwzDrhZGogk/default.jpg>>> Om folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått >>>>:

http://judicialinc.biz/famine_1.WMV


>>> Om EU >>>:

Det är viktigt att ta med alla de URL:er som följer nedan just för att särskilt visa på vilken väldig kraft och utmanande målmedvetenhet som EU tycks ta i bruk eller främja för att pådyvla oss massinvandringen som företeelse och sin syn på denna.

FÖRST TVÅ URL:er MED VILKA DET SÄRKILT FRAMTRÄDER ATT EU:s UPPBYGGNAD KAN TYCKAS KNYTA AN TILL INRÄTTNINGAR SOM ÄR ÄGNADE ATT KUNNA MEDFÖRA ATT FÖRFÖLJELSE UPPKOMMER AV DEN INHEMSKA BEFOLKNING I MEDLEMSLÄNDERNA SOM MOTSÄTTER SIG MASSINVANDRINGEN:

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/rights/gloss_en.htm

http://www.pili.org/dadel/index.php?title=Main_Page>>>>> Vidare om EU >>>>>>:

http://fra.europa.eu/fra/index.php

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/rights/gloss_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/asylum/fsj_asylum_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=SV

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/

http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/>>>>EU-Non-Governmental>>>>>:

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/alumni/

http://www.ecre.org/

http://efil.afs.org/

http://www.enar-eu.org/

http://www.farenet.org/

Med flera på:

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3e4a7ba0e1a25>>>> EU-ResearcH >>>>>>:

http://www.ecmi.de/

http://www.icmpd.org/

http://www.priae.org/>>>>>> Därtill EU-Others >>>>>:

http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html

http://www.sietar.org/

---slut på urvalet----

Anonym sa...

FÖRNYAT INLÄGG !!! TA BORT DET INLÄGG SOM NYSS SÄNDES 0MKR 08.30 -ERSÄTT DET MED DETTA ISTÄLLET, FÖR URL:erna TILL NÅGRA VIDEOr BLEV FEL I FÖRSTA INSKICKET. HÄR ÄR DE RÄTTADE SÅ ATT VIDEORNA KAN SPELAS.

HÄR KOMMER ALLTSÅ INLÄGGET MED SAMMA INLEDNING SOM I DE FÖREGÅENDE:
------------------

Nej ! - blir Svaret.

Uppmärksamheten kring vissa skeden i det förgångna liksom vissa skeenden i nutiden häver sig över oss i en enstavig och själsligt dödande, ständig jättevåg. Detta tjänar till att ta våra medvetanden i anspråk och undanhålla oss oönskad uppmärksamhet på saker såsom de vilka följande URL:er tar upp:

Första URL:en gäller en VIDEO som påträffades på internet, den gäller folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått under Stalin-tiden.

MÄRK! hade man kunnat skylla tyskarna för detta folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått under Stalin-tiden så hade vi högst sannolikt fått höra om detta folkmord mycket ofta i TV och filmer på motsvarande sätt som ifråga om de särskilda berättelser om 2:a världskriget vilka framförts år ut och år in sedan 60 år.

Till sist en lång rad URL:er som i synnerhet tycks vara föranledda av massinvandringen jämte EU och EU:s styressätt gällande frågor om invandring till dess medlemsländer. Dessa URL:er är hastigt ihopsamlade genom ett fritt urval från internet.

Allra först två VIDEOr som påträffats på internet, de uppfattas gälla frågan om vår överlevnad och avståndstagande till EU:

1 ) European Outrage:

http://www.youtube.com/watch?v=Me7QWw_q7pQ


2) Surviving Ragnarok:

http://www.youtube.com/watch?v=gwzDrhZGogk&feature=user>>> Om folkmord som kommuniststyret i Ryssland anklagas för att ha begått >>>>:


http://judicial-inc.biz/famine_1.WMV


>>> Om EU >>>:

Det är viktigt att ta med alla de URL:er som följer nedan just för att särskilt visa på vilken väldig kraft och utmanande målmedvetenhet som EU tycks ta i bruk eller främja för att pådyvla oss massinvandringen som företeelse och sin syn på denna.

