21 januari, 2008

Rakryggad anmäler TV4 och Aftonbladet

I samband med att medieföretagen uppmärksammade min s.k. Klüftbild visade TV4 och Aftonbladet upp min bloggadress samtidigt som man påstod att bloggen är högerextrem (Aftonbladet) och främlingsfientlig (TV4). Eftersom jag står för min blogg öppet med namn betyder det att dessa två företag, med yttrandeprivilegie, förtalar mig indirekt som person. Jag vill inte kännas vid att kallas vare sig högerextrem och främlingsfientlig, lika lite som de båda företagen skulle gilla att kallas pedofilnäste eller dylikt.

Inte nog med detta. De båda företagen motiverar heller inte vad som i deras mening gör att jag skulle ligga så hemskt långt ut åt höger eller vad som får dem att tro att jag är fientlig mot människor jag inte känner. Jag får heller inga möjligheter att försvara mig hos dessa två och jag kan alltså inte bemöta anklagelserna och samtidigt nå ut till de hundratusentals eller miljoner människor som deras nedsvärtningar har nått. Därför har jag valt att anmäla TV4 och Aftonbladet till Allmänhetens Pressombudsman – Pressens Opinionsnämnd (PO-PON).

Chanserna att vinna detta är minimala, men jag kan inte acceptera att medieföretagen fortsätter sin pajkastning för att slippa somliga debattörer. Inte heller går jag med på att någon trampar på mig. Nu har jag chansen att klämma åt dem, då tar jag den. Lyckönskningar välkomnas.


Interna länkar

24 kommentarer:

Fredrik Vilborg sa...

Kör på Weine! Låt inte demokratins bastarder vinna.

Isaac sa...

Lycka till. Betydligt fler anmälningar borde göras, snart nog får Sveriges politiker och mediearbetare det dåliga rykte som de förjänar i omvärlden. Jag har redan chockat många amerikaner, japaner, koreaner, britter och många fler, när jag talar om för dem vad som försigår i Sverige. Vad de gör är att stämpla människor och uppmuntra till mord och våld.

Man borde även driva en kampanj som uppmanar ungdomar att anmäla varenda litet hot, mobbing eller trakasseri som de utsätts för dagligen i skola eller på fritiden. Det ska vara nolltolerans, precis som det en gång var.

Vi är helt klart alldelles för tysta och skriker för lite när vi blir dåligt behandlade i detta nya, elaka samhälle.

Fenrisulv sa...

På dom i arslet med rakkniven bara, Weine, du vet att du har ett brett stöd bland oss alla som inte accepterar att bli kallade allsköns skit bara för att vi inte rättar in oss i ledet och hyllar vansinnigheterna som vi dagligen matas med från politiker och massmedia.

Johan sa...

Dessa svenskmordstidningar har inget samvete, de skiter fullständigt i hur många svenskor som gruppvåldtas av icke-svenskar. De som äger dessa tidningar är mörkermän och ett ondskans redskap.

Nils Dacke sa...

Lycka till och stå på dig. Varje chans bör tas att påtala övertramp från PC-media, som notoriskt använder svepande, odefinierade och ogrundade uttalanden om personer och partier de inte ens vågar ta en saklig debatt med.

Heimdall sa...

Lycka till weine. Johan : Folkmördarna som vanstyr Sverige skiter inte i hur många svennar som mördas och våldtas - tvärtom vill de maximera offren - ty Sabuni har bestämt att svenskar ska lida pga negerimporten till USA på 1700-talet , samt pga att Sverige ( hela världens samvete ) inte omedelbart löser Afrikas komplicerade etniska och ekonomiska problem. Skäms svensk ! Du ska lida ! , det har fam. Bonnier bestämt.

Anonym sa...

Kör hårt! Byråkrati och andra dumheter ska bekämpas med deras egna medel.
Under min militärtjänst, (på 60-talet om nån minns den tiden?) lärde jag mig att man ska slå dumskallar med deras egna medel.
Läste in stor del av reglementet för senare användning. Gav respekt hos befälen, spec om man använder sin kunskap rå rätt sätt.
Kunnigt och bildat folk bemöts alltid bättre än de som använder tillmälen och fula ord.
Se bara på den rätt löjliga retoriken på de sk nationalistiska sidorna!
De ger ett skrattretande intryck.

hurricane sa...

Jag står bakom dig. Samtidigt som jag tror att resten av landets självständigt tänkande indivder gör det samma. Alltså: alla vi som inte låtit oss förödmjukas eller dräpas av den hycklande åsiktsdiktaturen. Vars enda syfte i vårt samhälle, tycks vara att sprida desinformation och bidra till instabiliteten i landet.

Heder åt dig Weine, som tar avstånd från, och vägrar acceptera, allt vad svensk politisk korruption heter.

x sa...

Lycka till och grattis till all publicetet!

Anonym sa...

Lycka till från Gävle.

Arin sa...

