18 november, 2008

Dom kallar oss enfald

I lagen om hets mot folkgrupp (HMF) stadgar det att man inte får hetsa mot en människa på grund av dennes ursprung, nationalitet, hudfärg, sexuell läggning eller religion. Alla utom svenskar skyddas av den här lagen. Regeringen har i proposition 1997/98:16 fastställt att det inte finns svenskar, såsom gemene man betecknar svenskar. Enligt propositionen har svenskar ursprung från hela världen, inte enbart Sverige. Man ignorerar följaktligen att det finns etniska svenskar och att det är dessa som per definition är svenskar. Detta är att förneka vår långa och mödosamma historia med allt vad det inneburit i blod, svett och tårar. Det verkar viktigt att beteckna en människa som svensk för att denne ska anses jämlik. Ett underligt perspektiv.

Enligt HMF är det således omöjligt att kalla till exempel somalier, turkar, irakier, serber etc för ”enfald”. Varför man nu skulle vilja säga nåt sånt. Men svenskar går bra att håna och hetsa. Till och med från regeringshåll kallar man oss för enfald. Och vår statsminister ser oss som barbarer. Underförstått är att han själv inte är barbar eftersom hans släkt kommer från Tyskland samt att han dessutom har afrikanskt blod i släkten. Han är således inte en simpel barbar som vi andra. Men vi andra som inte kan skryta med ett exotiskt påbrå får finna oss i att bli kallade både det ena och det andra av makthavarna inom politik och media. I våra makthavares ögon har vi inte det mervärdet som alla andra folk har.

Det man gör med denna retorik är att skapa motiv för nykoloniseringen av Sverige. Motivet är den påstådda odugligheten hos oss svenskar och nyckeln är att ta hit alla andra folk, som ju inte är enfald, enligt maktens unkna filosofi. Och eftersom den politiska klassen och fulmedia lever i symbios finns det få, förutom vi systemkritiker, som ifrågasätter det det mjuka folkmordet och retoriken bakom det.

Naturligtvis nöjer man sig inte med att förlöjliga, förminska, förringa och förtala oss. Man har även gått från ord till handling. Några exempel:

Man har skapat äldreförsörjningsstödet som till över 90 % går till invandrade pensionärer. Försörjningsstödet ger invandrade pensionärer samma eller bättre pension än våra egna pensionärer. Samtidigt lever 250 000 svenska fattigpensionärer på existensminimum. Nog är det väl klart vilka samhällsgräddan föredrar? På detta vis ogiltigförklarar man de svenska pensionärernas livslånga insatser för oss.

Ett annat exempel är de s.k. instegsjobben som alliansregeringen skapat. Med instegsjobben får arbetsgivaren ett bidrag på 75 procent av lönekostnaden (!). Obs! Gäller endast invandrare. Rörande detta kan man alltså konstatera att regeringen vill ha invandring för att få tillgång till arbetskraft, samtidigt måste man subventionera jobben till de nyanlända – på svenskars bekostnad. Fast vi finns ju inte. Det går inte ihop eftersom det är lögner och ursäkter för att fortsätta den oerhört destruktiva och konstiga politiken mot oss svenskar.

Mona Sahlin sa, när hennes parti hade makten, att invandrarskolor ska ha de bästa lärarna, mest resurser och så vidare. Hon motiverade inte varför. Och ingen inom fulmedia ifrågasatte, eftersom de tycker likadant. Återigen betraktar man svenskar som något dåligt som behöver bytas ut. Denna misantropiska inställning är skamlig och de skyldiga måste exponeras för vad de verkligen är.

Någon kanske invänder att alla dessa åtgärder från politikernas sida är för att hindra utanförskap och förbättra integrationen, men då ska vi komma ihåg att hela massinvandringsprojektets grund är att ”mångfald är bättre än enfald”. Mångfald är det man försöker skapa, och enfald är det som var innan - ett homogent Sverige präglad av relativ trygghet och harmoni. Att förbättra integrationen är således ytterliggare ett i raden av hugg i ryggen i en samlad attack på oss svenskar och vår identitet som folk.

Fulmedia är inte bättre de. I den propaganda de dagligen matar oss med får vi reda på att alla mördare och våldtäktsmän är svenskar. En del exponeras med namn och bild och andra anonymiseras. Alla uppgifter på de senare filtreras genom ett etniskt filter där alla uppgifter som kan påvisa en icke-svensk härkomst plockas bort. Till och med i redovisningen av straff på brottslingar rensas uppgifter om exempelvis utvisning bort. Kontentan av allt detta är att samtliga grova brottslingar framstår som svenskar. Något som vi inte alls är skyldiga till.

Att skuldbelägga oss som folkgrupp är accepterat av tyckar-Sverige. Då finns det ”vi och dom”. Men att påvisa det orimliga att massinvandringen slukar enorma mängder skattepengar
samtidigt som våra pensionärer förvägras ett värdigt åldrande är att ”ställa grupp mot grupp”.

