20 december, 2008

Ack så svarslösa...

Det var ett tag sedan jag replikerade på Nyamko Sabunis svar. Än har inget från henne ramlat ner i Rakryggads mäjl. Man verkar nästan ha en strategi att inte svara på följdfrågor, vilket gör en dialog omöjlig naturligtvis. Inte heller Fokus-juryn, som jag helt nyligen skrev till, har visat något som helst livstecken ifrån sig. Underligt hur svårt vissa har att fästa ord på pränt. Men skam den som ger sig. Jag får helt enkelt påminna de glömska.

7 kommentarer:

Andreas sa...

Här har du ytterligare person som uppskattar din kamp för att få detta land till ett sanningens land, vilket vi alla, tänkande människor vill, såsom jag länge försökt övertyga min närhet om sanningen, med framgång såsom icke framgång, dom som lyssnar blir övertygade och blir också intresserade om vad som händer, dom som inte lyssnar stannar kvar i sina gamla åsikter och är fortfarande samma idioter, tack för denna blogg som hamnar på favoriter!

/ Andreas, örebro

du är absolut INTE ensam i denna kamp!!

Anonym sa...

Men Weine då har du redan smakat på julglöggen och glömt hur det funkar. Skräpfolket du skrivit till brukar alltid ta långledigt från Nobelfesten och framöver. Möjligtvis att dom pliktskyldigast slår några samtal vilka registreras som "närvaro". Dom kämpar förtvivlat med att förtränga minnet av Weine Berg, deras personliga "pain in the ass". Lugn du, dom måste ju tillbaks till kontoret ngn gång. Jul på dej från midgardsjarlen

Anonym sa...

Folkförrädare, fega medlöpare och lycksökare å ena sidan, uppgivna och håglösa nordbor å den andra. Ett fåtal har förstått vad som hänt innan det redan varit för sent att hindra detta från att hända, även de flesta av dessa böjer sig nu för vår, de nordiska folkens utplåning, de ser endast på dåtiden och nuet, de ser inte framtiden. En fiende har i lönndom förvänt synen på oss, fått oss att tro på dennes mål och avsikter med våra folk och länder, fått oss att inbilla oss själva främmande mål och avsikter såsom varande bättre för oss än de mål och avsikter som varit våra egna. Så har denna lönndomens fiende besatt oss utan vapenmakt, fått vår krigsmakt och statsmakt att gå över till sin sida likaså. Våra nordiska länder och folk går nu en framtid som lydfolk på undantag genom undanträngning och utplåning till mötes.

Med lönndomens och förräderiets styre följer framväxten av ett samhälle där våra seder och vårt skick trängs undan. Heder och rätt på nordisk grund skymfas och förnedras genom detta styre.

Det är således med framväxten av detta lönndomens och förräderiets styre som den svenska flickan inte fick gå ifred vid Södertälje tågstation utan att bli angripen, svårt slagen och skändad av en flock främmande män på stället så som vi allmänt fått veta har hänt för inte så länge sedan.

Nu är det snart Jul och vår sed är då att äta och dricka av det goda på julbordet. Där skall det hos många finnas skinka med ben. Julskinkan på bordet och dess självklarhet i vårt skick till Julen ifrågasätts nu likväl genom lönndomens och folkförräderiets nid mot våra länder och folk. Julskinka med ben som sedan förr och till senare tid varit en självklarhet att kunna inhandla undantas nu alltmer i livsmedelshandeln därsom lönndomens och folkförräderiets styre sålunda fått verka och omdana även livsmedelshandeln till ett främmande skick som tar avstånd från de nordiska sederna och bruken. Det är att märka att denna undanträngning sker i stora delar av livsmedelshandeln och över stora delar av de bygder och områden som bebos av svenskar men med påtvingande av såväl slum som främlingskap vilka uppkommit i sammanhang med detta lönndomens och folkförräderiets nid mot våra länder och folk. Det är således också att märka att denna undanträngning inte sker av någon slump, den förutsätter beslut högt upp i styrningen av de företag som är delaktiga i framställandet av livsmedlen i våra länder. Sålunda kunde man i Sverige tidigare till julen utan svårighet få tag på en skinka med ben som färdig kylvara eller i varje fall beställa en sådan skinka i livsmedelshandeln. I Sverige möts man numera alltmer av svar med innebörden att det inte går att få någon skinka med ben, såsom hos Coop, med flera. Ändå är det i sådana fall fråga om livsmedelshandlare med mycket stort kundunderlag i tätort och storstad, men de har lämpat sin handel efter det så kallade "nya Sverige" och i motsättning till svenskarna. Svenskar som vill få en julskinka med ben tvingas med detta låta sig trängas undan och vända sig till någon enstaka särskild handlare, i många fall på längre avstånd, i sökande efter vad de som svenskar vill kunna inhandla till julen i sitt eget land Sverige. Coop har på samma gång ett budskap och uppträdande som särskilt och uttryckligt och med en "skrytaktigt undanträngande inställning till det nordiska" tillmötesgår främmande utlänningars matvanor och högtider.

Det börjar därför se ut som att svenskarna är på väg att bli hänvisade till vad som i viktiga avseenden är jämförligt med att bli förflyttade till avsnörda och begränsade landområden på undantag, en slags reservat, där man på undantag tillåts vara svensk och leva svenskt eller att fara till sådana åtminstone då det gäller att inhandla mat som är en viktig del av det egna arvet och de nordiska högtiderna.

Det är detta lönndomens och folkförräderiets styre som föranleder framväxten av dessa förhållanden för svenskarna i deras eget Sverige, det land som de nutida svenskarnas förfäder skapat åt dem.

Alla goda nordbor uppmanas härmed att inte längre finna sig i framväxten av detta lönndomens och förräderiets styre. Sök Er till kamp mot det.

På grund av detta för vårt folk så skymfande styre och den allvarliga skada som detta åsamkar oss riktas härmed en förbannelse över alla dem som är ansvariga eller deltar i detta styre, folkförrädare, fega medlöpare och lycksökare som har fräckheten att göra sig till talesmän över huvudet på oss nordbor och angripa oss med främlingskap som verkar för vår utplåning.Alla goda nordbor önskas en God Jul av Theudanoz

Anonym sa...

Weine! Debattera mot sunt förnuft, när man har skitit i det blå skåpet, är ju en omöjlig uppgift. Fånrattarna känner nog en viss hopplöshet, bättre att gömma sig än att gå in i lejonkulan. Blodsven

wodinaz sa...

Trägen vinner i längden. Nu har de fått frågorna som alla svenskar vill höra svaret på och de underlåter att svara på ett anständigt sätt, vilket, på ett otvedydigt sätt visar svenskarna vad som gäller.

Anonym sa...

God Hjul på dig Weine!

Har lite förslag på nya klister märken

1) "Bättre aktiv i dag än radioaktiv i morgon!" bifoga gärna en bild med ett svampmoln på klistermärket.

2) "Håll Sverige rent, följ en skurk till flyget!" bifoga gärna en bild på en hand visande stoppteckent.

3) "Think global, act local: följ en skurk till flyget!"

4) "Bevara den globala mångfalden, genom att bevara Sverige svenskt!"

Varför inte utlysa en tävling, där bästa slogan som belöning blir ett klistermärke?

Anonym sa...

Fokus har gett ett indirekt svar ga in pa fokus.se och las skiten.
Nagot dummare far man leta efter.