15 april, 2008

Dialog med läraren

Efter att jag hade publicerat inlägget Rakryggad användes på lektion som avskräckande exempel, skickade jag också detta till läraren ifråga. Nedan publicerar jag det svar jag fick från honom och min respons på detta.


Det är av stort samhällsvetenskapligt intresse att se hur er verksamhet arbetar och fungerar. Dels är ni uppenbarligen okunniga om att det dels står ”Svenskar, våga säga nej till Globalisering”, ”Vägra bli en minoritet” i samband med bilden, vilket med lätthet kan tolkas som att Sverige gör bäst i att hålla fast i det svenska, för att bli en vinnare som Klüft, och dels så efter stämningen av pappa Klüft så tog ni ju tillbaks bilden, med den uppenbara tolkningen att ni insåg att ni hade fel och därmed inte längre kunde stå för ert uttalande.

Att eleven i fråga ska ha använts som ett avskräckande exempel är rent felaktigt! Att han får vara beredd på att hans åsikter nyanseras av såväl mig som övriga elever i klassen, det får man vara beredd på om man gör ett politiskt uttalande oavsett färg i klassrummet.

Bra jobbat, i ett stycke har ni visat inte bara er okunskap utan även varför den politiska nationalismen är ihålig!

Vänligen
NN


Hejsan NN,

Jag tycker dagens skola är intressant då det numera handlar om att lära ut åsikter mer än kunskaper. Det är väl därför allt färre elever klarar av skolan. Det tar emot att matas med färdigtuggade åsikter dagarna i ända.

Nåväl, till ditt brev. Nej, jag är inte okunnig om vad som står på mina montage. I samma stund som jag tog bort Klüft från montaget ersattes det med en
annan bild som inte föreställer Klüft. Budskapet är detsamma. Som jag sagt så många gånger tidigare (och som jag berättat om på min blogg, om du hade bekymrat dig med att läsa den innan du dömde den) så var inte Klüft en del av budskapet. Bilden i sig passade. Därför användes den. Den tecknade bilden av Klüft är inte ens lik henne, anser jag.

Nu till budskapet. "Svenskar, våga säga nej till globaliseringen". Globalisering är en process där de internationella företagen/den hänsynslösa kapitalismen lyckas sätta sina behov överst på agendan och därmed få politiken anpassad efter dessa. Det är mycket sällan de olika folkens behov och dessa ekonomiska krafters behov sammanfaller. Att säga nej till globaliseringen och därmed pressa in dessa krafter att underställas regional demokratisk kontroll är A och O för en stabilare tillvaro för alla.

"Vägra bli en minoritet". Med dagens immigrationspolitik kommer vi svenskar att vara i minoritet i vårt eget land inom en generation. I Tibet har Kina flyttat in 7.5 miljoner civila kineser vilket gör att de 6 miljoner tibetanerna nu är i minoritet i sitt eget land. I Baltikum flyttade Stalin in civila ryssar så att estländska Narva nu består av 90 % ryssar. I Kosovo har albaner flyttat in under en period av flera hundra år och nu är de 90 % av befolkningen och har följaktligen utropat Kosovo som sin självständiga stat. I Nordamerika har européer flyttat in mot indianernas vilja och indianerna är i futtig minoritet idag och har i det närmaste noll procents inflytande över sitt land. Varför är det fel för svenskar att motsätta sig att bli en minoritet i sitt eget land?

Du skriver: "Att eleven i fråga ska ha använts som ett avskräckande exempel är rent felaktigt!"

Öh, ja det är felaktigt. Jag har aldrig påstått detta. Jag skriver att min blogg, Rakryggad, används som ett avskräckande exempel. Du påstår ju till exempel att bloggen motsätter sig "influenser från utlandet". Detta är en lögn, vilket du hade vetat om du hade läst på bloggen du uttalar dig så bestämt om.

Och visst gör Sverige bäst i att hålla fast vid det svenska. Det fungerade alldeles utmärkt när vi hade en traditionell invandring, istället för dagens interkontinentala massinvandring. Som lärare måste du ju inse att en liten invandring från närstående folk är bättre för de båda parterna än en stor invandring från väsentligt olika folk?

För att veta närmare hur bloggen ser på t ex flyktinghjälp rekommenderas följande texter:

Öppet brev till riksdagen

Hoppas det klarnar.

I all välmening,
Weine Berg
www.rakryggad.nu

14 kommentarer:

Spitfire sa...

Men hallå där...Herr N.N, du måste väl ha gått fel! Inte skall väl du vara lärare på en gymnasieskola...

Jag trodde detta yrke var förbehållet någorlunda begåvade människor i samhället. Och som dessutom besatt hygglig förmåga till att litterärt uttrycka sig...

(Undrar förresten med tanke på den verbala kvaliteten, hur en lektion gestaltar sig i klassrummet på din skola...?)

Fast, i Det Nya Sverige spelar detta kanske inte så roll. Bara man har rätt politisk inställning, samt kan tugga tillräckligt med luft för att tiden skall gå, tycks man vara kvalificerad. Bedrövligt!

