04 februari, 2008

EU kriminaliserar motvilja

Tidigare på bloggen har jag skrivit om EU:s kommande lagstiftning mot kritik av nykoloniseringen av Europa. I ett lagförslag föreslår man att ”främlingsfientlighet” och ”rasism” ska bli straffbart.

I Det Nya Sverige är dessa termer så grovt missbrukade att de har tappat sin innebörd, därför är det av intresse hur EU kommer att definiera dessa i nämnda lagstiftning. Man skriver följande:

”Motvilja mot individer grundad på ras, hudfärg, härkomst, religion eller övertygelse, etniskt eller nationellt ursprung ska anses vara rasism och främlingsfientlighet.”


Med andra ord, känner du dig motvillig till globaliseringen och nykoloniseringen, så är du per definition kriminell och kommer att fängslas som en sådan. I alla fall om du försöker sprida denna motvilja eller samarbeta med någon annan i ambitionen att sprida motviljan. Detta skriver man i lagförslaget som följer:

Följande ska, bland andra, anses som främlingsfientliga och rasistiska brott:
”Offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material som innehåller uttryck för rasism eller främlingsfientlighet.”


”Ledning av en rasistisk eller främlingsfientlig grupp. Med `grupp´ avses en strukturerad sammanslutning, som inrättats för en begränsad tid av mer än två personer.”

Eller om man skriver om det med första citatets andemening (angående motvilja):

Följande ska, bland andra, anses som motvilje-brott:

”Offentlig spridning eller distribution av skrifter, bilder eller annat material som innehåller uttryck av motvilja.”


”Ledning av en motvillig grupp. Med `grupp´ avses en strukturerad sammanslutning, som inrättats för en begränsad tid av mer än två personer.”

Så var inte motsträvig när makten på daglig basis försöker byta ut de europeiska generationerna mot afrikanska, arabiska och asiatiska generationer. Då är du en läbbig människa. Farlig för samhället precis som vilken mördare eller pedofil somhelst. Följ med strömmen istället.

Vad riskerar Du för straff om du är ”motvillig”? Lagförslaget nämner att förutom fängelse i två år kan det bli tal om permanent eller tillfälligt näringsförbud, upplösning av verksamhet, fråntagande av rätt till offentligt stöd, utlämning, böter, diverse ”utbildningsprogram”, samhällstjänst osv. Detta måste sammantaget kännas fel och bisarrt med tanke på att Europa är demokratins vagga.

Eder Weine Berg, snart kriminell bloggare.

13 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=739726


Detta är kriminellt!

Snart har vi sharialagar!

Spitfire sa...

Jaha, med ett sådant scenario, är det nog bäst att vi som är "motvilliga" ser till att något blir gjort. Innan det är för sent...
Med bakbundna händer är loppet kört.
Dessutom kommer man i bror-duktig-landet Det Nya Sverige att, i vanlig ordning anamma de nya direktiven från EU, långt innan trycksvärtan i lagboken torkat!

Det kommer sannolikt samtidigt att bli ett uppsving för byggbranchen; alla vi "nykriminella" och presumtiva fängelseaspiranter måste ju inhysas någonstans...
De fängelser som redan finns, är ju knökfulla med kulturarbetare!
Vi går en dynamisk och händelserik tid till mötes bland kulturskymningens dunkla skuggor.

Guds Basun sa...

Allt detta medan svensken sover lugnt i sin av staten standardiserade säng i sitt av staten standardiserade hus. Läbbigt!!!!

Heimdall sa...

I George Orwell´s profetiska bok 1984, så rådde tankeförbud mot de flesta tankar. Man skulle älska Big Brother. Annars hamnade man i rum 101 - och kom inte ut förrän man med fullständig övertygelse skrev ner 2 plus 2 = 5. Känns som vi är där nu. Man ska älska det mångetniska infernot. Vi har röstat fram våra bödlar och vårt folk´s förgörare i val efter val, vad kan man begära. Likt strutsen har vi kört huvudet i sanden - och nu står vi där med fullbordat faktum - vi är förslavade och tillintgjorda. Som någon klok man sade för länge sedan - " frihet får man aldrig gratis - den måste man kämpa för dagligen ". Slagna i bojor av de som vanstyr Europa. En tragedi - det är vad det är.

Hurricane sa...

Oavsett hur korkad en regering och dess företrädare är, överskrider Reinfeldt & Co. med extrem marginal en nations samlade förnuft.

