02 mars, 2008

Det Nydumma Sverige

Den som tror på kompetens kan inte tro på Det Nya Sverige. Och då syftar jag inte på att utlänningar skulle vara mindre kompetenta än svenskar. Inte tror jag heller på att den mest kompetente ska ha svenska jobb förvisso. Nej, jag åsyftar den oerhörda mängd Don Quijote och Sancho Panza som i sin enfald kämpar till sista svettdroppen för de mest befängda argument som matas in i deras hjärnor. Denna typ av besserwissrar hittar man som programledare, journalist, politiker, ja kort sagt många av de som sitter på maktpositioner. Dessa människor, som till viss del är synonyma med de s.k. nyttiga idioterna till vänster, tror till exempel att de förfäktar alla människors lika värde när de kämpar för fri invandring/massinvandring.

De tror också att de olika alternativen till fri invandring/massinvandring är nedförsbackar som i varierande grad av lutning obönhörligen leder till en ny förintelse, eller åtminstone till något väldigt hemskt och farligt. Dessa människor är inte illvilliga, de är bara dumma och fega. I stor grad tror de på det som de har indoktrinerats till, och de som inte är övertygade vågar helt enkelt inte opponera sig eftersom de sätter sin välgång i första rummet. Dessa fegisar är helt och hållet styrda av mer medvetna, rotlösa och illvilliga globalister som sätter agendan, formulerar argument, lobbar och kontrollerar. En tro att dessa maktmänniskor inte finns är mer än lovligt naivt. Bara för att de inte syns lika mycket som Linda Rosing eller Zlatan tyder inte det på att de inte finns.

Ofta när man nämner sådana här inofficiella maktfördelningsstrukturer sammankopplas man med konspirationsteoretiker. Frasen konspirationsteoretiker har i dessa sammanhang samma funktion som stämpeln rasist har i den svenska inrikesdebatten. Det är en form av pestflaggning som alltid tycks fungera eftersom de som är i position att nå ut är ryggradslösa och inte ifrågasätter – de är de dumma och fega som jag ovan nämnt. Detta är en välbeprövad härskarteknik som fungerar bättre ju enfaldigare folk väljer att vara.

Lika beprövad är metoden förlöjligande som får bästa effekt om den följer pestflaggning som en assisterande härskarteknik. I fallet konspirationsteoretiker kan fraser som UFO, foliehattar, svarta helikoptrar och liknande användas för att förlöjliga den utsatte. Detta vanligtvis av människor som inte ens försökt undersöka fakta och information som inte stöder den officiella linjen. De är politiskt väluppfostrade och regagerar med den korrekta inställningen gravt integrerad i ryggmärgen. De tror blint på att den som ropar högst, dvs. den som har makten och tolkningsföreträdet har rätt (jmfr: den starkes rätt). Detta är en farlig form av auktorietsbundenhet som jag har svårt att acceptera.

Nåväl, det var en utsvävning i ämnet. Det jag ville ta itu med var några av de otroligt dumma argumenten som används i Det Nya Sverige för fortsatt massinvandring/fri invandring. Ett av dessa är att Sverige alltid har haft invandring/Sverige bygger på invandring. Detta är ett argument fotostatkopierat från USA till Sverige. Men inte ens om USA stämmer det. USA byggdes av Europeisk invandring, inte invandring i allmänhet. För Sveriges del stämmer argumentet riktigt dåligt. Sverige byggdes av sin homogenitet och sin förmåga att komplettera det egna hårda slitet med kulturutbyte med andra folk. En marginell temporär invandring av valloner på 1600-talet och marginell invandring av europeisk arbetskraft på 60-talet ändrar inte på detta överväldigande faktum.

När således någon kaosteoretiker säger att Sverige alltid haft invandring är den logiska motfrågan: En gång invandring – alltid invandring? Det vill säga, ska vi ha invandring framöver för att vi haft det tidigare? Om inte det är ett blint och korkat argument så vet jag inte vad som är. Det är ungefär som att säga att vi ska dra plogarna med häst framöver eftersom vi har gjort detta förut. Bara idioter framhärdar i detta.

Argumentet leder även till: En sorts invandring är bra – alla sorters invandring bra? Träskallarna som argumenterar för fortsatt massinvandring/fri invandring på historiska grunder menar att eftersom en sorts invandring, t ex den temporära, minimala och europeiska invandringen av valloner var bra för Sverige så är den kontinuerliga, enorma och utomeuropeiska invandringen från Mellanöstern, Afrika och Asien också bra för Sverige. Upp är ju alltid upp, och ner är alltid ner. Det är som att säga att en philipsskruvmejsel är bäst i alla lägen. Det spelar ingen roll om man ska skruva i en vanlig spårskruv eller en insexskruv så är en philipsskruvmejsel lika bra som på en philipsskruv. Detta måste vara själva definitionen av ett dumhuvud. Denna inställning har också lett till att allt i Det Nya Sverige är upp och ner.

Det finns ett otaligt lika dumma argument för att den misslyckade politiken ska fortsätta. Men som Mark Steyn sa, att diskutera med en kulturrelativist är som spela tennis med nätet nere. Kommer man med faktauppgifter får man höra att det bara är ”uppfattningar”…

4 kommentarer:

Gabbi sa...

Ja, och skulle du diskutera detta med en av de korrekta i t.ex. en TVdebatt, skulle du säkert få till svar:
"Nu sitter du ju och jämför invandrare med skruvar! Vad är det för människosyn?"

Anonym sa...

Innehållet besannas utav att varenda invandrare och liknande skulle hålla med dig. Att vara okritisk, är ett för dagen, framgångsrecept för fegisar.

Heimdall sa...

De båda republikerna Haiti och Dominikanska republiken har ju sedan spanjorerna förde dit negrerna från Afrika bytt ut befolkningen , så att dagens befolkning i dessa båda republiker utgör 100 % eller närapå 100 % negrer. På vilket sätt har då denna invandring varit gynnsam för dessa båda republiker, kan man fråga sig. Är ekonomin bättre idag än den hade varit utan denna invandring ? Är framtidstron större ? Är folket vackrare estetiskt sätt ? Är republikerna harmoniska stater ? Sanningen är ju den att dessa bägge republiker är veritabla infernon av politiskt kaos, kriminalitet, våld av alla dess former samt att de är rena pesthärdar av allsköns sjukdomar, typ TBC och AIDS. På vilket sätt kommer Sverige att vara lyckligare som nation när befolkningen är utbytt till 100 % även här om 200-300 år ? , och ersatt med en negroid och arabiserad bastardbefolkning vilka med all sannolikhet kommer att leva under islams kroksabels grymma rättsskipning. Detta strävar idag EU som helhet efter, och inom detta EU är Sverige drivande, på samma sätt som man förde en infernalisk kamp mot apartheidregimen i Sydafrika, för man kampen att snabbast möjligt och med alla till buds stående medel avveckla Sverige och EU som etniskt homogena nationalstater. Länder inom Europa förlorar hela landssändar när främlingarna blir i majoritet i dessa områden, senast förlorade ju Serbien Kosovo. När förlorar Sverige sitt första landsskap ? Blir det Södertälje kommun ?,, Malmö ? , ja vilket blir det. Vestegia Terrens. dvs, Spåren förskräcker.

Anonym sa...

det är nog därför som svenska politiker närmar sig en globalisering mer och mer,då har dom nåt att skylla på,då har dom livlinor när välfärden rasar,