Anonym sa...

Bra skrivet.

Man blir uppriktigt ledsen när man läser lärarens kommentar. Det är uppenbart att han vill få fram ett budskap / åsikt på sin lektion och för att stödja denna åsikt så gör han egna tolkningar av ett material som han inte brytt sig om att försöka förstå.

Hans svar på emailet visar med all önskvärd tydlighet att han har problem med läsförståelsen.

Hur kan det ha gått så här med lärarkåren? En gissning är att lönerna idag är så låga att skolan i huvudsak lockar till sig antingen människor som har svårt att få andra arbeten eller människor som är "idealister" och som ser det som viktigt att få ut sina egna åsikter. I det senare fallet ser de sig som en del av "rörelsen" mot t.ex. ett mångkuturellt samhälle, ett ekologiskt samhälle, ett "jämställt" samhälle eller vilken del av den politiskt beslutade "värdegrunden" det nu är som engagerar.

Det sorgliga är att det är meningslöst att debattera med eller informera denna typ av människor. De har sin världsbild klar för sig och sådant som stör denna bild är på sin höjd "flugors surr i deras öron".

Det enda märkliga är att lärarern svarade alls. Det finns en infinitesimal chans att han bara har missuppfattat alltihop och i alla fall kan förstå andemeningen i ditt budskap. Jag undrar t.ex. hur han ställer sig till "vägra bli en minoritet" om han ser det i ljuset av Tibet eller Narva. Anser han att det finns en risk/chans att svenskar blir en minoritet i Sverige inom säg 100 år? Anser han att det är bra eller dåligt? Anser han att det är bra, dåligt eller oväsentligt om Sverige skulle ha en muslimsk majoritet om 50 år? Varför?

Fosterjordnära sa...

Plus till "läraren" att han åtminstone bemödade sig att svara dig.

Hur var det nu ,blev då någonsin stämd? Eller nöjde sig pappa Kluft med att , du med respekt för hans och dotterns vilja, plockade bort det tecknade porträttet?

Skulle vara intressant att få höra hur dialogen går under en dikussition i klassen rörande olika politiska åsikter. Får en elev med mer politiskt korrekta åsikter vara lika beredd på "mothugg" från klasskamrater och lärare än den elev som vågar yppa åsikter av mer fritänkande karaktär? Min gissning är att så inte är fallet. Kanske skall vi bjuda in oss själva till denna skola och ta del av denne lärares lektioner?! Vad sägs?

Skarp som vanlig i dina analyser, tack Weine!

Robin sa...

Denna så kallade "lärare" har ju utan tvekan åsidosatt sin etiska yrkesroll -också enligt läroplanen. Vad sysslar egentligen denna sk. "lärare" med ? Så vitt jag kan se det så lär han inte ut
-i ordets rätta bemärkelse. Om lära ut är att sprida ut politisk propaganda på ett så subjektivt och dessutom MEDEVETET sätt så undrar jag var någonstans det ska sluta i detta land, gällande åsiktpoliseri, diktaturfasoner etc.

Tycker också ditt svar var mycket bra skrivet Weine. Skulle dock vara bra om du lägger ut namnet på denna lärare, då han ju enligt mitt förmenande grovt åsidosatt sin professionalitet, samt eftersom jag skulle vilja anmäla hdenna sk "lärare" till skoverket till skolverket.

Jag hoppas att du offentliggör också denna sk. lärares namn så alla får vetskapom detta -Vilket jag hoppas att du vågar ?

I annat fall så kanske du kan skicka det till mig mailledes om jag avhör mig på din privata mailadress ?

BefriaMedia sa...

Det ar uppenbart att lararen drivs att nagot slags hat mot de/oss som "inte vill bli en minoritet". Herr NN kan inte halla sin tankar klara, resonemanget ar forvirrat i brevet. Lararen vill "nyansiera" elevens asikter. Varfor inte istallet fora en debatt, en dialog, dar sanningen blir vinnare. Varfor utnyttja sin maktposition som larare och fortrycka asikter som eleven kan antas ha? Det ar alltid de som vill dolja sanningen och fortrycka fria asikter som stoder en massinvandring. De har adrig kunna motivera sin asikt, deras metod ar ALLTID densamma , undvik diskussion om sakfragan, utnyttja maktpositionen till att fortrycka alternativa asikter, eller hur Herr NN?

Anonym sa...

Vid läsning av Weines inlägg "Dialog med läraren" framgick det genast och klart som en blixt att den ifrågavarande läraren, "NN", inte behärskar svenska språket. Tanken infann sig sålunda omedelbart, att ett inlägg måste göras om detta.

Vad blev i samband härmed det första som mötte denna ansats? Jo, att en anmärkning på lärarens förmåga att uttrycka sig redan gjorts i ett inlägg av 'Spitfire', som framgår ovan, gällande Weines inlägg "Dialog med läraren".

Här skall ändå följande påtalas.

Läraren "NN:s" inlägg är ej avfattat på riktig svenska.