Därför tror jag att man döljer något för det svenska folket!
Ja, jag är fullständigt övertygad om detta. Ord som: hot,vergällning, utpressning... lär sannolikt finnas med i det hemligstämplade protokollet.
Förvånade? Nej, det skall ni inte vara! Ta en titt på motståndarens strategier; se vad som hände i London och Madrid...
I Spanien lyckades fienden spränga till sig en ny regering!
Och titta i England, där viker man sig i dag på den ena punkten efter den andra...

Kalla det fantasier eller vad ni vill, men alldeles för mycket av det som händer i Sverige, indikerar på att något inte står rätt till...
Rent förnuftsmässigt och logiskt - kan eller skall en regering i en någorlunda civiliserad nation inte
bete sig på detta anmärkningsvärt irrationella sätt.
Det är helt enkelt något som inte stämmer.

Det finns väl ändå inte någon normalbegåvad människa (politiker)som frivilligt gräver en grav åt sitt eget land... Det är ju likställt med landsförräderi!Regeringens agerande strider mot allt vad förnuft och självbevarelsedrift heter.
Sverige har lagt sig tidigare inför en främmande makt - och har uppenbart gjort det igen!

Lite research på det här temat vore önskvärt. Det är ett jobb för landets grävande journalister. Om det hade funnits några...!

z999 sa...

Det är ju väldigt märkligt att det inte går att lagstifta mot kriminella mc-gäng på samma sätt.

Jimmy S. Windeskog sa...

Ja, då ses vi väl i fängelset då Weine och andra kamrater!

Anonym sa...

Sinnessjukt for fan. Vilka är det som tar fram dessa lagförslag egentligen? Namn och religion tack.

recte sa...

Jaha ja Weine, det blir värre och värre. Hörde idag att förskolepersonal (dagis och fritids) som utbildar och vidareutbildar sig, får lära sig att det inte heter invandrartäta områden längre. Numera heter det svenskglesa områden, fiffigt, eller hur. Tids nog blir hela Sverige svenskglest.

RigRid sa...

UPPROP !!!!

Till Weine och alla andra goda svenskar SOM VILL TA BUDET OM EN FRIHETSKAMP:

Låt oss alla samlas till oförsonlig kamp I EN FÖRENING FÖR ALLA SVENSKAR OCH HÄRVIDLAG SNART NOG GÖRA UPPROP till VARJE SVENSK om att samlas till ett väldigt massmöte på allmän plats genom vilket vi skall visa vår avsky för den styrande överhetens folkförräderi och landsförräderi och härvid ställa noggrant övertänkta krav på ändring av sättet att styra vårt Sverige.

Dessa krav måste vara genomförbara och kloka samt grundade på visdom och omsorg om svenskarna och nordborna - gamla, barn, kvinnor, JA HELA VÅRT FOLKS VÄL OCH VE. Vi må ej förhasta eller förivra oss. MEN INGEN MÍSSKUND SKALL STÄLLAS I UTSIKT GÄLLANDE DEN FÖRDA FOLKFÖRRÄDARSTYRELSEN AV VÅRT LAND SVERIGE. DE SOM ANBEFALLIT DETTA STYRE SKALL SÖKAS OCH STÄLLAS TILL SVARS GENOM KLOKT OCH LAGLIGT BRUK AV VÅRA MEDBORGERLIGA FRIHETER OCH RÄTTIGHETER ENLIGT DE SVENSKA GRUNDLAGARNA. SÅLUNDA SKALL VI GÖRA DET KLART OCH ALLOM KÄNNT ATT DE SOM UPPENBART OCH MED VETT OCH VILJA SVIKIT SITT FOLK OCH LAND DÄREFTER STÅR UNDER FOLKETS KRAV ATT DE SKALL VRÄKAS FRÅN SINA UPDRAG INOM STYRELSEN AV SVERIGE.

I VISSA FRÅGOR MÅSTE DET BLI EN OMEDELBAR ÄNDRING AV SÄTTET ATT STYRA VÅRT SVERIGE.

Härav framkommer två av de tidigare lämnade uttalandena gällande det ifrågavarande ursprungliga inlägget av Weine Berg.

1) Jimmy S. Windeskog sade: "Ja, då ses vi väl i fängelset då Weine och andra kamrater!".

2) Recte sade:"Tids nog blir hela Sverige svenskglest".