Förmedling genom TV eller dagstidningar utgör en väg att utlåta sig över enskilda, en annan väg att utlåta sig över enskilda är att göra det genom laglig registrering. Makt över den förra vägen betingar makt över den senare vägen och tvärtom. Det vill säga att man som överhetlig makthavare kan tillåta sig att tala illa om dem som grundlag och vanlig lag inte stöder och likaså att inskränka de fri- och rättigheter som gäller enligt grundlag för dem vilka man som överhetlig makthavare vänder sig mot med förtal och elak tunga.

Nu meddelades det på nyheterna häromdagen att det skulle stiftas någon slags bestämmelse i svensk grundlag mot registrering av människor. Detta framställdes med ett känslomässigt kroppsspråk som tycktes "koka över" av välvilja och gunst över meningen "att nu tar de styrande lovvärda krafttag i detta avseende till gagn för enskilda människors okränkbarhet". På detta sätt framstod denna nyhet i det att den häromdagen framfördes i nyheterna på SVT.

Saken framlades sålunda som att det här klart och enkelt förhåller sig så att nu minsann skall man stifta grundlag riktigt mycket till fördel för folket. Emellertid utan närmare upplysningar till fog för detta kroppsspråk och framställande.

I samband härmed bör var och en, i synnerhet varje svensk, märka följande erinran.

Att bestämmelser anges omedelbart i grundlag behöver inte bara avse bejakande av verkliga rättigheter och friheter eller motsvarande. Bestämmelser om särskilda rättigheter eller friheter som anges omedelbart i grundlag kan lika fullt på samma gång omfatta att man omedelbart i grundlag också anger särskilda begränsningar i skyddet för medborgarna. Härvidlag åsyftas att hela den rättsliga regleringen skall anses viktig eller i varje fall inte omöjlig av praktiska skäl att genomföra i grundlagsform. Tryckfriheten är egentligen ett fall där vikten av hela den rättsliga regleringen bestämt att man omedelbart i grundlag också anger särskilda begränsningar även om dessa av praktiska skäl varit omfattande att genomföra i grundlagsform.

Ytterligare en omständighet som kan inskränka skyddet för medborgarna är om de ifrågavarande reglerna i grundlagen inte förbjuder att man genom vanlig lag inskränker det skydd för medborgarna som samma regler anger i själva grundlagen. Sådant förbud kan saknas i fall då lagstiftaren avser att hela den rättsliga regleringen av praktiska skäl ej skall anses möjlig att genomföra i grundlagsform.

DEN SLUTLIGA FRÅGAN BLIR ALLTSÅ VILKA REGLERINGAR MAN NU ÄR PÅ VÄG ATT INFÖRA I GRUNDLAGSFORM GÄLLANDE REGISTRERING AV MÄNNISKOR: vilken lag kommer att antas och utfärdas med anledning av detta och vilka förordningar kommer att beslutas av regeringen med stöd av detta.


OM DU WEINE SKULLE GES MÖJLIGHET TILL RÄTTSLIG FRAMGÅNG I DIN SAK MOT TV4 OCH AFTONBLADET MEDFÖR DET EN ALLVARLIG INVÄNDNING MOT FOLKFÖRRÄDARNAS FOLKLIGA STÖD FÖR SITT UPPSÅT I FRÅGA OM REGISTRERING AV MÄNNISKOR. SAKEN ÄR ALLTSÅ EGENTLIGEN AV ALLOMFATTANDE BETYDELSE FÖR SVENSKA FOLKET OCH SVERIGE. DEN STYRANDE ÖVERHETEN KOMMER SÅLUNDA ATT VARA FAST BESLUTEN ATT DU ELLER ANDRA RIKTIGA SVENSKAR INTE FÅR LYCKAS. DÄRMED HAR DU STARKA OCH VIDA OMFATTANDE KRAFTER EMOT DIG.

TILL DIG WEINE RIKTAS DÄRFÖR HÄRMED ETT LÖFTE:

VI, ALLTSÅ ALLA RIKTIGA SVENSKAR, SKALL STÅ UPP I DENNA SAK. DESSA NIDINGAR SKALL INTE LÄNGRE BARA HA MED ENSKILDA ATT GÖRA.

HÖR NU DETTA ALLESAMMANS OCH LÅT OSS SAMFÄLLT MÖTA DESSA SAKER FÖR VÅRT FOLK, VÅRT LAND OCH VÅR RÄTT.

Anonym sa...

Glada lyckoönskingar från Borlänge :)

Christer sa...

I samband med det två månader långa multikulturella kriget i östra Halmstad, som slutade innan jul, anklagades jag offentligt av HFAB:s fastighetschef, Lars Kayser, som hävdade att mina brev (obesvarade) "andades rasism".
Kaysers uttalande fanns att läsa i (intill döden politiskt korrekta) Hallandsposten.
Eller Hallandspesten, som många föredrar att kalla denna av hycklerikoncentrat kontaminerade trycksak.