FÖRST TVÅ URL:er MED VILKA DET SÄRKILT FRAMTRÄDER ATT EU:s UPPBYGGNAD KAN TYCKAS KNYTA AN TILL INRÄTTNINGAR SOM ÄR ÄGNADE ATT KUNNA MEDFÖRA ATT FÖRFÖLJELSE UPPKOMMER AV DEN INHEMSKA BEFOLKNING I MEDLEMSLÄNDERNA SOM MOTSÄTTER SIG MASSINVANDRINGEN:

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/rights/gloss_en.htm

http://www.pili.org/dadel/index.php?title=Main_Page>>>>> Vidare om EU >>>>>>:

http://fra.europa.eu/fra/index.php

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/rights/gloss_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/fsj_immigration_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/asylum/fsj_asylum_intro_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=SV

http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/

http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/Ecri/1%2DECRI/>>>>EU-Non-Governmental>>>>>:

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/alumni/

http://www.ecre.org/

http://efil.afs.org/

http://www.enar-eu.org/

http://www.farenet.org/

Med flera på:

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3e4a7ba0e1a25>>>> EU-ResearcH >>>>>>:

http://www.ecmi.de/

http://www.icmpd.org/

http://www.priae.org/>>>>>> Därtill EU-Others >>>>>:

http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html

http://www.sietar.org/

---slut på urvalet----

Spitfire sa...

I samband med att Sovjetunionen kollapsade, lades grunden för en gigantisk vapenmarknad.
Innan Sovjet-trupperna drog sig tillbaka från de tidigare ockuperade länderna, sålde man i stort sett allt i utrustningsväg som gick att sälja.
I Baltikum, Tjeckoslovakien, Polen, Ungern... och inte minst i DDR... gjordes stora vapenaffärer.

Cash = vapen!

Anledning 1: varken manskap eller officerare hade fått ut några löner under senaste året. Eller längre...
Anledning 2: det fanns inga pengar i Moskva.

Konsekvens: man sålde bl a ut mängder av vapen & ammo. Oräkneliga lastbilslass med AK 47:or och AK 74:or samt Tokarev pistoler, CZ (och andra pistoler från den då tjeckoslovakiska vapenindustrin) samt ammo förstås, bytade ägare.
Ingen hade längre koll på någonting, då hela Sovjetsystemet var i fritt fall. Manskapet bokstavligen svalt på många håll i sina förläggningar, från Baltikum söderut längs hela järnridån, i brist på proviant. Och hemma väntade ännu mer elände och bedrövelse: utarmning och fattigdom. Man var helt enkelt tvungen till att överleva.

Och det var som sagt cach som gällde, och de i väst som hade kontanter (svarta...) köpte för glatta livet! Dollar och D-mark var starka kort.


Vapen var en utmärkt investering för framtiden, med utomordentligt bra ränta på investeringarna.
Det är detta vi ser ser effekterna av i dag; och inte bara i Sverige förstås.
Med öppna gränser - åtminstone i Sverige, utan någon tullpersonal - väller det bokstavligen in illegala vapen i okontrollerbara mängder. Från praktiskt taget outtömliga depåer i Baltikum och östra Europa.
Att plocka in några vapen i bilen till Sverige, är ju världens enklaste sak... Det klarar vilken skolunge som helst av!

Och... vi får slutligen inte glömma smugglingen via den "logistiska infrastrukturen". Alltså lastbilstrafiken. Tusentals trailers, hemmahörande i Baltikum och östra Europa åker in och ut ur Sverige varje vecka... året runt.
Och dessa killar som kör har sannerligen inga överdrivet höga löner; hemma har man familjer som väntar... Klart att man snabbt och enkelt gärna vill dryga ut den inte sällan usla chaufförslönen!

Jag förstår inte varför detta med illegala vapen, plötsligt skulle vara något nytt för polisen i Sverige! Eller ansvariga politiker!

Allt sådant här som jag nu berättat, talade man om för mig i respektive länder redan för 15 år sedan! Och där jag till och med blivit erbjuden att handla. Fast jag tackade naturligtvis nej!

Var har svensk polis varit de senaste 10-15 åren? Eller vad har man sysslat med?
Kanske har RPS spillt alldeles för mycket tid på att, ställa till en massa skit för landets legala vapenägare... FAP hit och FAP dit!

På det att man alldeles totalt missat själva poängen med den (illegala) svenska vapenmarknaden!

Vilket lett till att i dag är även den mest simpla snattare beväpnad med en pistol, "importerad" från östra EU!

