06 december, 2008

En Rakryggads enträgna kamp mot Expressen

I följande mäjlväxling får vi se en Rakryggads obändiga kamp mot besserwisserblaskan Expressen och dess redaktör Maria Rydhagen och chefredaktör Lars Molin. Det hela gäller den snedvridna rapporteringen av demonstrationen i Lund som kan läsas här.

DETTA ÄR FÖRSTA BREVET JAG SKICKADE TILL RYDHAGEN, SÖNDAG 30 NOV, DÄR JAG IFRÅGASÄTTER HENNES RAPPORTERING KRING HÄNDELSERNA I LUND:

Redaktör Maria Rydhagen - Kvällsposten/Expressen,


Hej. Har just läst redaktör Maria Rydhagens referat från Lund: Kaos råder på Lunds gator, lyder rubriken på artikeln. Vidare står det i ingressen att, "Högerextrema Karl XII-demonstranter har drabbat samman med motdemonstranter." I artikeln förekommer vidare substantiven "högerextremister" och verbet "högerextrema" sammanlagt åtta gånger, medan begreppet motdemonstranter förekommer tretton gånger. Då jag läst igenom artikeln, blir jag väldigt konfunderad. Medan jag spontant undrar för mig själv: var får redaktör Rydhagen egentligen "högerextremister" och "högerextrema" ifrån. Är det etiketterade uppfattningar som bara trollats fram så där utan vidare, ur det politiskt korrekta och etablerade medvetandearkivet? I syfte att försöka manipulera läsarna! För att inte tala om "motdemonstranter"...!


Inte någonstans i texten framgår det att de s k "högerextremisterna" på något sätt vare sig uppträtt extremt eller på något sätt skulle ha stört ordningen. Var det kanske de beskrivna banderollerna med devisen: "Försvara yttrandefriheten" som störde de s k motdemonstranterna? Och fick redaktör Rydhagen att sätta etiketten "högerextrema" på dessa människor!


Vad jag har förstått handlade det om en demokratiskt sanktionerad och organiserad marsch till ett monument, minnande om de stupade vid slaget vid Lund 1676. Det fanns tillstånd till manifestationen och allt sköttes uppenbarligen snyggt och prydligt, ända tills de där motdemonstranterna dök upp på scenen. Ännu mer förvånad blir jag förstås då jag läser hur de s k motdemonstranterna uppenbarligen medvetet och planerat försökte störa, hindra och provocera den marscherande gruppen människor med olika våldsaktioner. Den grupp som enligt KvP och redaktör Rydhagen är högerextrema och utgörs av högerextremister.

Som jag kan utläsa från referatet, måste det väl snarare vara precis tvärt om; och inte som står i ingressen... Alltså: motdemonstranter har drabbat samman med "högerextrema Karl Xll-demonstranter! " En lika redaktionell som objektiv regel brukar vara att, man vanligtvis brukar inleda en sådan påstående mening med den (i detta fall) attackerande mobben, i syfte att ge läsaren en korrekt bild av händelseförloppet. Samtidigt uppstår osökt ännu en gång frågan: vad är det som är så förskräckligt extremt? Motdemonstranter! Det låter mycket legitimt och politiskt korrekt; vad har dessa förtjänat för att redaktionellt behandlas med detta oskyldiga, söndagsskolebetonade och folkliga epitet: m-o-t-d-e-m-o-n-s-t-r-a-n-t-e-r"? Är det inte snarare en vidrigt ful pöbel och en groteskt provocerande vänsterfalang bestående av vandaler som vid upprepade tillfällen - sanktionerade av marxistiska Expo - stör samhällsordningen, skapar kaos och försöker våldföra sig på både demonstrationsrätten, det demokratiska samhället och yttrandefriheten i Sverige. .


Och den där mellanrubriken: "Inga rasister på våra gator". Var kommer detta in i bilden? Redaktör Rydhagen rapporterar ingenstans i sin artikel att det skulle finnas några s k rasistiska inslag i denna manifestation.! Som journalist borde Rydhagen fråga de där våldsamma och provocerande vänsterelementen vad det egentligen är som man håller på med. Och varför inte konfrontera Ung vänsters ordförande Thisbe Stadler, med frågan: varför han/hon? är med i ett mördarparti som kommunisterna, med 100 miljoner mördade människor på sitt samvete! I stället för att jämt och ständigt i svensk press smeka de här extrema massmördardyrkarna (Pol Pot, Mao, Castro, Che Guevara, Stalin.m. fl) medhårs.!


Det är helt enkelt förödande för vårt land att, dessa destruktiva uppträden i det svenska samhället konsekvent är understödda och sanktionerade av svensk media. Inte minst genom sådana journalister som du själv, redaktör Maria Rydhagen. Detta är en lika olycklig som tragisk utveckling för både yttrande- och tryckfriheten i Sverige; samt naturligtvis för demokratin.