Ni ser, det är mycket jobb som återstår för att bekämpa denna mångkulturella hydra som skapat så mycket elände för vårt land. Gör det Du kan för ett bättre Sverige – om du törs. Enfalden finns inte i oss svenskar, enfalden sitter på redaktionerna, i riksdagen och i regeringen!

14 kommentarer:

Rakryggad ifrågasättare sa...

Spontant måste jag bara få lov att säga: något av det absolut bästa jag läst på mycket länge!

Och det bästa (i själva verket det värsta...) det finns en djup och skrämmande sanning i varje ord som du skriver Weine.
Ett folkmord "light", det är precis vad det handlar om. Det handlar om en etnisk rensning på sofistikerat byråkratisk skrivbordsnivå. Ingen behöver hålla i något "vapen", allt sker genom bokstäver... kliniskt och snyggt. Medan absolut ingen av de inblandade har ansvar för någonting...

Javisst, vi är fullständigt utelämnade! Det finns INTE EN myndighet i landet dit vi vända oss för att få hjälp! Är det egentligen så märkligt att frustrationen breder ut sig...

Visserligen är hela processen oblodig för ögat, men psykologiskt totalt förintande och ödesdigert deprimerande för oss alla förbisedda etniska svenskar.
När vi väl berövats vårt nationella självförtroende, är det också slut med landet som nationalstaten Sverige.

Att det sedan har blivit på detta sätt, måste väl slutligen attrahera någon (från staten oavhängig) forskare i sociologi och socialantropologi, samt även med viss inriktning mot zoologi...

Hur har det varit (och fortfarande är) möjligt att fösa samman ett helt folk som oss svenskar, idiotförklara oss och praktiskt tagit omyndigförklara oss. Och göra oss mindervärdiga, gentemot andra etiska grupper/folkslag som ohämmat tillåtits att ockupera oss och vårt land.

Samtidigt som man har lyckats befria oss från vår nationella identitet, ge sken av det är fult att vara etnisk svensk och därmed framkalla skamkänslor för att vi är svenskar!

Detta nationella trauma måste vara unikt. Eller inte...

Det enda folkslag/folkgrupp med homogen etnisk tillhörighet, som jag kan erinra mig att i modern tid drabbats av detta är: judarna.

Nazisterna lyckades utan några större protester, fösa in bortåt sex miljoner judar i gaskamrarna...

Inte minst i Sverige har man tusentals gånger upprepat frågan: Hur kunde detta ske? Hur kunde VI låta det hända!

Och jag frågar mig: Hur kan principen för en sådan etnisk diskriminering och massiv, tillika destruktiv våldtäkt på ett folkslag, medges att den upprepas - denna gång på etniska svenskar i SVERIGE?

Vi behandlas som om vi inte vore värda ett skit!

Här i Sverige föser man - drygt sju miljoner etniska svenskar rakt in i ett stort svart, destruktivt och förgörande multikulturellt svart hål. Där vi långsamt kommer att gå under, genom att kvävas och plågas ihjäl. Se hur vårt samhälle redan ser ut. Och detta är ändå bara början!

Jag menar.. är det inte snart dags att vi fredar oss... vi har ingenting att förlora, men allt att vinna.
Judarna försökte i alla genom resningen i Warszawas ghetto, men vi svenskar försöker inte ens...
Trots att vi har enastående bra resurser till vårt förfogande; det fattas bara administration!

Anonym sa...

Weine glöm inte att invandrare som startar företag slipper moms i 1-2år

visst har alla maänniskor lika värde:)

Tack för dina skarpa reflektioner Weine.

mvh

Patrik

Bosse sa...

Helt enormt bra artikel/inlägg!! Det blottlägger på ett helt suveränt sätt hur ihålig hela den politiskt korrekta argumentationen är! Världsklass!

Fråga: Om nu invandring är så viktigt för ett lands välstånd; borde då inte Irak, Vitryssland, Iran, Rumänien, Algeriet, Marocko och Pakistan, för att nämna några exempel, satsa på invandring?

Har även funderat lite grann kring ordet "mångkultur"? Är inte det ett omöjligt ord egentligen? En motsägelse helt enkelt? Ungefär som "jätteliten" och "skitrent"? Kultur är ju en samlande bärare av en populations grundläggande normer och värderingar - en enad och överenskommen syn på hur umgänge och sociala konventioner ska vara!

Jag tycker exempelvis inte att det är ok att en man i dagens Sverige tycker att kvinnor ska gå klädda i sjal eller burka. Kvinnor i Sverige är, precis som män, mer än sexuella objekt; försök att fatta det!

Jag tycker heller inte att det är ok att en kvinna anser sig behöva klä sig i tält för att jag inte skulle kunna kontrollera min manliga sexualitet! I ett fritt och sekulariserat samhälle behövs inte detta, och vi är inte hjälpta av att vi importerar parallellkulturer som tycker att detta är ok ekker nödvändigt! Det är pinsamt att se hur Mona Sahlin legitimerar denna kvinnoförtryckande symbol! Sen kan hur många muslimska kvinnor som helst säga att de gör det av fri vilja - "my ass" att de gör! De är uppvuxna i ett samhälle och en kultur som devalverar kvinnan som en tänkande och skapande varelse, och vars sexualitet på alla sätt måste beskäras och kontrolleras!)

