11 mars, 2008

Först tog de invandringspolitiken, och nu miljöpolitiken...

De allra flesta som läser Rakryggad och andra systemkritiska bloggar vet att det inte är tillåtet att komma med kritik mot immigrationspolitiken i den allmänna debatten, däremot går det fortfarande bra att kritisera skolpolitiken utan att man antas hata skolelever och lärare. Men censuren tycks sprida sig. Nedan visar jag att SvD inte längre tillåter debattinlägg om miljön som inte stödjer hypotesen om människans skuld i den måttliga globala uppvärmningen.

Maggie Thauersköld har på sin blogg Inga Dogmer skrivit initierat om miljöbluffen med den globala uppvärmningen. Nyligen skrev hon en artikel i ämnet och skickade in den till Svenska Dagbladets debattavdelning Brännpunkt. Hon fick svaret att det inte fanns utrymme för artikeln. Thauersköld gav sig dock inte utan skrev tillbaka. Nu fick hon ett annat svar – ett skrämmande sådant.

Bästa Maggie,

Du har självfallet full rätt att göra dina val, som står i strid med merparten av världens seriösa klimatforskare.

Att inte människan påverkar klimatet är en extrem åsikt, som jag inte vill ge utrymme för i SvD. Den är helt enkelt inte trovärdig.

Alla delar inte heller dina bedömningar om konferensen,t ex websajten Real Climate.

Allt gott till dig

Sune Olofson

SvD Brännpunkt

Ännu en gång stämplar man en människa som extremist (och skapar ett problem) för att sedan tysta personen på grund av att denne kallas extremist (och löser ”problemet”). Härskarteknik i sin mest basala form. Man kan fråga sig vad som är syftet med att hindra debatt överhuvudtaget. Jag trodde att olika åsikter var en förutsättning för en debatt, men numera verkar det alltmer som om debatt är när alla nickar instämmande. Först tog man invandringspolitiken gisslan, nu tar man miljöpolitiken som gisslan. När ska denna fundamentalism sluta?

Man får inte ifrågasätta immigrationspolitiken – slutsats: immigrationspolitiken ska fortsätta oavsett. Man får inte ifrågasätta den globala miljöpolitiken – slutsats: miljöpolitiken ska fortsätta oavsett? Förutom att det är odemokratiskt av SvD så är det också elitistiskt. Gräsrötterna får inte diskutera miljöfrågan för att miljöexperterna har en åsikt? Vad är det för en inställning?

Är detta, liksom ”kriget mot terrorn”, ännu en konstruerad kris som eliten själva erbjuder lösningen på för ett alldeles för högt mänskligt pris?

Men den globala uppvärmningen är inte orsakad av människan och det har den inte varit under någon gång i historien. Koldioxidhalten har ökat och minskat om vartannat utan att temperaturen har påverkats av detta. Uppvärmningen kontrolleras av solen. Att tro att människan har större makt än solen i denna fråga är mer än lovligt absurt.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Finns en bra dokumentär "Global warming swindle" som tar upp mycket bevis för att jordens klimat bara är in bana att bli varmade.. och att det funnits mycket mer CO2 i atmosfären än nu.. så att CO2 inte ens styr klimatet.

För ett antal år sedan var det stora rubriker om "global cooldown" att vi var påväg i en ny istid. Och om 20 år kommer vi skratta åt hur vi muppade oss med globala uppvärmning år 2008.

Så det finns faktiskt en stor kritik emot detta jippo. Så det är mycket intressant att man i princip blir stämplad som extremist för att man kritiserar det hela. Man får helt enkelt inte kritisera.

Vaftrudner sa...

Såvitt jag jag kan förstå, så skriver Maggie inte att hon tror "Att inte människan påverkar klimatet", vilket SvD lägger i hennes mun. Det vore kanske inte en "extrem" åsikt, snarare en enfaldig åsikt. Men även om Maggie hade menat det, så finns det väl inget som hindrar att även enfaldiga åsikter ges utrymme i debatten?

Hursomhelst. Maggie menar att människan inte påverkar klimatet i någon "nämnvärd" omfattning. Om man skall tolka detta som att hon menar att det är främst andra faktorer som påverkar klimatet än människan, så är hon inte ensam.

Att vi just nu är inne i en ganska extrem klimatperiod är ett faktum. T.ex. så har vädret i Sverige under perioden dec-feb inte varit så milt så länge det finns tillförlitlig mätdata.

Svenska Dagbladet och miljöextremisterna tror och menar att detta i huvudsak beror på människans inverkan. Men talar du med verkliga forskare inom klimatundersökande områden så håller de inte alls med! Inte ens i Sverige.