Tycker inte redaktör Maria Rydhagen att, det hade varit mer redaktionellt berättigat att benämna de där s k motdemonstranterna för - VÄNSTEREXTREMA! Samt VÄNSTEREXTREMISTER! Det tycker jag! Dessutom med tanke på det brutala, okultiverade, primitiva, ociviliserade, retarderade och utvecklingsstörda sätt med vilket man uppträder.

Varför får man aldrig se dessa båda begrepp: VÄNSTEREXTREMA! och VÄNSTEREXTREMISTER! i redaktör Rydhagens texter från verklighetens Sverige? Ser fram emot ett svar på detta!Vänliga hälsningar,


Rakryggad Ifrågasättare


____________________________________________________________________________ DÅ RYDHAGEN INTE SVARADE, SKREV JAG ETT PAR DAGAR SENARE OCH UNDRADE VARFÖR:


Maria Rydhagen....

Jag väntar fortfarande på ett svar... Varför svarar du inte? Är ni alla stöpta i samma PK-form som är anställa bakom tangentborden på Expressen/GT/KvP...? För ingen vågar aldrig någonsin svara på ett brev? Det är mycket märkligt: Peter J. Olsson, Anna Dahlberg, Otto Sjöberg, Ann-Charlotte Marteus... och nu Maria Rydhagen...!


Rakryggad Ifrågasättare

_____________________________________________________________________________ ILSKNADE TILL; SKREV ETT BREV TILL RYDHAGENS CHREFREDAKTÖR, LARSMOLIN PÅ KVÄLLSPOSTEN:


Detta brev är avsett för chefredaktör Lars Molin....Hej. Jag undrar om det överhuvudtaget finns någon rakryggad redaktör eller journalistpå Expressen/GT/KvP...? Och som kan besvara ett brev (mail). Maria Rydhagen klararinte av det, har gett henne två möjligheter. Rydhagen är dock i mycket gott sällskap! Skall detta sällskap utökas och bli ännu större, eller...?Det aktuella brevet till Redaktör Rydhagen finns här nedan.


Vänliga hälsningar,

Rakryggad Ifrågasättare

____________________________________________________________________________ UNDER TIDEN BLEV JAG ÄNNU MER FÖRBANNAD PÅ RYDHAGEN; SKICKADE HENNE DÄRFÖR FÖLJANDE BREV I ETT MAIL:


Maria Rydhagen - KvP,


Den svenska journalistkåren, har länge levt i en homogen och kollektiv illusion om att, vara överlägsen allt och alla.Där ingen skulle kunna tänkas våga ifrågasätta pressens politiska auktoritet. Och där alldeles för många suspekta figurer ingått i denna konstellation... men som dock åtnjutit kollegialt beskydd. Och de som inte följt spelreglerna har blivit utfrusna.Genom att låsa in sig själva och den egenhändigt konstruerade sanningen på redaktionerna, har man i sin politiskt inskränkta verklighet försökt skapa en ny utopisk värld. En pseudovärld, som har och länge haft, mycket lite gemensamt men den värld och den sanning i Sverige som människor dagligen tvingas konfronteras med, och leva med.


Ni har på ett mycket okultiverat, ohyfsat och egensinnigt sätt monopoliserat sanningen. Samtidigt som ni medvetet marginaliserat och idiotförklarat läsarna.Ett av de grövsta misstagen hos er politiska journalister i mediasverige är att, man lagt stor tonvikt vid det personliga tyckandet och tänkandet. Oftast (röd)färgat av högst privata politiska åsikter. Media skall definitivt inte fungera som någon sorts privat dagbok, för "överambitiösa" journalister. Det är självklart inte era privata reflektioner eller ert personliga tyckande som skall prägla tidningen... Det borde man själv begripa. Journalistisk rapportering skall vara objektiv. Och det skulle naturligtvis redaktionsledningen också ha förstått - om man inte varit av till synes samma inskränkta åsikt!


Människor har förväntats svälja denna konstruktiva "sanning", som den privilegierade journalistkåren tagit sig den stora friheten att servera läsarna. Privilegium så till vida att, man aldrig behövt ta ansvar för vad man skrivit eller tvingats konfronteras med någon offentlig kritik och behövt ta någon debatt! Då någon protesterat har man bara "missförstått", eller varit offer för "vilseledande propaganda". Kommunikationen har ALLTID varit enkelriktad. Läsarna har helt enkelt inte vetat eller förstått "det bästa", eller vad som varit "riktigt". Vuxna människor - en masse - har omyndigförklarats på löpande band!


Varje form av redaktionell kritik har traditionellt tigits ihjäl, och fullständigt nonchalerats. Debattartiklar och insändare som andats minsta avvikelse från politiska agendan, har konsekvent refuserats och kastats i papperskorgen. Ingenting som förväntats kunnat störa journalisternas manipulering av verkligheten har tillåtits passera PK-filtret. Allt har skett med baktanke och minutiös planering. Med andra ord: media har haft total kontroll över det skrivna ordet, och därmed också över vilka tankar, åsikter och politisk inriktning som fått lov att exponeras, och som medgetts redaktionellt utrymme. Vi talar alltså om: mycket avancerad och kvalificerad censur!


