30 mars, 2009

Pat Condell – en frihetsröst

Britten Pat Condell har inom systemkritiska kretsar gjort sig känd som en skarp kritiker av islam i allmänhet och islamiseringen av Europa i synnerhet. Med hjälp av videoinlägg på nätet har Condell gång på gång (Condells hemsida) visat sig orädd och med dräpande slagkraft ideligen träffat där det ömmar som mest för islamister.

I aktuellt inslag kritiserar han Nederländernas kommande förbud mot kritik av islam. Han skräder inte orden, han ber inte om ursäkt för sina åsikter. Han bara levererar dem och låter dig ta ställning till dem. Nedan bifogar jag en lista med ett urval av Condells vassa tungomål. Överst finns ovan nämnda inslag – ”Shame on the Netherlands”. Håll till godo.

Shame on the Netherlands

6 kommentarer:

Anonym sa...

Han är en av mina favoriter. Hans lugna men mycket rättframma stil gör att andemeningen i hans monologer sitter bergfast. De som ännu ej hittat till honom ger Weine (en annan favorit!) adressen till i inlägget'
midgardsjarlen

LN sa...

Att lära känna sina nya landsmän --och kvinnor.
- - - - -
Efter att med vett och vilja ha tillåtit mig en tid att glömma bort pedofilprofetens ljuva dotter Mersada Baharic, måste nu nya krafttag tas för att leda kampanjen in i en ny fas.
Meningen är att lögnerskan Mersada Beharic och rättsärendet B-4586-08, som hon genom falsk angivelse har initierat, skall gå till historien som ett litet, ynka exempel på hur dhimmifieringsprocessen kunde tillgå i NyaSverige 2008/9.
Befintliga hemsidor kommer att 'updateras' och få nytillskott. Ingen aktivt inblandad skall bli bortglömd. Ny ingress på hemsidan (i passande grön färg):

Efter den 7 januari 2007 då dom B-4586-08 avkunnades i det här ärendet, kommer allegorien om 'den lilla till Sverige invandrade gumman' efterhand att förvandlas till klartext. Den mordhotade musliman är ingen annan än den i Sverige verksamma kulturberikaren och pedofilprofeten Mahounds trogna dotter
MERSADA BEHARIC
enligt domen boende i Lund på Magistratsvägen 31 B,
.
Denna kriminella dame - kriminell därför att hon genom falsk angivelse har försökt och slutligen lyckats tillskansa sig pengar i form av skadestånd, inte 50.000, som hon ursprungligen begärde, inte 10.000, som polisen motvilligt tvingades reducera beloppet till, utan 5.000, som tingsrätten snålt nog fann rimligt, som ersättning för att hon ljugit ihop några kongeniala påståenden, som hon lögnaktigt sedan har påstått att hon blivit tilltalad med.
Hon har i sitt uppsåt otvivelaktigt varit hjälpsamt assisterad av en svensk polis, den eminente konstapeln Malcolm Göthe, också i Lund, som i egenskap av engagerad part i målet dessutom med vett och vilja avstått från att fullfölja brottmålsförundersökningen 1200-K146188-08 av nämnda Mersada Berharic för falsk angivelse enligt Brottsbalken kap. 15, § 7.
.
När Mersada Beharic framträdde inför den godtroget välmenande tingsrätten i Lund, som tyckte att hon gjorde ett sansat och trovärdigt intryck, kunde hon vältaligt (antagande!- den tilltalade var inte där) och oemotsagt beskriva hur den tilltalade/pensionären inte bara hade hotat 'att döda henne' -- oaktat att denna anklagelse för 'olaga hot' jämte dito för 'ofredande' (förföljelse) ej mera ägde giltighet och ej omfattades av stämningen, som tingsrätten hade att ta ställning till, vilken avsåg 'förolämpning' -- utan också hade ansett att hon 'såg äcklig ut' samt hade kallat henne 'psykopat' och 'djävla hora från Mellan Östern' -- emellertid skall pensionären förvånandsvärt nog inte också ha kallat henne 'muslimfitta'. Ej BINGO således!

Självfallet fann tingsrätten, som ej behövde ta ställning till befintliga men inte av kammaråklagaren Maja Källén framlagda fakta, som talade till pensionärens fördel, att Mersada Beharics berättelse var rimlig. Det hade tingsrätten också gjort om Mersada Beharic hade dristat sig till att påstå att jorden är platt - detta påståendet hade givetvis understötts av kammaråklagaren Maja Källén, ty så står det ju i Koranen, och Lunds tingsrätt hade dömt därefter. Allahu akbar!
Skämmas måtte fru Justitias alla undermåliga hantlangare!
- - - - -
besök
http://mordhotadmuslima.blogspot.com/

PS Upprop till landets alla sk rättshaverister - låtom oss förenas och gemensamt ta upp kampen mot den legala lögnen och dess utövare. Någon måste göra det -- vanligt, anständigt och respekterat folk, som kanske i än högre grad än vi, är och blir offer för ljugandet, bryr sig inte, eller har råd att ta konsekvenserna därav. Skulle vi inte kunna vara generösa och verka litet i Jesu anda?

wodinaz sa...

Den karln är är riktigt bra.

Marcus sa...

Shame on the netherlands

1.44 in i klippet "at the time i didnt know whether the dutch or the SWEDISH government would be the first to snap to attention and offer them everything they want on a silver plate"

Nog ses vi med åtlöje ute i europa.

Robin Shadowes sa...

Brittisk humor har alltid varit vass, i synnerhet sedan jag uppmärksammade den för 40 år sedan med Monty Python. Det behöver inte nödvändigtvis handla om satir och samhällskritik, även mer mainstream komedi är i regel långt mera välskriven och exekverad än sina svenska diton. Har dessvärre inte haft tillfälle att se något annat han gjort under sin karriär men hans YT-videor räcker iaf mycket långt. Fruktar dock att humor inom dom närmaste åren kommer bli haram i den en gång stolta kolonialmakten Great Britain! Hoppas han hellre går i exil innan hufvudet ryker af!

Anonym sa...

Nederländer ska förbjuda kritik av Islam? Gode gud, det är värre än jag trodde och det blir bara värre.