12 mars, 2009

Ytterliggare 60 miljoner kronor av döda svenskars pengar ska gå till integrationen

Allmänna arvsfonden inrättades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för avlägsna släktingar. Varje år dör 600 svenskar vars materiella egendom tillfaller Arvsfonden. Rakryggad har vid flera tillfällen (här och där) rapporterat om Allmänna Arvsfondens vanskötsel av dessa döda svenskars arv.

Arvsfonden har som uppgift att fördela arv från döda svenskar utan efterlevande till diverse projekt och organisationer. Till stor del har pengarna visat sig gå till diverse muslimska invandrarorganisationer istället för svenska organisationer. (En mer detaljerad redogörelse kan man läsa mer om i Rakryggads tidigare artiklar i ämnet.)

Nu är man igång igen. Hela 60 miljoner kronor ska under tre år fördelas till ”utanförskapsområden”. Först ut är Rosengård och Södertälje. Rosengård får 1 630 000 kronor av de avlidna svenskarnas pengar medan Södertälje får 533 000 kronor.

De döda svenskarna har inget att säga till om hur deras pengar ska användas. Därmed vilar ett stort ansvar på Allmänna Arvsfonden. Sannolikt är få av dessa svenskar, som fallit, nöjda med vad deras materiella livsverk nu sponsrar. Inte ens som avlidna slipper de att vara en bricka i det mångkulturella haveriprojektet. Allmänna Arvsfonden borde avskaffas och arvsrätten ges tillbaka till svenskarna. Svenska pengar till svenska intressen!

14 kommentarer:

Anonym sa...

VAd var bevekelsegrunderna för att avskaffa arvsrätten för avlägsna släktingar? förmodligen så var den verkliga bevekelsegrunden att staten ville ha en slant till att styra samhället med, men vad var den officiella bevekelsegrunden? vad står i förarbetena? Förmodligen har vår tekniska utveckling gjort de officiella skälen meningslösa, vilket kunde tas som intäkt för att idag med världens bästa folkbokföring avskaffa allmänna arvsfonden, eller flytta ut gränsen för när pengarna går till den ett par släktgrader längre ut än den ligger idag.

/En vän i Kampen.

BLU-82 sa...

Således lyckas systemet spotta svenskarna en sista gång rakt i ansiktet. Denna gång efter deras död. Måtte nu levande svenskar inte drabbas av detta. Har man inte anhöriga, så måste man upprätta testament. Detta borde alla upplysas om.

Anonym sa...

UPPRÄTTA EN GEMENSAM RAM FÖR INHEMSKA NORDBOR ATT BESTÄMMA OM SIN KVARLÅTENSKAP !!!

Det vore gott ifall alla inhemska nordbor i livet skulle kunna bestämma att deras framtida kvarlåtenskap skall gå till och gynna särskilda bestämda nordiska inhemska angelägenheter för den händelse att den som upprättat sitt testamente skulle avlida utan efterlevande arvsberättigade släktingar.


Härför borde det gå att inrätta en stiftelse med syftet att stå som mottagare av testamenterad kvarlåtenskap från inhemska nordbor vilka valt att upprätta motsvarande testamenten till förmån för stiftelsen.

Stiftelsen skulle behöva vara fullständigt obunden såväl partipolitiskt som på andra motsvarande sätt. På så vis skulle stiftelsen kunna ha som sitt enda och rent uttalade mål att stödja inhemska nordbors familjer och släkter såsom ifråga om barnafödande och uppfostran av barnen på inhemsk nordisk grund och därjämte ifråga om omvårdnad och boende för deras äldre, eller åldriga, släktingar, likaså på inhemsk nordisk grund.

Utgående från en sådan stiftelse borde ett gemensamt enhetligt testamente kunna upprättas såsom ram, vilket kunde brukas av alla de inhemska nordbor som är villiga och angelägna att styra sin kvarlåtenskap på redan sagda sätt för den händelse att de skulle dö utan efterlevande arvsberättigade släktingar.