Maria Rydhagen: dessa tider är nu tillända! Antar att du känner till begreppet blogg; forum på nätet där både det ena och det andra exponeras, diskuteras och penetreras. Det har säkert inte undgått dig att, även Expressen, GT och KvP, dess chefredaktörer och skrivande journalister allt oftare blivit föremål för en djupare granskning av allmänheten. Bland vilken vreden hela tiden växer; då det går upp för var och en på vilket sätt man under lång blivit förd bakom ljuset: helt enkelt lurad och bedragen. Samt snuvad på sanningen! Bloggar i likhet med www.rakryggad.nu, ://imittsverige.blogspot.com och www.frianyheter.nu tillsammans med en lång rad andra; vilka alla går i spetsen för en helt ny epok i Sverige, då det gäller seriös redaktionellt profilerad journalistik beträffande sanningen och fria politiska åsikter. Och där både politiskt och medialt (det symbiotiska förhållandet) relaterat fusk och bisarra oegentligheter avslöjas på löpande band. Den verkliga och ofta obehagliga sanningen uppdagas och exponeras förbehållslöst och frekvent, vilket kommer att fortsätta i accelererande takt och omfattning.


Tiden är snart tillända - tack och lov - då ni amatörmässiga politiska besserwissers utan insyn kunde styra den dagliga politiska agendan i Sverige. Det inkluderar i hög grad sådana underkvalificerade och obegåvade, men självutnämnda "talanger", som dig Maria Rydhagen. Och så länge ni PK-journalister inte har kurage att träda fram i det offentliga ljuset, och varken vågar eller vill bemöta kritik eller ta en debatt med dem som tycker annorlunda, kommer bloggarna att fungera som mellanhand och forum. Genom att konsekvent bara försöka tiga ihjäl varje försök till dialog, är ni ute på mycket, mycket tunn is Maria Rydhagen. Inte ens Expressens, GT:s eller KvP:s röda loggor kommer att kunna hjälpa er. Nedräkningen har i praktiken redan börjat...


Ditt handlingsförlamade försök att tiga ihjäl (precis som dina kollegor gör.), upplever jag bara som en desperat dödsryckning från PK-journalister som ser slutet närma sig. Du och dina kollegor i likhet med exempelvis Dahlberg och Marteus på Expressen, skjuter bara er egen oundvikliga undergång framför er. Dessvärre... du och dina kollegor bedriver er nuvarande PK-journalistik på lånad tid.


Jag förstår väl mycket väl att ni inte svarar på några brev som andas kritik: det måste kännas som att stå där med byxorna neddragna till knäna, med rumpan bar, då du läser exempelvis ett brev som detta! För där finns just inget relevant svar! Att ens försöka svara, skulle bara göra att du framstod som löjlig. Det här är ju ingen fejkad TV-debatt eller stupid TV-soffa med PK-filtren påkopplade, och där allt är så förutsägbart. Det är heller ingen PK-redaktion, där du kan gömma dig bakom tidningens fasad. Nej, det här är verklighet. Det är det som är den stora skillnaden! Verkligheten.! Vad jag menar? Jo, att bara försöka svara på mitt brev, där jag ifrågasatte ditt referat från Lund. Vad skall du egentligen svara? Det måste helt vara oerhört genant att läsa hur allt fler människor genomskådar dina och kollegornas manipulativa PK-förehavanden. Har dessutom sett flera kommentarer i anslutning till din rapportering från Lund, på flera forum. Alla är överens: du är en opålitlig vänstersympatisör (kanske en vänsterextremist.!), som inte försitter minsta tillfälle till att få ut ditt privata budskap i tidningsspalterna. Usch, vilken journalistik!


Genom att nonchalera en dialog med läsarna och aldrig besvara breven ni får, ger er kanske en falsk illusion om att ni tror er ha satt brevskrivaren "på plats" eller "förringat hans existens" och degraderat honom till "idiot". Nej, jag ser det hellre som en irrationell överslagshandling där man av gammal vana ända in i det sista försöker rädda sig själv, fast sanningens ögonblick är nära förestående. Du, Maria Rydhagen, måste väl ändå vid det här laget ha begripit att, bakom många av dessa bloggar finns det både mycket kunniga journalister och duktigt politiskt medvetna skribenter; men som av etablissemanget länge konsekvent förvägrats tillträde till det offentliga rummet, till följd av att de politiska ideologierna legat på fel sida om mitten. Bloggarna representerar i dag det offentliga rummet! Ett forum och ett öppet, ljust rum utan stängda dörrar och som dagligen vinner allt större trovärdighet och förtroende bland allmänheten. Det är så en demokrati skall fungera.Det kan väl inte undgått dig att, bloggarna växer för varje dag, och får ett allt större utrymme och inflytande bland nyhetshungrande människor i landet. Man är helt enkelt trött på PK-pressens manipulerande och smusslande med verkligheten. Man vill helt enkelt veta vad som verkligen händer och läsa om sanningen!