Inlägget skulle ej heller kunnat godtas som riktig svenska ifall det hade anförts i det talade språket.

Detta inlägg är således att se som eländigt, såsom skriftligt språk avfattat av en lärare inom den svenska skolan.

Lärarens inlägg är härvidlag ett synnerligen klart uttryck för det svenska folkets ömkliga läge.

<< Om läraren hade haft tillräckliga kunskaper i svenska språket hade han kanske avfattat sitt inlägg på följande sätt:

' Det är av stort samhällsvetenskapligt intresse att se hur er verksamhet BEDRIVS. FÖR DETTA FÖRELIGGER FÖLJANDE SKÄL.

NI ÄR uppenbarligen OMEDVETEN NÄR DET GÄLLER BETYDELSEN OCH VERKAN AV VAD NI SKREV IHOP MED BILDEN AV KLÜFT.

NI SKREV SÅLEDES FÖLJANDE:

”Svensk, våga säga nej till globaliseringen"

”Vägra bli en minoritet”.

VAD NI SKREV IHOP MED BILDEN AV KLÜFT KAN SÅLUNDA med lätthet tolkas som att Sverige gör bäst i att hålla fast i det svenska, för att bli en vinnare som Klüft.

EFTER ATT KLÜFTS FAR VÄNT SIG TILL ER MED INVÄNDINGAR MOT DEN IFRÅGAVARANDE BILDEN PÅ HANS DOTTER, tog ni BORT bilden FRÅN ER BLOGGSIDA. Det ÄR UPPENBART ATT NI TOG BORT BILDEN DÄRFÖR att ni insåg att ni hade fel och därmed inte längre kunde stå för ert uttalande I SAMMANHANG MED BILDEN.

DEN IFRÅGAVARANDE ELEVEN HAR INTE FÖRDÖMTS, UTAN BARA SOM ALLA ANDRA FÅTT STÅ FÖR SINA ÅSIKTER OCH FÅTT SINA ÅSIKTER SKÄRSKÅDADE AV MIG OCH ANDRA ELEVER I KLASSEN.

NI HAR I ALLA FALL LYCKATS MED ATT VISA ER OKUNNIG OCH ATT NATIONALISM INTE HAR NÅGOT ATT TILLFÖRA POLITIKEN!

Vänligen
NN ' >>.


Härav är det ju uppenbart att det saknas följdriktighet i lärarens framställande i följd av hans särskilda uttalande som löd:
"Det är av stort samhällsvetenskapligt intresse att se hur er verksamhet arbetar och fungerar.".

Slutligen skall här därför fastslås att den ifrågavarande läraren sett på detta vis framstår som att han mest sannolikt saknar viss förmåga till följdriktigt tänkande.

Detta är väsenligt alldenstund saken rör en lärare, alltså en människa som skall kunna undervisa vid lärosäten.

Fredrik Vilborg sa...

Själv hoppas jag eleven i fråga gör klasskamraterna uppmärksamma på att detta inlägg gjorts. Läraren måste ställas till svars för sin inkompetens.

Mikael sa...

Jag kan inte fatta hur han kan få det faktum att bilden plockades bort efter hot om stämning till att Weine skulle insett att han hade fel? (Om det nu är det han menade, illa formulerat) Bilden plockades ju såklart bort eftersom Weine inte ville riskera att bli stämd och behöva betala skadestånd. Misstänker att den här läraren skrev ihop sitt svar i en handvändning utan att ens tänka igenom vad han ville ha sagt. Respektlöst.

Weine Berg sa...

Fosterjordnära: Nej det blev vare sig polisanmälan från pappa Klûft eller stämning från Friidrottsförbundet. :- )

Robin: Klart jag vågar. Men jag gör det inte eftersom jag fick lärarens mäjladress i förtroende.

Robin sa...

Weine: Jag förstår dig -man skall aldrig röja en källa som man fått i förtroende. Jag hoppas i alla fall att du SJÄLV går vidare med detta för själv tycker jag att det är en skandal. För det första ska du inte bli behandlad på detta sätt. För det andra så har ju denna sk. "lärare" begått ett tjänstefel av dignitet.

+ Fortsätt det goda arbetet

Mvh Robin

Jimmy S. Windeskog sa...

Läraren (vars namn jag inte förstår varför du inte tar med) skiver om Weine som "er", dva i plural.

Har Weine blivit en folkrörelse ? =0)

Anonym sa...

läraren kunde undervisa i kriminologi istället,en undervisningstimma skulle kunna heta efterlyst, då kan läraren be sina elever att ha som uppgift
finn en svensk.

Jimmy S. Windeskog sa...

Sedan så måste jag ju säga att jag gillar lärarens elitiska grundsyn när han tror att bilden på Carro handlade om att vara svensk var ".. för att bli en vinnare som Klüft".

Så har han mage att tala om okunskap?

Anonym sa...

På tal om "avskräckande exempel" mindre begåvade läraren skrev.

Här är ett lysande exempel som borde avskräcka alla vita.

http://www.liveleak.com/view?i=29f_1176784148


Pierus