Fosterjordnära sa...

http://lt.se/nyheter/1.47788

syranska rasister!

Ett trendbrott på Länstidningen ,eller kommer det att korrigeras i morgondagens upplaga?

midgardsjarlen sa...

Sverige måste vara det enda land där politiska ledare och mediepropaganda med tydliga ord och åtgärder ber om inbördeskrig. För krigsförklaringarna är tydliga. Förr än dom anar hänger dom i snaran. Vad dom ej tycks förstå är att hotet mot dem själva kommer från både oss patrioter och från dem de slickar i röven. Vårt tydliga budskap till dem blir R.I.P.

Anonym sa...

Man mår illa när man läser om svenskfientligheten som genomsyrar etablissemanget. Centern spär på särlagstiftningen med ett förslag om skattefria zoner för invandrarföretag i utsatta områden.

Sverige, ett land för alla, utom för svenskarna.

Anonym sa...

Ner med plogen och fram med hammaren!

Det måste bli dags för de som inte riktigt fattat allvaret, våra ledare har inga svenska själar. De kommer aldrig lyssna till sanna ord endast och precis som de invandrande snyltarna så sticker de(med lite hjälp)när pengarna är slut.

Anonym sa...

De snyltare som kommer hit, gör just det för att de inte har ryggrad nog till att bygga ett eget land.
Denna ryggradslöshet gör sig också ofta märkt när man står upp emot någon av de när de utövar hets, däremot trivs de i flock som alla andra fegisar.

Robin Shadowes sa...

Bara att detta "softa" folkmord inte bara sker i Sverige. Det sker över hela Europa och västvärlden i varierande grad. Finns det verkligen någon som tror detta sker av en slump? Vad binder samman dessa europeiska länder och gör detta möjligt? EU! Då naser jag ändå bara att EU är "puppets". The Masterminds eller "puppeteers" är människor som inte tycker om att synas, Bilderbergare och liknande avknoppningar som uppstått uder dom senaste 50-60 åren. Dom använder EU och FN som verktyg för att uppnå sina syften, total makt över allt levande på Jorden! Se dessa människor som Blofeld och alla andra megalomaniacs i Bonds värld men till skillnad ifrån i filmerna arbetar dom tillsammans istället.

Rakryggad ifrågasättare sa...

Bosse... du platsar som handen i handsken i "administrationen"...

Intellektuella människor - i likhet med dig - med utpräglat hög och väl utvecklad intelligens är precis vad som behövs, och krävs!

Och som nyktert och klart ser, och uttryckligen begriper och förstår, hur galet allting verkligen är.

Har andra folk kunnat resa sig, så borde väl vi också kunna. Vi svenskar är inte det första folkslaget som blivit trampat på, och förtryckt, här i världen; knappast det sista heller för den delen.

Förresten är detta inte underligt:

Det Nya Sverige påstår sig hjälpa och bistå förtryckta människor och misshandlade folkslag både här och där, över hela jordklotet. Medan man behandlar sin egen etniska svenska befolkning som om den hade spetälska eller vore pestsmittad...

...däremot så åtnjuter importerade etniska? grupper som zigenare, kurder, kosovoalbaner... och jag vet inte vad, högsta kulturella status!
Där det skall klemas och svansas och jamsas med hemspråksundervisning och kulturanslag och kvällskurser med utbilding och undervisning i både det ena och det andra.
Och allt detta trams skall vi - de utstötta, värdelösa, rasistiska, främlingsfientliga och barbariska svenskarna - betala.

Det Nya Sverige är ett enda stort äckligt och vidrigt, av
"mångkultur" stinkande, helvetes kloakhål!

Anonym sa...

Ang. "vår" statsminister så är väl hans stammoder inte från Tyskland utan hon kom väl invandrande hit från Lettland om jag inte missminner mig? Däremot kan ju hon ha ha sitt ursprung i en balttysk släkt! Vem stamfadern var vet vi ju alla eller hur?
Mycket mycket bra skrivet! Bland det bästa jag någonsin har läst faktiskt!

SolGuru sa...

Nu vet jag att det är fult att göra reklam för sin egen blogg, men jag skulle vilja påpeka att jag själv skrivit ett längre inlägg om just den här, fullständigt absurda, dubbelmoralen: http://solguru.motpol.nu/?p=10

Man kan faktiskt tycka att även de mest globalistiskt orienterade liberalerna borde inse exakt hur vansinnig denna dubbelstandard är - det vore nämligen den logiska konsekvensen av den rådande föreställningen att "alla är vi människor" och att etnicitet är irrelevant.

Robin Shadowes sa...

Undrar hur länge det dröjer tills mussarna kräver inkvotering av muslimska Nobel-pristagare och anser att det är diskriminering att dom aldrig får något pris.

midgardsjarlen sa...

Ja, vi har ju med spänning sett fram emot att Kamelrytarmohammed skall få nobelpriset i litteratur för sin putslustigts humoristiska bok KLOAKEN.