Maria Rydhagen, vi lever inte, och bor inte, i det gamla Sovjetunionen eller DDR. Vi finns, både du och jag, i Sverige i november 2008. Du och dina kollegor är 20 år - eller mer - efter er tid; dessutom i fel land! Maria Rydhagen, ditt agerande är inte bara fåfängt, utan lika mycket tragiskt och på samma gång logiskt. Detta lönlösa och patetiska sätt, på vilket du försöker tiga ihjäl en litterär dialog (uteblivet svar på mitt brev) säger mer om KvP (PK-media), dig själv och din situation än vad ett långt, långt brev med staplar av PK-ord skulle ha gjort. Tack Maria Rydhagen, du bekräftar bara vad vi som har både ögon och öron öppna redan vet... eller visste.


Du har ännu en gång framgångsrikt degraderat både dig själv och KvP till en genant och oanständigt mycket, mycket låg redaktionell nivå, men... där ni båda med absolut största legitimitet hör hemma. Du och din tidning KvP är en stor och ful skamfläck för ett samhälle som kallar sig medialt öppet och demokratiskt!


Rakryggad Ifrågasättare

________________________________________________________________________________ DETTA ÄR SVARET SOM JAG ERHÖLL AV LARS MOLIN:


Hej!


Så här var det: I demonstrationståget gick ett stort antal kända nazister som viftade med högerarmarna i s k Hitlerhälsningar. Jag har talat med ögonvittnen som bekräftar detta, bl a en god vän som är expert på nazistiska grupperingar. I Kvällsposten benämner vi sådana människor högerextremister och har du problem med det ska du nog läsa en annan tidning. Vad det gäller de våldsamma motdemonstranterna så tycker jag väl ungefär som vår krönikör Kent Hansson skriver i dagens tidning: "Gräver man upp en gatsten och slungar iväg den mot en medmänniska har man en skruv lös".


Med vänliga hälsningar

Lars Mohlin

Chefredaktör Kvällsposten

_______________________________________________________________________________ MITT SVAR, MED FRÅGOR, TILL LARS MOLIN:


Lars Molin,


Tack för mail och svar. Det är man sannerligen inte bortskämd med, när det gäller svensk media. Dock mycket uppskattat! För att inte riskera att behöva bli redaktionellt missförstådd: jag är varken -ist i någonpolitisk bemärkelse eller politisk anhängare av någon -ism... bara en (o)vanlig... svensk medborgare som ifrågasätter saker och ting i vårt samhälle... Men jag vet att man i dagens Sverige knappt vågar andas minsta kritik mot PK-media på något plan, förrän man blir betraktad som en suspekt individ; omtyckta och egenhändigt konstruerade invektiv som nazist, rasist, främlingsfientlig... antidemokrat, osolidarisk... brukar ligga nära till hands att plocka fram, då de konventionella och sakliga argumenten sinar.


Kan ana ett generöst stänk av detta förhållande i följande mening: "I Kvällsposten benämner vi sådana människor högerextremister och har du problem med det ska du nog läsa en annan tidning."Kan trösta dig Lars Molin med att, jag passar inte det minsta alls in på ett eventuellt försök att placera mig i något nationalsocialistiskt fack eller kartotek! Precis lika lite som jag skulle platsa i något motsvarande register åt andra hållet...


Dock har jag ett par frågor som kräver svar, innan jag är riktigt nöjd. Vad kallar man på KvP dessa maskerade "motdemonstranter" som "gräver upp gatsten". Och som vi alla mycket väl känner till - är understödda av bland annat AFA och Expo, samt ingår i dessa politiska konstellationer - samt som dessutom är hängivna en annan -ism? Vad kallas dessa övertygade och svurna anhängare av denna blodbesudlade, våldshyllande,antidemokratiska, människofientliga, utvecklingsfientliga och brutala... -ism, med ett gemensamt namn? Jag skulle uppskatta om du som chefredaktör på KvP, ville vara så snäll och berätta detta för mig. Och samtidigt: varför nämns aldrig dessa -ister eller denna -ism med sina riktiga namn i exempelvis Kvällsposten?


Varför döljer man, och skyddar, konsekvent sanningen kringdessa "mörkermän" i de redaktionella spalterna?Eller skall vi låta nöja oss med den politiskt korrekta förklaringen på deras beteende med att: "man har en skruv lös..."Erhåller tacksamt om svar...Med vänliga hälsningar,


Rakryggad Ifrågasättare

_____________________________________________________________________________ LARS MOLINS SVAR PÅ MITT OVANSTÅENDE MAIL:


Vi har tidigare granskat den våldsbenägna vänstern i artikelserier och jag är säker på att vi kommer att återkomma i ämnet. Jag håller inte alls med om att vi skulle "skydda" dessa grupper. Men sedan tycker jag att du blandar ihop äpplen och päron lite när du skriver "AFA och Expo". AFA kan kopplas till en lång rad kriminella gärningar medan Expo, såvitt jag kan förstå, är en hedervärd journalistisk produkt som på ett föredömligt sätt granskar kriminellt belastade politiska grupperingar på högerkanten. Det finns en avsevärd skillnad mellan att kasta gatstenar och att bedriva undersökande journalistik.