I mitt arbete träffar jag forskare och andra inom alla möjliga vetenskapliga discipliner. I förra veckan råkade jag bl.a. träffa en meteorolog vid SMHI samt en fd forskarstuderande i Oceanografi. De var inte alls sysselsatta i klimatfrågor utan jag passade på att höra vad de anser om klimatdebatten.

Meteorologen vid SMHI menade att en stor andel meteorologer INTE anser att klimatförändringarna i huvudsak beror av mänsklig påverkan t.ex. CO2. Meteorologen tog exemplet med Ötzi - ismannen som legat infrusen i en glaciär i Österrike i 5300 år. Medeltemperaturen på jorden var då cirka 3 grader varmare än idag. SMHI-meterologen frågade retoriskt: "Körde Ötzi bil?", "Eldade man husen med olja på den tiden?" Svaret är naturligtvis NEJ. Klimatet var betydligt varmare än idag, långt innan vi började förbränna olja, köra bil, ha fabriker osv. Allt beroende av SOLEN!

Vidare var meteorologen, jämte många av sina kollegor, irriterad över att SMHI så blint skyller klimatförändringarna på människan. Han menade att detta i huvudsak var ett politiskt ställningstagande. Han menar att många meterologer och sk klimatforskare "betraktar solen som en lampa som lyser med konstant sken som inte medtas i klimatsimuleringsmodellerna", vilket är en okunnig och direkt vansinnig utgångspunkt.

Personen med insyn bland oceanografi-forskarna menade att även de inte anser att människan är huvudorsaken till klimatförändringarna. Personen ifråga nämnde namn på professorer och högt uppsatta forskare som, mellan skål och vägg, tar avstånd från klimathysterin.

Båda menade att det går politik i området och för att få forskningspengar så måste man ha "rätt åsikter".

Vidare träffade jag en mycket framstående professor i ett fysikämne, vilken studerat kolisotoper i atmosfären i årtionden. Han var helt vansinnig på klimatreligionen och skickade senare över diagram och annat som visar att klimatfolket helt sonika har strukit mätresultat som inte stödjer hypotesen om människans påverkan på klimatet. Ren förfalskning alltså. Jag googlade på professorns namn och han är mycket känd och går gärna i polemik med dagens klimatforskare som han anser har mycket dåligt underbyggda modeller och de verkar knappt förstå de enklaste begrepp inom området. Denna typ av floskelforskning känner vi igen inte minst inom genusområdet, mångkultur mm.

Johan C Skåne sa...

Är detta, liksom ”kriget mot terrorn”, ännu en konstruerad kris som eliten själva erbjuder lösningen på för ett alldeles för högt mänskligt pris?
------------
Svar:Även kallatProblem reaction solution.Skappa
ett problem, vänta på en reaktion erbjud sen en egen lösning.

anonym ja The Great Global Warming Swindle är en mycket bra dokumentär länk till den längre ner.
Nedan länkar till 3 dokumentärer angående bluffen om människornas roll i den globala uppvärmningen.
-------------------------
Global Warming or Global Governance

http://video.google.com/videoplay?
docid=4860344067427439443&q=global
+warming++global+governance&total=
178&start=0&num=10&so=0&type=search
&plindex=0
--------------------------------
The Great Global Warming Swindle

http://en.sevenload.com/videos/ha4
PoKY/The-Great-Global-Warming-Swind
le
-------------------------------
Global Warming Doomsday Called Off

http://video.google.com/videoplay
?docid=-3309910462407994295&q=the+
=143&start=0&num=10&so=0&type=s
earch&plindex=2great+global+warmi
ng+swindle&total
---------------------------

Skuncke sa...

Journalistkåren med 2 års utbildning i politisk korrekthet och invandrarkramande vet tydligen alltid bäst. Som du säger, skrämmande.

Anonym sa...

Demokratin är stendöd. Det är i sådana situationer som revolution blir en fullt tänkbar väg för den breda massan.

Fosterjordnära sa...

Jag har en konspirationsteori ang detta ämne!

Visst går den tillfälliga temperaturhöjningen att skylla på människan! Men inte vilka människor som helst ,utan det är de farliga högerextremiserna som ligger bakom detta.
För att motverka högerextremisternas inverkan på global uppvärmning så flyttar man folkslag in i dessa högerextremisters ursprungliga territorium! På så vis blir extremisterna mindre extrema och till slut avtar uppvärmningen av planeten.

Weine Berg sa...

*asg*

Anonym sa...

Detta är ett av skälen till att bloggar idag är viktigare än etablerade medier. OCh det vet de sistnämnda om, det är därför de hela tiden ger sig på bloggen som fenomen och avfärdar det som något oseriöst.