15 april, 2009

Kusinerna jobbar vidare

Nätverket Kusinerna skrider vidare i utvecklingen av projektet och skapar nya förgreningar över hela landet. En deltagare berättar följande ur sin vardag:

Idag när jag var på jobbet så kom en äldre man i 70-75 års åldern in med en trasig hydraulslang och en hydraulcylinder som läckte hydraulolja. Mannen frågade ganska direkt vad kostnaden skulle kunna bli för att fixa problemen han hade, jag sade då till honom att priset på hydraulslangen beror på vilken sorts slang har behöver, hydraulkopplingar samt presshylsor. Jag talade även om för honom att priset för att reparera hydraulcylindern beror på felet, ifall man behöver byta tätningar, svetsa kolvstången, svarva om cylindern osv.

Efter att jag talat om det för mannen så såg jag redan då att han blev en aning bekymdra över det. Men han ville dock att jag skulle göra en ny slang åt honom och se över hydraulcylindern. Jag pressade en ny slang åt honom och reparerade hydraulcylindern. Problemet med cylindern var en skada på kolvstången, så det behövdes bara svetsas och filas lite för att få den tät.

Efter att arbetet var utfört och det var dags för betalning så frågade mannen om han fick ta kostnaden på avbetalning. Han berättade att han hade det knapert, men ville gärna betala för sig på avbetalning om det gick bra. Han berättade att slangen och cylindern var till hans gamla traktor som han var i behov av eftersom han hade en hel del snöröjning på sin gård och väg som var ungefär 150 ifrån en allmän väg med snöröjning. Eftersom han inte hade någon större inkomst och var oförmögen att handskotta snön så ville han ha det på avbetalning.

Men till saken, jag hade inte hjärta att ta betalt av denne man efter att han berättat hur allt låg till. Så jag sa till honom att jag står för kostnaden och löser det. Varpå han frågade vad som fick mig att hjälpa honom med det. Det var då jag berättade för honom lite om det här projektet och arbetet vi gör, att det är svenska nationalister som är inblandade. Jag talade om för honom att det var vårt arbete som gjort tjänsten möjlig.
Så nu en hälsning ifrån honom, ett stort tack till VI som gör dessa god tjänster möjliga.

Kusinerna har även hjälpt till på ett dagis med lite sysslor. Här kommer deras rapport:

Kusinerna kontaktades för en tid sedan av ett par föräldrar vilka genom bloggen RAKRYGGAD läst om stödverksamhet gruppen bedriver. Personalen på ett dagis önskade förenkla sin arbetssituation genom att på barnens toaletter montera in ringklockor. Planlösningen på dagiset var så utformad att ett barns rop inte nådde ut till det stora aktivitetsrummet - personalen fick därför ofta titta till barnen i onödan och även förkom naturligtvis situationer då personalens assistans fick dröja längre än nödvändigt.

En dörrklocka tycktes således vara den bästa lösningen, men inmonteringen (håltagning i tre väggar i väggar, kabeldragning osv) skulle bli dyr. Kusinerna accepterade uppdraget och efter ca 8 timmars arbete satt en dörrklocka med två tryckknappar på plats. Total kostnad för material: 200 kr, vilket personalen var mycket nöjd med. I samma arbetspass sattes en hylla upp och resten av de leksaker som fanns kvar sedan förra aktionen skänktes till dagiset.

Personalen upplystes även om Kusinernas nationella engagemang, något som respekterades, positivt då personalen består av personer från olika kulturer. Genom denna aktion spred Kusinerna kunskap om den nationella rörelsen - en kunskap som är betydligt mer nyanserad än den media förmedlar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Verkligen glädjande att få höra mera om Kusinernas mycket viktiga insatser för att på så sätt försöka hjälpa fattiga svenskar. Jag önskar dem all välgång i dera sarbeta.

Anonym sa...

Kusinerna är precis vad som behövs för att stärka den raserade folkgemenskapen i Sverige. Bra jobbat kusiner där ute!