Med vänliga hälsningar

Lars Mohlin

Chefredaktör Kvällsposten

17 kommentarer:

Incendia sa...

Det är nästan komiskt att se hans avslutande mail där han helt har blundat för att Expo har kopplingar(gamla medlemmar) till AFA. Som chefredaktör måste jag säga att alla hans svar är på otroligt låg nivå.

Anonym sa...

Dessa murvlar klarar inte av folk som Du och Weine plus några fler sanningssägare. Omöjligt att besvara utan att bli bortgjord. Men tack för ert enträgna arbete, samt hoppas på fler "dagsedlar". M.V.H. Blodsven

Dragan Klaric sa...

"Expo en hedervärd journalistisk produkt" jag spydde när jag läste det och jag spyr fortfarande! Det är klart som fan att Expopressen skyddar sina bulvaner på expo. Vad ska de annars göra? Hur många AFAiter finns det inte på expos avlöning? Där bet sig Lars Mohlin i arslet. Bra jobbat :)

Dragan

Anonym sa...

Hej Weine!

Bra publicerat! Har personligen inte köpt Expressen/GT på flera år. Jag kan lova dig att fler o fler svenskar "vaknar", sista månaden ytterligare två kompisar och jag känner otroligt många som kommer att rösta SD nästa val (jag vet att du inte är medlem i partiet). Vill bara säga att ditt och många andras aktiva engagemang ger resultat, vi är många där ute som kontinuerligt kommunicerar ut medias lögner (läs inte minst Expressen/GT) och det kommer bli en smaskigt uppvaknande för PK-Sverige 2010. Kämpa på, du gör ett grymt arbete!

//Fredrik

Fröken Sverige sa...

Bra jobbat, som alltid, Weine!

Kände att ett gammalt inlägg i min blogg blev aktuellt, då det just handlade om en mailväxling med Maria Rydhagen och har nu flyttat det till dagens datum med länk till ditt inlägg.

Skrev till henne för att hon anser att en gruppvåldtagen 15-åring är att betrakta som en kvinna.

http://imittsverige.blogspot.com/2008/09/tre-invandrarpojkar-hktade-fr.html

Mvh

/FS

World traveller sa...