KÄRNAN I ETT SÅDANT 'RAMTESTAMENTE' BORDE SÅLEDES INNEFATTA FÖLJANDE:

Att familjens och släktens rättsvetenskapliga ställning allmänt stärks och gynnas och tillika alltid skall vara starkare än den enskildes ställning i arvsrätten och i rättsvetenskapen överhuvudtaget. Familjens och släktens angelägenheter skall således ha en starkare ställningen än den enskildes angelägenheter, i varje sådant fall då angelägenheterna inte är rättsvetenskapligt förenliga.

Att 'ramtestamentet' skall gälla för det fall att inga efterlevande arvsberättigade släktingar finns efter att den som upprättat testamentet avlidit.

Att 'ramtestamentet' alltid skall gälla som tillägg till förefintligt annat testamente som upprättats av den avlidne dock endast i den mån förefintligt senare upprättat testamente inte strider mot 'ramtestamentet'.

Att ingen kvarlåtenskap skall tillfalla allmänna arvsfonden, eller jämförliga påfund av folkförrädiskt slag.Hälsar Theudanoz

Anonym sa...

Även om man har anhöriga så måste man upprätta testamente. Vad händer om hela släkten dör i en naturkatastrof på främmande strand?

Ett vettigt väldigt enkelt testamente kan se ut såhär ungefär.
När jag dör skall min kvarlåtenskap gå till mina släktingar, ej begränsat av arvslagens ytterkant avseende släktskap, men inte till Kusin kalle, för han är en idiot, om inga släktingar finns i livet, utom kusin kalle, för han är en idiot, så skall min kvarlåtenskap tillfalla Vilhelmina hembygdsförening eller I14s kamratförening eller vad man nu har för värdigt ändamål man vill stödja. Få detta bevittnat av två personer och registrera det hos tingsrätten eller länsrätten eller vilken instans det nu är som gäller.

/En vän i Kampen

wodinaz sa...

Det BLU-82 säger är mycket viktigt.

Ändamålsglidning är norm snarare än undantag när det kommer till vår kära överhet.

Detta med arvsfonden är så sjukt att man ... saknar ord.

Skägglös sa...

Fy vad lågt! Varje dag lär man sig något nytt om vårat ruttna samhälle! Men detta är nästan det lägsta jag sett på flera år! Testamentet ska skrivas omgående!

Anonym sa...

Jag skall ta mig fan donera min kvarlåtenskap till att bygga upp en arisk spermabank.

Anonym sa...

Det räcker tydligen inte till med alla oredovisade skattekronor för att underhålla multikultiprojektet.

Arvsfonden tycks fungera som någon slags extra buffert som det kan snikas pengar ur till godtyckliga PK-projekt.

Skriv testamente!

Anonym sa...

Kolla på denna: http://www.vgtv.no/?id=21549

Turk flyttar hem till Turkiet efter 40 år i Sverige pga. flyktingströmmen till Malmö.

Anonym sa...

man kan undra vilka som upplyser alla dessa organisationer om möjlighetetn att mjölka allmänna arvsfonden

Antiism sa...

O/T Weine, har du sett denna? http://www.youtube.com/v/HaPz7p-1-bk&hl=sv&fs=1&rel=0

/Jorma

Anonym sa...

Intressanta klipp ni tipsar om här, skickade den om turken i Rosengård, den borde glädja dom landsförrädarna...

Anonym sa...

Vad sägs om att starta upp fonden Eugen som delar ut stöd till Svenska hjältemödrar (Utbetalning av engångsbelopp vid fjärde barnet samt vid varje följande barn där alla barn har eller antas ha samme far och både mor och far är svenska).
Jag skulle åtminstone garderingstestamentera (alltså skriva ett testamente som säger att "om min kvarlåtenskap annars skulle gå till allmänna arvsfonden så skall den istället gå till fonden Eugen") min kvarlåtenskap till en sådan fond.

//En vän i kampen

Anonym sa...

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1511528/polisman-tvingas-betala-skadestand-till-domd-pedofil