Hurricane sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Hurricane sa...

Det är skönt att veta att, jag inte är ensam om mina tankar… när det gäller det där med legala vapen… och som plötsligt och godtyckligt kan tas i beslag. Och det känns bra!

Skrev följande brev i början av januari till Sveriges Vapenägares Förbund (SVF), i och med det nya året tagit sin början.

”Medlemstidningen har under året tidvis erbjudit skrämmande läsning, främst med tanke på polismyndighetens godtycklighet i samband med
avslag på vapenlicenser. Men också när det gäller indragning av licenser, där det inte tycks finnas
minsta antydan till nationell konsekvens. Helt plötsligt kan myndigheterna
få för sig att dra in vapenlicenserna! Anledningen behöver uppenbarligen inte vara brottsrelaterat, det tycks räcka med att man nyser på fel plats,
vid fel tidpunkt...

Ett sådant system är mycket farligt för medborgaren, särskilt om man är legal vapenägare. Därför infinner sig en tanke: kanske borde man skaffa sig en back up, i form av några vapen (illegala naturligtvis) så att man kan fortsätta med sin hobby. Om myndigheterna plötsligt en dag skulle få för sig att man är olämplig som legal vapenägare!

Det finns en sak jag inte tycker om med tidningen. Det är en totala anonymiteten.
Det gör tidningen tidvis ganska ointressant, vilket lett till att jag starkt överväger att säga upp mitt medlemskap.

Polismyndigheter, tingsrätter, länsrätter, hovrätter...någonstans i Sverige.
Tidningens och SVF:s trovärdighet gentemot sina medlemmar, men också samhället i övrigt, skulle definitivt öka om man preciserade var och vilken stad det handlar om. Samtidigt som man namngav myndighetspersoner; man får inte glömma att det alltid finns en människa bakom ett beslut i en domstol eller hos en myndighet.
De som jobbar där är inga konstiga robotar. Utan människor bestående av kött och blod. Och alla har en befattning och ett namn! Det är inte alls bra att myndighetspersonerna i Sverige tillåts gömma sig bakom en anonym fasad. Det leder bara till att man ostört kan fortsätta med sin ifrågasatta verksamhet(godtyckliga beslut). Dessvärre har man tillåtits att vänjas vid detta.

Det tycks finnas någon form av utbredd myndighetsskräck förankrad i Sverige, och för dem som jobbar där. Är det Gustav Wasa som spökar! Jag förstår inte detta... Dessa människor förtjänar naturligtvis inte denna status... respekt... eller vad man väljer att kalla fenomenet.
Det är människor precis vilka som helst, med den skillnaden att de är avlönade av oss och skall hjälpa och bistå oss i olika administrativa och byråkratiska frågor och ärenden. Ingenting annat.

Genom att nämna dessa personer vid namn, innebär det om inte annat, vetskapen om att ha ögonen på sig. De beslut som man fattar skall givetvis tåla dagsljus och offentligt kunna exponeras för allmänheten!
Dessa tjänstemän måste naturligtvis kunna stå fast vid sina beslut, och vilka givetvis samtidigt skall tåla att närmare granskas av allmänheten. Dessutom vid behov sakligt kunna motivera dem.
Något annat är otänkbart för en demokrati.
Dessa tjänstemäns arbetsplatser får inte förbli anonyma, eller hindras respektive skyddas
från insyn. Aldrig. Det handlar absolut inte om att "hänga ut" någon, utan bara om relevant information. Ren information - av allmänt intresse - om hur olika tjänstemän fattar beslut och exempelvis tolkar samma lagtext... Och hur enskilda tjänstemän vid till exempel polismyndigheten uppenbarligen begår grova tjänstefel då man bortser från, och åsidosätter, Svea Rikes lag, då man väljer att gå efter godtyckliga rekommendationer från Rikspolisstyrelsen (RPS).
Detta skulle med all säkerhet bidra till att man blev lite försiktigare i sin godtycklighet. Därmed har SVF kommit en bra bit på väg.
Genom att konsekvent skydda samhällets administratörer, och låta dem förbli anonyma, tillåts
de ostört få hålla på att göra livet surt för medborgarna.

Alla människor tycker om makt, samt älskar att utöva den. Olyckligtvis är det inte många som
kan hantera makten på rätt sätt...”