Hej Weine. Jag har precis som du skrivit och undrat over en del konstigheter som skrivs i svenska media, baade i Expressen och Aftonbladet och precis som du faar jag aldrig naagra svar. Ibland publiceras fraagorna/kommentarerna ibland inte. I naagra fall naer jag har faatt medhaall av andra saa plockas baade nyhetsartiklar och kommentarer bort, senast igaar kvaell hos Expressen. Jag skrev foeljande fraaga till Expressens kroenikoer Anna Koenig Jerlmyr efter att artikeln och kommentarerna stoppades: Mer censur paa Expressen/KVP. Dom hade just nu en artikel om de kriminella invandrargaengen "Kungarna" som sprider skraeck i Malmoe. Man fick laemna kommentarer paa vad man tycker borde goeras aat problemet. Men daa samtliga kommentarer kritiserade nuvarande och foerra regeringen och var positiva till Sverigedemokraterna och aeven hade kraftfulla foerslag vad som borde goeras med packet saa stoppades baade artikeln och kommentarerna illa kvickt. Skraemmande vilken censur som bedrivs i Sverige idag. Kan du ge ett svar paa varfoer det censureras saa? Jag foervaentar mig inget svar. Foeljande fraaga skrev jag till Expressens andre kroenikoer, Luciano Astudillo: Varfoer aer det saan censur i svenska media? Bilder paa kriminella invandrare ljuspixlas och dom kallas "goeteborgsgrabbar", "ungdomsgaeng", Saefflemannen", "folkkaer svensk" m.m. medans riktiga svenskar haengs ut med bild och all info som gaar att faa redan innan dom aer doemda. Jag tycker att alla kriminella ska haengas ut paa bild, aatminstone de som doemts foer grova vaaldsbrott, vaaldtaekter o.dyl. Men jag vet att det aer inte politiskt korrekt att publicera bilder paa kriminella invandrare foer enligt vaara ledande politiker saa aer kriminella invandrare en saa foersvinnande liten skara, i stort sett helt obefintlig. Kan du ge ett svar paa min fraaga? Och i morse skickade jag denna fraaga till Aftonbladets kroenikoer Lotta Groening: Laeste precis artikeln om aeldrevaarden. Daer stod att en av anledningarna till nedskaerningarna var att Sverige har trupp som krigar i Afghanistan. Foer det foersta saa krigar inte svensk trupp i Afghanistan, daeremot goer danskar det (all heder aat dom) och foer det andra, den lilla svenska trupp som aer i Afghanistan aer i stort sett vad som aer kvar av vaart foersvar som inte borde kallas foersvar laengre eftersom det inte ens skulle kunna foersvara Stockholm. Inte ett ord naemns om denna och foerra regeringens heliga ko, massinvandringen. Ni tror inte att nedskaerningar inom aeldrevaarden kan bero paa de enorma kostnader den vettloesa massinvandringen innebaer och nu aeven fri sjukvaard och tandvaard foer utlaenningar som befinner i landet illegalt? Aer ni medvetna om vilken massiv organisation denna muslimska migration aer? Bara genom Sarajevo faerdas oever 10.000 muslimer i maanaden, mestadels maen mellan 17 och 40, foer att sen ta sig upp till Europa (De flesta till Sverige). Muslimska laenders ambassader och muslimska "hjaelporganisationer" aer inblandade. Det finns stora transitlaeger daer dom faar all hjaelp och information som behoevs foer att ta sig hit. Vet ej om svensk personal fraan migrationsverket aer inblandad men det skulle inte foervaana mig det minsta. En fraaga till dig Lotta; varfoer svarar du aldrig paa fraagor paa denna blogg? Har aeven skrivit till de stora politiska partierna och staellt dessa fraagor: Hur har ni taenkt betala foer en oekad massinvandring av maenniskor som det nu borde vara bevisat till stoerre delen aldrig kommer att komma ut i det svenska arbetslivet och aldrig tillfoera naagonting till landet? Och vad kommer ni att goera aat de problemen det innebaer med invandrargaeng som drar omkring och misshandlar och vaaldtar? Foer ni kan vael inte foerneka att det har skett en drastisk oekning av gruppvaaldtaekter? Jag vet att det beror paa utanfoerskap och svaara foerhaallanden daer en del kommer ifraan, men det svaret aatgaerdar inte problemet. Jag vill att kvinnor och ungdomar ska kunna gaa ut utan att kaenna sig raedda. En annan fraaga aer aeldrevaarden - som den bedrivs paa vissa haall idag aer ju en ren skandal. Vad taenker ni goera aat det? Jag har aldrig roestat eller engagerat mig politiskt men kommer att roesta naesta val. Har foer foersta gaangen i mitt liv varit inne och skrivit paa naagra bloggar och upptaeckt vilken censur som bedrivs. Saa fort man staeller en obehaglig fraaga saa foersvinner den kommentaren. Jag har foersoekt att staella viktiga (foer mig) fraagor till samtliga partier foer att se hur dom svarar. Naestan undantagsloest saa haaller sig dom flesta paa en lekskolenivaa oavsett om dom aer hoeger eller vaenster. Mycket sorgligt. Jag gick tidigare paa massmedias loegner om att SD aer ett nazistiskt parti, men aer nu mera insatt i fraagan. SD aer Sveriges enda hopp. Som jag naemnde tidigare saa har jag aldrig faatt ett enda svar foerutom fraan en Vaensterbloggare som skrev att SD aer idioter! Det aer i vilket fall som helst intressant att foelja med i media och skriva kommentarer. Jag vet att man faar vara foersiktig foer att inte bli aatalad foer foertal eller naat, saa jag foersoeker haalla mig till vedertagna fakta. Grejen om Sarajevo bevittnade jag sjaelv aar 2001, men har aldrig hoert det naemnas i svenska media. Tycker det aer sorgligt att SD inte kan foera en dialog med andra partier och inte heller faar en chans att naa ut med sitt budskap till folket utan att deras moeten stoers. Jag tycker det aer lika sorgligt naer man ser nazister ge sig paa andra. Att inte politik kan foeras med justa medel utan vaald aer foer jaevligt. Jaevla neanderthalsnivaa. Iallafall, lycka till med ditt fortsatta arbete. Utan saana som dig saa aer hoppet ute foer Sverige.

Crille sa...

Underbart att det finns såna här människor som du och denna skribent. Läser och sprider det vidare till vänner som jag vet har samma syn på det som vad jag har.
Undrar lite varför de försvarar Expo?
Sen det där med motdemostranter. Undrade över det med när jag läste tidningen, för det var inte bara i Expressen det stod motdemostranter. Verkar som om alla tidningar kör samma stil.
Jag tackar för att du ger med dig av det du har.

//Crille

Anonym sa...

Vad kan man vänta sig för svar av sådana som Lars Molin, som skapar löpsedlar som lyder: Kvinnorna som har de dyraste bilarna i din kommun. Eller: De tjänade mest i din kommun. Eller: De äger dem dyraste villorna i din kommun. ....verkligen spännande läsning.

Johan Gustavsson

ANTI-ISLAMIST sa...

