29 oktober, 2008

Rakryggadläsare konfronterar Maria Leissner

Rakryggad uppmuntrar allt som oftast sina hängivna läsare att skrida från ord till handling. Att vara medveten är ett bra första steg, men måste också följas av konkret handling för att få till stånd en förändring. Det går inte i längden att vara missnöjd med samhällsproblemen och inte göra något åt det. Även den minsta insatsen är ett steg framåt.

Nedan publicerar jag mäjlkonversation mellan en Rakryggadläsare och Maria Leissner, utrikesdepartementets ordförande för delegationen för romska frågor. Ämnet är det rättshaveristiska agerandet från Leissner gentemot myndigheter som skött sina uppgifter enligt regelboken. Fallet beskrivs här av UNT.


Från: Anders Jansson
Till:
maria.leissner@foreign.ministry.se
Datum: 2008-10-16 12:26


Ärende: JO-anmälan?
Angående behandlingen av Romerna och deras anhöriga, under deras tillfälliga sjukhusvistelse i Uppsala i samband med olycka.Hej!


Som tack för utfört arbete JO-anmäls nu Polisen, Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun. Här sköter sig tre samhällsinstanser klanderfritt och behandlar Romerna efter rådande svensk lag. Och för detta blir de JO-anmälda. Ni politiker pratar sig varma om "människors lika värde", men agerar precis tvärtom. Är man en minoritet i dagens Sverige så ska man tydligen behandlas med silkesvantar och få lite mera utöver. Behandlas minoriteter som i ovanstående fall, som vilka som helst, är de marginaliserade, diskriminerade och i det närmaste utsatta för rasism enligt eran tolkning. Varför?

Mvh


Anders Jansson


Hej Anders,


Du har rätt i att många ansträngde sig i Uppsala Kommun för att ge de skadade rumänska romerna den vård de behövde. Trots det finns många frågetecken som delegationen har bett JO titta på. Det är fortfarande delvis oklart för många instanser i Sverige hur man ska tillämpa de olika bestämmelser som handlar om EUmedborgares rörelsefrihet och rätt till hjälp och skydd vid tillfälligt besök i andra EUländer, det märkte vi under de aktuella händelserna. En rad besvärligheter inträffade, som polisavhysning av de romer som kommit för att stötta sina skadade släktingar, en bristande samordning och beredskap hos kommunen att överhuvudtaget hantera människor som är i nöd men saknar det allra mest grundläggande som t ex nånstans att sova och tvätta sig.De bestämmelser som finns och de beslut som fattades beträffande när de två familjemedlemmar som var svårast skadade skulle kunna transporteras tillbaka till hemlandet motiverar också att JO tittar på detta lite närmare. Att skriva ut en liten flicka med multipla höftfrakturer och ett nyinsatt s k Hoffmaninstrument runt hela höftpartiet till en bil, utan möjlighet att sköta vare sig normal hygien eller behandling av nyopererade sår är en detalj som kan förtjäna en diskussion.


Kommunen ordnade med en campingstuga, men det ändrar inte det faktum att sjukhuset skrev ut henne till en medicinskt helt oacceptabel situation. Flickan fick omgående en inflammation i såret och var tvungen att akut uppsöka sjukhuset igen. Mamman sattes på ett flygplan till stora kostnader för samhället bara någon dag efter att man sytt ihop hennes sargade buk för att hon då bedömdes som "transportabel". All sjukvårdspersonal som reste med detta i hast ivägskickade specialchartrade plan kostade dessutom stora pengar för samhället.


Min slutsats från detta särskilda fall är att vår välfärdsapparat är väldigt bra på att ge hjälp åt människor som redan har en viss levnadsnivå när det gäller boende, pengar till medicin, tillgång till badrum mm, men att man står ganska handfallen och därför riskerar att fatta fel beslut när man hanterar människor vars standard ligger så fruktansvärt under det vi normalt ser i Sverige. Sedan har du alldeles rätt i att väldigt många i Uppsala gjorde väldigt mycket för att hjälpa till i ett bekymmersamt läge där reglerna är oklara. Det kan ju också JO komma att konstatera!


Med vänlig hälsning,


Maria Leissner


Ordförande för delegationen för romska frågor

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hennes titel är ju helfestlig!

Maria Leissner
Ordförande för delegationen för romska frågor

Jämför med följande historiska personer:

Martin Luther,
Chef för Reichssicherheitshauptamt
RSHA's avdelning D III för Judefrågor och raspolitik.

Louis Darquier de Pellepoix,
Vichyregimens minister för judefrågor.

Fosterjordnära sa...

När jag reser utomlands är jag mycket noga med att se till så reseförsäkringen är betald och gällande. För jag vet att om jag blir skadad eller sjuk i t.e.x Turkiet så skall inte turkarna tvingas stå för min nota.

Hade dessa romer ingen försäkring som gällde?

Anonym sa...

OM romer nu är EU-medborgare så har väl inte svenska myndigheter någon uppgift att ansvara för tillresta familjemedlemmar.

Leissner får mig att må riktigt illa. Hon kan parkera sitt välavlönade arsel på en camping så hon kan kela med sina skyddslingar. Sjukt missbruk med myndighetsutövning, kasta ut folkpartifnasket.

Fosterjordnära sa...

"Leissner får mig att må riktigt illa. Hon kan parkera sitt välavlönade arsel på en camping så hon kan kela med sina skyddslingar. Sjukt missbruk med myndighetsutövning, kasta ut folkpartifnasket."


Ps. Hon får inte glömma att ta med sig romerna Ds

Karl sa...

Vissa blev tydligen inspirerade när de läste om Maria Leissner och JO-anmälan. Hon har nu blivit anmäld själv.

Anmälans Diarienummer hos JO: 6558-2008

Anonym sa...

Lite information här för alla som diskuterar Maria Leissner... hon kanske inte är så het ändå med tanke på att hon JO-anmälts av 70 % av Romerna.

Anmälans Diarienummer hos JO: 6558-2008