FOLKET KAN SMÅNINGOM I DET VIDARE FÖRLOPPET FINNA DET BEHÖVLIGT ATT UTSE FÖRTROENDEMÄN. Meningen med den ifrågavarande lagstiftningen är inte att fängsla någon större mängd svenskar. Meningen är egentligen att å ena sidan skrämma hela vårt folk till medlöperi eller att rätta och packa sig efter påbuden som utgår från folk- och landsförräderiet. Å andra sidan är meningen att på sikt kunna kväsa folkligt motstånd mot denna styrelse genom att fängsla eller på annat sätt skada skickliga folkliga ledare eller hårt straffa sådana för att folket skall skrämmas destomera. ¨

VI BEHÖVER SÅLEDES SAMTALA OM RÄTT FÖRFARINGSSÄTT I DENNA KAMP FÖR ATT OMGÅENDE KOMMA VIDARE, FÖR ATT VI SKALL STÅ STARKA INFÖR SÅDANA HOT SOM REDAN SAGTS LIKASÅ.

Om vi inte börjar kampen nu, fast beslutna om att ge allt av oss själva och segra, kan vi och våra små, svenska lintottar småningom tvingas leva i hela Sverige som om vore vi inspärrade i ett slags "svenskglest fängelse eller tukthus".

De bland oss som är skickade och lämpade att förtjänstfullt kunna TA BUDET OM EN FRIHETSKAMP vidare måste nu vidtala varandra.

ANMÄL ER - med hänvisning till detta UPPROP och gör det kort, klart och enkelt med besked om vad Ni vill och hur Ni kan nås!!!

Spitfire sa...

Rigid...

Javisst jag vill också kämpa. Men är rädd för att varken ord eller argument hjälper.

Vi har emot oss en stor armé, som räknar in ungefär 500 000 människor (en halv miljon!). Den dagen dessa får order från HQ, hjälper inga ord. Dessutom är svenska språket okänt i dessa led!

Svensken som inte upplevt en väpnad konflikt inom sitt lands gränser på 180 år, är invaggad i en falsk tro. Något sådant kan omöjligt hända i Sverge. Själv
är jag inte alls så säker...

Vem har sagt att, det just i Sverige inte skulle behövas slåss och föras en regelrätt kamp för att försvara och värna demokratin?

Vänd på steken... Vem hade för ett antal år sedan kunnat föreställa sig det som i dag händer i vårt land?

Det som i dag sker Sverige, brukar högtravande bland svenska politiker kraftigt fördömas då det sker i andra länder! Man hör ord som: våldtäkt på demokratin, saknas pressfrihet, åsiktsfriheten slås brutalt ner... etc. etc.

Och bland kollaboratörerna och landsförrädarna i riksdag och regering, har man för länge sedan slutat lyssna på folket. De kommer inte att dra sig för någonting, i syfte att genomföra den etniska storstädningen (rensningen) av Sverige...
Politikerna har i sina av mångkulturfanatism förgiftade hjärnor bestämt att Sverige skall bli en muslimsk provins i Skandinavien. Här skall byggas moskéer över hela landet, där det sedan skall rabblas Koranverser från morgon till kväll.
I övrigt skall landet anpassas för muslimer så långt det överhuvud taget går. Och där tycks inte finns några begränsningar!

Nej, jag skulle ta ett snack med ÖB
och höra om inte han kunde hjälpa oss. Han förfogar över de verktyg som behövs för att rädda Sverige
från den pågående ockupationen.

Det handlar helt enkelt om att försvara sig. Självförsvar! Om vi inte som nation, folkslag eller kulturtillhörighet skall gå under.
Det finns ingen anledning att linda in verkligheten i socialt eller politiskt korrekta termer.

Om man inte föredrar att blunda, så ser verkligheten dessvärre ut så här!
Och landsförrädarna i regeringen... som samarbetar med fienden...

Ja, se hur vårt grannland Norge gjorde med herr Vidkun Quisling... då han förrådde sitt land och valde
att sälja ut sitt land och samarbea med nazisterna.
Jag ser ingen principiell skillnad, mellan ett samarbete med muslimsk terrorism eller nazism!

Anonym sa...

Hur i hela helvete är dom funtade skall dom kontrollera känslolivet hos folk. För mistro mot främlingar är ju ganska sunt inte fan släpper man in en okänd mäniska i sitt hem ,det är väl en förnimelse eller känsla som säger till en att passa dig nu

Johan C Skåne sa...

Detta är framtiden i EU.Ut ut EU omdelbart.Svenska folket måste vakna upp och fatta att Storebror inte vill oss väl.