Hej Weine!
Detta är LN, också i brevskrivardivisionen. Du har minsann varit flitigt verksam,
och du är framgångsrik! Grattis! Herrar och damer 'Mohlin et consortes' måste hållas efter och
om befogat hängas ut.
Jag förstår att du inte har haft tid att titta på mitt lilla alster och ta ställning till de enkla frågor jag ställde till dig. Så jag får väl försöka att klara mig
utan dina goda råd. Med arbete och enträgenhet enbart kan man komma långt, även om det är mödosamt. Som idog brevskrivare vet du ju, att det finns olika sätt att reagera på anländ email. Några exempel. Man kan skriva ett svar, man kan svara att man inte har tid att offra på ett svar. Man kan be den skrivande att flyga och fara. Man kan bemöta den skrivande med total tystnad. Det senare ar det minst hedervärda sättet att reagera på, och jag tror mig ha upptäckt att du själv avskyr att utsättas för ett sådant bemötande.
- - - - -
För att byta ämne -- här kommer som en liten uppmuntran inte minst till alla POLITISKT KORREKTA 'Mohlinare med medlöpare', en bild av en hedervärd, svensk medborgare; en välinformerad och konstruktiv samhällsförbättrare; en sådan som
det finns alldeles för få av:

http://www.dn.se/content/1/c6/85/80/10/KarlLustenKli463.jpg
- - - - -
...sedan vill jag avslutningsvis passa på att göra litet reklam för min sak, som löper helt parallellt med Din egen aktivitet, Weine! Tack för att jag får publicera mig, Weine!
- - - - -
At the homepage MURDER-THREATENED-MUSLIMA, insight is given into how the judicial system can work in Sweden in the year of Our Lord 2008. How many similar, equally maltreated, equally manipulated legal cases must there exist, that
are drowning in the black hole of silence and indifference, unnoticed and uncommented.
- - - - -
På hemsidan MORDHOTADMUSLIMA erhålles en utmärkt möjlighet i att få inblick i hur rättsväsendet kan fungera i Sverige i herrens år 2008. Hur många likartade, lika illa, lika manipulativt behandlade rättsärenden måste det inte finnas, som ouppmärksammade och okommenterade drunknar i tystnadens och likgiltighetens svarta hål?

Det här redovisade speciella rättsärendet åskådliggör hur ett murket och anfrätt rättsväsende ej als förmår leva upp till stolta löften och utfästelser om att vara en oväldig aktör i demokratiens tjänst med någon liten respekt för och omtanke om de individer, som det utsätter för allahanda allvarliga, ej sällan både rättsvidriga och destruktiva påföljder.
- - - - -

I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD TILL RÅNOFFER!

Minns någon den MORDHOTADE MUSLIMAN som var på tapeten för ett halvår sedan? Inte? - Jo, det var hon, som med avsikt att tillskansa sig pengar, sanningslöst och uppsåtligen beskyllde en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne. Hon är fortfarande i livet, men ej mera mordhotad.
Numera är hon förolämpad, om man skall tro hennes gode vän
kriminalkommissarien. Hon är förolämpad över att inte vara MORDHOTAD, ty därför går hon miste om det ursprungligen begärda skadeståndet på 50.000. Som förolämpad har hon av kriminalkommissarien bara blivit lovad att få ut 10.000 av den idag 74-årige pensionären.
.
Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att hon kanske till och med samarbetar med kriminalkommissarien beträffande skadeståndet -- men
i så fall ligger hon pyrt till -- då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt sharia är hon som alla vet bara hälften värd som människa. Som kvinna har det sina klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska supertomten ALLAH.
.
Den ondsinte gärningsmannen har anmält allahs ljuva dotter för falsk angivelse enl brottsbalken 15 kap 7 §, men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdar med en dåres ihärdighet, att det inte går att visa, att hon någonsin vare sig har anmält eller angivit någon för att ha dödshotat henne. Kanske har kriminalkommissarien råkat ut för en hårddiskkrasch eller så är det bara en propp?
.
Man frågar sig om polis och ålagare har mandat på och kapacitet att styra och
ställa med verkligheten efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix? Har polisen verklighetsanknytning?
Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder
på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten. Har Svensk Polis kanske hyrt in Keystone Cops Corp. för att att
sköta bovjakten? Är detta förklaringen till underskotter på 780 miljoner. Polisens (blås)moral är dock hög: maximalt antal utandningsprov, skickligt kmbinerat med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfylllo tär otillbörligt på
otillräckliga personalresurser. Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i
allarmerande grad. När förmodas alla vi personer med sk svensk bakgrund (vi lär visst vara ca 7,5 miljoner), som pröjsar för SnutDagis, för gott förlora all tilltro till polismakten, som nu för tiden endast med nöd upprätthåller allmän ordning och
säkerhet. Skall vi tvingas börja söka stöd hos kriminella nätverk?
.
Den fantasilöse gärningsmannen, som inte har tagit intryck av matrixmyten, har anmält den fd MORDHOTADE MUSLIMANs kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara
korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter.
Gärningsmannen, som allt mera börjar påminna om en otrevlig, rättshaverisk typ, anser att i detta fallet är frånvaro av diskretion en hederssak. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? -- för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr)
.
Hursomhelst, den tidigare MORDHOTADE MUSLIMAN, lär vara på väg till en oväldig svensk tingsrätt för att få utdömt sitt som hon tycker alldeles för låga
skadestånd.
- Har man uppoffrat sig och rest ända hit till Nya Sverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande!
.
Tag del av den senaste uvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla
MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com.
Hemsidan utökas kontinuerligt! Ny, förbättrad version (Ver. 2.21) från 4 dec.
- - - - -
Skicka gärna länken vidare! http://tinyurl.com/6jshot

Weine Berg sa...