(Mitt brev till HFAB och Lars Kayser, där jag ifrågasätter hans uttalande, finns att läsa här i januariarkivet.)

Jag polianmälde HFAB; dels för att ha struntat i oss hyresgäster under den multikulturella terrorn, men också för regelrätt förtal.
Polisen i Halmstad överlämnade anmälan om förtal till JK.

Svar: JK inleder inte förundersökning.

JK avslutar sin bedömning med följande eminenta epilog:

"Oavsett om det i detta fall skulle föreligga ett förtalsbrott eller inte, finns inte sådana särskilda skäl som motiverar ett ingripande genom allmänt åtal. Förundersökning ska därför inte inledas."

Men fan ta mig om jag hade gått in på ett fik någonstans i Sverige, och beställt kaffe och en negerboll! Och någon "multinisse" hade hört mig. DO skulle då sannolikt med största glädje ha krossat mig...

Peter sa...

Bre gjort Weine. Ingen ska tolerera att kalls extremist av sinnessjuka jounalister.

Det enda sattet de kommer att sluta fornedra meningsmotstandare ar om man staller till ett javla liv varje gang det hander. Anmal och gor allt du kan for att dra ut dessa morkermanniskor i dagsljuset sa vi vet hur de ser ut.

Hoppas du kan fa skadestand, sikta pa det, folket ar med dej.

Anonym sa...

Lycka till!!
Enda fördelen med mediaföretagen var att jag hittade din blogg. Tack journalistpacket.

Anonym sa...

Lycka till Wiene. Om nån kan få ordning på detta så är det du! Du har mitt fulla förtroende // Foffe

Anonym sa...

"We shall never surrender" - Winston Churchill.
Good luck, Weine.

Anonym sa...

Lycka till! Som så många andra, hittade jag hit tack vare lögnarna.

För att hålla fast vid sitt sunda sinne
gör man gott i att glädjas av, och att söka oväntade positiva konsekvenser av
fiendens härjningar ty det är uråldrig
visdom; att ingen är fullkomlig och
kan därför inte parera för alla tänkbara
följder av ens handlande.

För övrigt tycker särskilt mycket om din kampstil, nämligen vad jag kan uppfatta som stark lokalpatriotism som är fredlig och praktiskt lagd och raporterar sådeledes om de små enskildas vilkas öden kategoriskt ignoreras av, som jänkarna säger, "presstitutes".

Dina banners tycker jag dessutom är helfestliga. Det skulle inte kunna gå
för sig att låta mig trycka upp en hög av de som lämpar sig för det och sedan göra klistermärken av dem? (Pga av copyright-restriktioner odyl.)

hurricane sa...

Wow...! Vilken fantastisk idé. Visst skulle det väl vara enastående bra att ha tillgång till dessa förträffliga "banners".
Det skulle vara ett nästan oöverträffat sätt att marknadsföra landets sannolikt främsta blogg! Och ju fler som upptäcker sanningen desto bättre...

Vänta inte. Starta tryckpressen!

Anonym sa...

Kör hårt Weine.
Hälsningar Daniel

Weine Berg sa...

Tack alla, för ert stöd!

ja, klistermärken är en bra idé men det är dyrt förmodar jag. Den rakryggadläsare som har tryckkontakter får gärna höra av sig för rådgivning...

Kritikern sa...

Skickar lyckönskningar från Helsingborg, Skåne.
Bara ge dom på tafsen!
Håller med dig

Dementia sa...

LYCKA TILL OCH GE DOM VA DOM förtjänar!

recte sa...

Stå på dig Weine, din röst är svenska folkets röst, den behövs mot den politiska hegemonin i detta land. Jag sprider din bloggadress varje dag till olika personer och uppmanar dem att göra likadant - budkaveln går.

Det är mycket tack vare dig som etablissemanget tvingas visa sitt despotiska ansikte.Alla dessa pk-iter lever på en livslögn.
Nu i elfte timmen har svenska folket börjat inse att de har blivit pådyvlade en invandringspolitik som är helt absurd och ej heller får kritiseras, demokratin och yttrandefriheten har satts ur spel i denna fråga. Vänsteralliansen har regerat, högeralliansen regerar, men invandringspolitiken är in absurdum densamma. Det är bra (inför nästa val) att det framgår klart och tydligt.

Det är patetiskt när medieklaveret spelar upp och försöker tala om för dig och svenska folket vem du är, själsförmögenhet är inte något man håller högt inom "the yellow press". Tvärtemot, du är varken rasist, främlingsfientlig eller högerextrem, du är sanningssägare och sanningen... ja, den är farlig för etabissemanget, ty etablissemanget har förstått, att svenska folket har förstått, att den officiella bilden inte stämmer med verkligheten.

"Alla sanningar går igenom tre stadier. Först blir de förlöjligade. Sedan blir de våldsamt motarbetade. Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara".

Så skrev den tyske filosofen Arthur Schopenhauer för etthundrafemtio år sedan, rykande aktuellt än idag.