LN: Hejsan LN, Jag har fått ditt mäjl men jag får ganska många och stundtals är det svårt att klara att svara på alla inom rimlig tid.

Rakryggad ifrågasättare sa...

Med tanke på dagens Salem-demonstration - ni har väl inte missat Ekot:s nyhetssändningar om denna händelse.

Jag vet inte hur många gånger idag jag har hört: "högerextremister" och "antirasister"; inte ett enda ord om den extrema vänsterfalangen.

Svensk PK-styrd nyhetsrapportering är något alldeles otroligt fenomenal! Stasi och NKVD skulle på sin tid ha rodnat och skämts ögon ur sig och blivit gröna av avund.
Båda dessa - dock hatade och avskydda - säkerhetstjänster betedde sig nästa som amatörer jämfört med PK-etablissemanget i Det Nya Sverige.

Jag tror till och med Hitlers propagandamakare Joseph Göbbels, skulle ha resignerat inför det som man i dagens Nya Sverige lyckas åstadkomma.
Det är så att man mår riktigt ordentligt illa av att höra de dagliga sändningarna från Ekot.

Hela det PK-mediala etablissemanget tycks vara fullständigt desperata, samtidigt inbegripna i en intern tävlan om vem som kan producera den mest frånstötande desinformationen...

Var fan skall detta sluta...?

Greger Rutgerson sa...

Ett kanonjobb av rakryggad ifrågasättare. De politiskt korrekta journalisterna sitter inte inne med sanningen, och det vet dom. Därför väljer de att vara tysta istället för att svara på enkla frågor.

Fortsätt i samma stil!

Anonym sa...

"är en hedervärd journalistisk produkt som på ett föredömligt sätt granskar kriminellt belastade politiska grupperingar på högerkanten."

Nästan exakt den formuleringen har läst på två andra ställen idag - om just Expo.
Låter som om det är en fras som påbjudits att användas speciellt för Expo.

Nisse sa...

Gott initiativ! Själv skrev jag ett brev till Rapport-redaktionen med anledning av deras beskrivning av händelserna i Lund den 30/11:

"Hej

I er nyligen avslutade 18-sändning beskrev ni händelserna i Lund idag med orden "nationalister och motdemonstranter drabbade samman". Läser man i fria, oberoende och politiskt neutrala media, som t. ex Sydsvenskans detaljerade rapportering, så framgår det att de som drabbade samman inte var nationalister utan poliserna och motdemonstranter, när de senare försökte göra ett våldsamt angrepp på nationalisternas fackeltåg. Dessutom kan man läsa att dessa motdemonstranter bl a krossade fönsterrutor för utomstående privatpersoner, satte eld på däck samt kastade flaskor, cyklar och gatsten - både mot nationalisterna och demokratins försvarare, nämligen polisen. Bland de 52 motdemonstranter som gripits har en handfull anhållits för bl a våld mot tjänsteman.

Att ni i det läget beskriver de antidemokratiska vänsterextremisternas attack på en fredlig demonstration som en sammandrabbning mellan två parter är ungefär lika smakligt som om ni skulle beskriva ett våldtäktsförsök som att "en kvinna och en man drabbade samman ...".

Samtidigt som ni i statstelevisionen har fräckheten att försvara våldsamma antidemokrater och vänsterextremister på det här sättet (omväxlande med hyllningskvällar till diktatorn och mördaren Castro) så kallar ni er teve-utsändning "fri och politiskt oberoende".

Ni borde skämmas att ljuga tittarna rätt upp i ansiktet!

Hälsningar

**********"


I 21-sändningen uttryckte de sig på ett annat sätt, men jag kan nog ändå inte ta åt mig äran av det.

Anonym sa...

skrämmande.
Ja svensk media beskriver händelser totalt vinklat, vi vanliga medborgare har lärt oss att läsa mellan raderna, precis som på gamla kommunisttiden i öst. Detta kommer att straffa sig. skall bli kul när fulmedian skall förklara sig efter valet 2010.

Anonym sa...

i sin iver att vara PK så skrev en kille in till hd att våldet i landskrona beror pådatorspel.jag fråga om inte dom spelen finns i angelholm eller hassleholm med lika manga invanare..

recte sa...

EXPO; "en hedersvärd journalistisk produkt" !? Ännu en i raden av politiskt korrekta chefredaktörer, suck ..., vi får hoppas att denne Lars Mohlin tar samma initiativ som Otto Sjöberg, eller om det nu var Sjöbergs chef som tog initiativet. Sak samma, det är resultatet som räknas.